သည္နွစ္ေမြးသည့္ ရင္ေသြးငယ္ေတြ (၁၃၇၅ခုနွစ္)

Thursday, June 13, 2013


သုံးခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ဇာတာခြင္နွစ္


သည္တစ္နွစ္ ျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၅ခုနွစ္ကေတာ့ …. သုံးခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ဇာတာခြင္ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္နွစ္မွာ ေမြးဖြားေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား …ရင္ေသြးငယ္မ်ားအဖုိ႕ ..ေအာက္ပါေန႔နံ အသီးသီး ဟာ ဆုိင္ရာ မဟာဘုတ္ဇာတာဖြားမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
  အဓိပတိဖြား
      စေန

   အထြန္းဖြား
    တနလၤာ
     သုိက္ဖြား
ၾကာသာပေတး
     ရာဇဖြား
    တနဂၤေႏြ
     မရဏဖြား
     ေသာၾကာ
     ဘဂၤဖြား
      အဂၤါ
     ပုတိဖြား
  ဗုဒၶဟူး/ရာဟု

တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                       ရာဇဖြား
တနလၤာေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                             အထြန္းဖြား
အဂၤါေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                        ဘဂၤဖြား
ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                           ပုတိဖြား
ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                သုိက္ဖြား
ေသာၾကာေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                      မရဏဖြား
စေနေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                             အဓိပတိဖြား

မည္သည့္ေန႔မွာပဲ ဖြားျမင္သည္ ျဖစ္ေစကာမူ …မိဘဆုိတာကေတာ့ ကုိယ့္ရင္ေသြးကုိကုိယ္ ..ခ်စ္ျမတ္နုိး တန္ဖုိးထားရတာခ်ည္းပါပဲ။ သုိ႔ေစကာမူေပါ့ေလ…..အခ်ဳိ႕ေသာ မေမြးမီကတည္းက ….ေန႔ေရြး ..ရက္ေရြး ….အၾကံေပးမႈ ကုိ လုိလားၾကမယ့္ မိဘ ေတြအတြက္ …..သည္ေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္ရႈထားျခင္းျဖင့္ ..အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ….အမ်ားစု အျမင္မွာေတာ့……. အထက္ေလးခြင္ျဖစ္တဲ့ အထြန္း၊သုိက္၊ရာဇ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားကုိ …အေကာင္းမုိ႕ ပိုမိုေရြးျခယ္လုိၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ….တနလၤာ ၊ ၾကာသာပေတး ၊ စေန နဲ႔ တနဂၤေႏြ ေန႔နံမ်ားကုိ ပုိမို ေရြးျခယ္ နွစ္ျခိဳက္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ေအာက္နံသုံးခုျဖစ္တဲ့ မရဏ ၊ ဘဂၤ ၊ ပုတိ ဖြားမ်ားျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဟူး/ရာဟု ၊ ေသာၾကာ နဲ႕ အဂၤါ တုိ႔ကေတာ့…….အမ်ားစု ေရွာင္ၾကတဲ့ ေန႔နံေန႔ရက္ေတြ ျဖစ္ၾကပါမယ္။

သုိ႔ေသာ္ ….အမွန္တစ္ကယ္ …ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကမယ္ဆုိရင္………………..

သည္တစ္နွစ္ ၁၃၇၅ ခုနွစ္ အတြင္း… တနဂၤေႏြ ေန႔မွာ ဖြားျမင္မယ့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား ဟာ ပညာေရး ဆုိင္ရာ အားသာခ်က္ အရရွိနုိင္ဆုံးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေန႔ဖြားမ်ားနဲ႔မွ မတူေအာင္ ..ပညာေရးမွာ ကံအားသာခ်က္ေတြ ရရွိနုိင္ေသာ ေန႔နံ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းလွျပီဆုိတဲ့ေက်ာင္း …၊ အသင္အျပေကာင္းတယ္ ဆုိတဲ့ ဆရာ သုိ႔မဟုတ္ သင္တန္း ၊ အမ်ားစု တက္လုိေနေသာ သင္ၾကားေရး က႑မ်ား ကုိ အလြယ္တစ္ကူ တက္ေရာက္သင္ယူခြင့္ ရရွိနုိင္ေသာ ကံဇာတာပုိင္ရွင္မ်ားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ နာမည္မွာ ..ဗုဒၶဟူးနံ ပညတ္ေတြ ၊ ဗ်ဳပၸတ္ေတြ သာ မပါခဲ့ဘူးဆုိရင္ ….သည္ကေလးငယ္ေတြဟာ အနာဂတ္မွာ အမွန္တစ္ကယ္ပဲ ပညာေရး အားသာခ်က္ေတြ ကုိ တစ္ျခားရင္ေသြးငယ္ေတြ ထက္ ပုိမိုရရွိနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြ ေန႔ဖြား ေလာက္ မဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္ ..စေန ေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ား နဲ႔ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ား ဟာလည္း …. ပညာေရးအားသာခ်က္ ရွိေသာ ေန႔နံမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနွစ္ ေမြးသည့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားထဲမွာ ဗုဒၶဟူး ေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္ေတြဟာ ပညာေရး ျပတ္ေတာက္မႈ ၊ ရပ္ဆုိင္းရမႈ ၊ ရပ္နားျပီးမွ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းရမႈ စသည္ျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ ကံကုိ အေျချပဳ ဖြားျမင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၃၇၅ခုနွစ္အတြင္း ဖြားျမင္သည့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား နွင့္ ေအာင္ျမင္ေရး 

ဓနဥစၥာ ပိုင္ဆုိင္မႈ နွင့္ ပတ္သက္ျပီး …… သုံးသပ္ရမယ္ ဆုိရင္ …
ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြား   ရင္ေသြးငယ္မ်ား ...
ၾကာသာပေတးေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ား …..
ေသာၾကာေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ား……..

သုံးမ်ဳိးဟာ …… အစဥ္အတုိင္း အင္အားရရွိထားတယ္လုိ႔ မွတ္ယူနုိင္ပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြား  ရင္ေသြးငယ္ မ်ားကေတာ့ …အားအေကာင္းဆုံးလုိ႔ပဲ ယူဆမိပါတယ္။

ဒီနွစ္ ၁၃၇၅ခုနွစ္အတြင္း ေမြးဖြားမယ့္ရင္ေသြးငယ္ ေတြထဲမွာေတာ့
ေသာၾကာ  နဲ႕ …. စေန ေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္ေလး ေတြဟာ ….အနာဂတ္ အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြရာမွာ အခြင့္အလမ္း အရရွိနုိင္ၾကဆုံးပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ စေနဟာ အင္အားအျပည့္ရရွိထားပါတယ္။ နာမည္ေပး မွည့္ေခၚပုံ …သာ မတိမ္းေစာင္းခဲ့ဘူး ဆုိရင္ …စေနေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္ေတြဟာ ….သူတို႔ လုိလားတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားကုိ သာမန္အေနအထားကေန …. အလြန္ျမင့္မားတဲ့အေနအထားထိ ရယူပုိင္ဆုိင္နုိင္ေသာ အတိတ္ကံ ပါလာၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

မနွစ္ကလည္း စေနဟာ …..အက်ဳိးစီးပြား ရပုိင္ခြင့္ အားအေကာင္းဆုံးျဖစ္သလုိ .. သည္တစ္နွစ္ ေမြးဖြားမယ့္ စေနေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ားဟာလည္း …. ယခင္နွစ္ထက္ အင္အား ငါးဆ မက အားေကာင္းေသာ အက်ဳိးစီးပြား ရပုိင္ခြင့္ ကံ …နဲ႔ ဖြားျမင္လာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ နုိင္ငံတုိင္းရဲ႕ ထိပ္တန္းေအာင္ျမင္သူေတြ ထဲမွာ စေနအဓိပတိဖြား ဇာတာရွင္ေတြ အေျမာက္အမ်ား ပါ၀င္ေနၾကသလုိ….သူတုိ႔တစ္ေတြ ေအာင္ျမင္ျပီဆုိရင္လည္း တစ္ျခား ဘယ္သူေတြနဲ႔မွမတူတဲ့ အက်ဳိးစီးပြား နဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ ရရွိနုိင္ေလာက္ေအာင္ ..အတိတ္ကံအက်ဳိးေပးေကာင္း ရွိၾကပါတယ္။ အမည္မွာ ၾကာသာပေတး / ေသာၾကာ ပညတ္ေတြ၊ ဗ်ဳပၸတ္ေတြ ကင္းျပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ မွည့္ေခၚနုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ..သည္ရင္ေသြးငယ္ေတြဟာ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈဆီကို ေသခ်ာစြာလွမ္းနုိင္မယ့္ ကေလးငယ္ေလးေတြလုိ႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။

၁၃၇၅ခုနွစ္အတြင္း ဖြားျမင္သည့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား နွင့္ အသက္ဇီ၀ က်န္းမာေရးက႑

သည္နွစ္ေမြးတဲ့ ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြထဲမွာ ဂရုအစုိက္ရဆုံး ေန႔နံကုိ ျပပါ ဆုိရင္ အဂၤါ သားသမီးေလး ေတြကုိ ျပရပါမယ္။ သည္ကေလးငယ္ ေတြဟာ ……. မေတာ္တစ္ဆျဖစ္မႈ ကုိ တစ္သက္လုံး ဂရုစုိက္ရမယ့္ …..ဇာတာရွင္ေတြ ဆုိ တာ ..လုံး၀ မွတ္ယူဂရုျပဳမိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အျမင့္ကေန ျပဳတ္က်တယ္ …. ၊ ေခ်ာ္လဲတယ္ ၊ ထိမိခုိက္မိျဖစ္တယ္….စသည္ျဖင့္ ကေလးဘ၀ကတည္းက ၾကံၾကံဖန္ဖန္ေတြ ထိမိခုိက္မိ ေသြးထြက္သံယုိမကင္း ျဖစ္ရတတ္ေသာ ေန႔နံဖြားေတြပါပဲ။ အျမင့္ကေန ျပဳတ္မက်ဖူးတဲ့ အဂၤါဘဂၤဖြား ရယ္လုိ႔ …မရွိသေလာက္ရွားတယ္လုိ႔ေတာင္ ေဟာဆုိနုိင္တဲ့ အထိ ပါပဲ။ က်န္းမာေရးက႑မွာလည္း …သူတုိ႔ေတြဟာ …အတက္ေရာဂါ ၊ အျပင္းဖ်ားျပီး သတိလစ္ျခင္း၊ ဘ၀မွာ ခြဲစိတ္ကုသစရာ အေျခအေနမ်ားၾကံဳရတတ္ျခင္း စသျဖင့္ ကံအင္အားသင့္ထားၾကပါတယ္။ ဒုတိယ အားျဖင့္ ေသာၾကာေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ားဟာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အားနဲခ်က္ ရွိမယ့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။  

ကၽြန္ေတာ့္ အေတြး နွင့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား ကံဇာတာ

ဒီနွစ္ထဲမွာ ေမြးဖြားမယ့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားထဲမွာ …..ေယာက်ာ္းေလး ဖြားျမင္မယ္ ဆုိရင္ …စေနေန႔  ဟာ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာအက် ဆုံး ေန႔နံပါပဲ။ ဒုတိယ သေဘာအက်ဆုံးကေတာ့ ..တနဂၤေႏြပါ။

အဲ…မိန္းကေလး ဖြားျမင္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ …… ဗုဒၶဟူး/ရာဟု ေန႔မွာ ေမြးဖြားတာကုိ ျဖစ္နုိင္ရင္ ေရွာင္ရွား သင့္တယ္လုိ႔ …ယူဆမိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး ..ေမတၱာေရး အားနဲမႈ မ်ားျပားနုိင္ တာေၾကာင့္ပါပဲ။ ေယာက်ာ္းေလးေတြထက္ ..မိန္းကေလးေတြအဖုိ႔ အိမ္ေထာင္ေရး အားနဲမႈဟာ ပိုမို ထိခုိက္ေစနုိင္တယ္လုိ႔ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆနုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ အျခားေသာ အိမ္ေထာင္ေရး / ေမတၱာေရး အားနဲေစနုိင္ေသာ ေန႔နံမ်ားကေတာ့ ၾကာသာပေတးနဲ႔ တနဂၤေႏြ တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြ က ပိုမိုဆုိးအားမ်ား ပါတယ္။

ကဲ…….သည္ေလာက္ဆုိရင္ ေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္……ခ်စ္စြာေသာ စာဖတ္ပရိသတ္တုိ႔အတြက္ ..ပူတူတူူး အု၀ဲ ေလးမ်ား လုိလားေရြးျခယ္ၾကရာမွာ …..အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္ လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်က္မွာလုိတာကေတာ့………ကုိယ္က အေကာင္းဆုံးကို ေရြးတုိင္းလည္း က်ိန္းေသ ရမယ္ မမွတ္ပါနဲ႕။ ကုိယ္နဲ႔ထုိက္မွ လည္း ကုိယ္ရနုိင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ပါ။ အေကာင္းဆုံး ကုိ ေမွ်ာ္လင့္နုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေန႔ေမြးေမြး ကုိယ့္ရင္ေသြးပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့……ေမြးေန႔ ေမြးနံက အားသာခ်က္ ရွိသည့္တုိင္ေအာင္ နာမည္မွာ အားနဲရင္လည္း ထင္သေလာက္ အက်ဳိးမရနုိင္ပါ။ အဲသလုိပါပဲ ….ေမြးေန႔ ေမြးနံက အားနဲခ်က္မ်ားသည့္ တုိင္ေအာင္ ..နာမည္က အားေကာင္းရင္လည္း … ဆုိးက်ဳိးကုိ ထိမ္းသြားနုိင္ပါတယ္ ဆုိတာ………တင္ျပရင္းျဖင့္……………….။

ခ်မ္းေျမ့သုခ ရရွိနုိင္ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
Phone / 01 618 469

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB