ေျခာက္ၾကြင္းဖြားတုိ႔ အေၾကာင္း

Monday, August 26, 2013


မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၆ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား တုိ႔အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕……။ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား  မဟာဘုတ္ဇာတာ

   အဓိပတိ
       

   အထြန္း
     
    သုိက္
       
      ရာဇ
      
    မရဏ
     
      ဘဂၤ
      
      ပုတိ
      

ေျခာက္ခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ ဇာတာဖြား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ျဖင့္ ………………

( မိမိ မူလ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ကို ခုနွစ္ျဖင့္စား  အၾကြင္း ေျခာက္ ျဖစ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားအားလုံး အတြက္   ……)

မူလသဘာ၀ …

ေလာက မွာ တြက္ခ်က္မႈ စြမ္းရည္ အျမင့္မားဆုံး … စူးစမ္းရွာေဖြနုိင္ေသာ အရည္အေသြး အျမင့္မားဆုံး အၾကြင္းဖြား ကုိ ျပပါ ဆုိရင္ ေျခာက္ၾကြင္းဖြားေတြကုိ ပဲ ေဖာ္ျပရမွာ အမွန္ပါပဲ။ ပုစာၦ တစ္ပုဒ္ ကုိ မွန္ကန္စြာ အေျဖထုတ္နုိင္ဖုိ႔ အတြက္ … အလုံအေလာက္ ျဖစ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ဳိး  သူတုိ႔မွာ အျပည့္အ၀ ပုိင္ဆုိင္ထားၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ေျခာက္ၾကြင္းဖြား အားလုံးဟာ သခ်ာၤစြမ္းရည္ မွာ တစ္ျခားအၾကြင္းဖြားေတြ ထက္ ပုိမို အားေကာင္းၾကျပီး ၊ ပညာ ျမင့္ျမင့္မားမား မတတ္ေသာ ေအာက္ေျခလူတန္းစား ေျခာက္ၾကြင္းဖြားေတြ မွာေတာင္  အတြက္ျမန္ဆန္ေသာ စြမ္းရည္မ်ဳိး ပုိင္ဆုိင္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ နာမည္ ေမြးနံ စတာေတြအရ အားသာခ်က္ ရွိတဲ့ ေျခာက္ၾကြင္းဖြားေတြ မွာေတာ့  သခ်ာၤ ပညာ မွာ အလြန္ထူးခၽြန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အျဖစ္  ရပ္တည္နုိင္လာ တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

ထုိ႔နည္းတူစြာပဲ …အဓိပတိဌာနမွာ ရပ္တည္ေနေသာ ..အဂၤါျဂိဳဟ္ရဲ႕ ဂုဏ္သတိၱေၾကာင့္ ..ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြထဲက အခ်ဳိ႕ေတြဟာ ….၊ သုေတသန သမားမ်ား ၊ သခ်ၤာပညာရွင္မ်ား ၊ ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ စက္မႈ ပညာရပ္ တြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူမ်ား ၊ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ စြမ္းစြမ္းတစ္မံ ထမ္းေဆာင္နုိင္သူမ်ား ၊ မီးကုိ အသုံးျပဳရေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ကုိင္နုိင္သူမ်ား၊ ထက္ျမက္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္နုိင္စြမ္း ရရွိလာၾကပါတယ္။

အဂၤါျဂိဳဟ္နည္းတူ …မဟာဘုတ္ ကသစ္မူေနေသာ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ဟာ လည္း …ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား ေတြ အေပၚ ေငြေၾကးဓန အရ ျဖစ္ေစ ၊ ပညာအရ ျဖစ္ေစ ….ဖူလုံ ျပည့္၀ေစဖုိ႔ ေကာင္းက်ဳိး ေပးစြမ္းနုိင္ေသာ ျဂိဳဟ္ အျဖစ္ရပ္တည္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဓိက အားျဖင့္ နာမည္ မွာ  နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ... ၾကာသာပေတးနံ (ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚ ထားမိေသာ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြဟာ …ပညာအရ ျဖစ္ေစ၊ ဓနအရ ျဖစ္ေစ ..၊ နွစ္ပါးစလုံး ျဖစ္ေစ …ျပည့္စုံၾကြယ္၀ျခင္း အက်ဳိးကုိ ခံစားၾကရပါတယ္။ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား ေတြရဲ႕  မူလမဟာဘုတ္ ဇာတာခြင္မွာ …. ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ ..ရာဇမွာ ရပ္တည္ေနျခင္းဟာ ….အျခားအၾကြင္းဖြား အားလုံးထက္ အားသာတဲ့ အားသာခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ဟာ ….ေျခာက္ခု ၾကြင္းဖြားေတြကုိ ျမင့္မားေသာ …အေတြးအေခၚ စြမ္းရည္ကုိ ျဖစ္တည္ေစပါတယ္။ ထုိ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ နဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈ အားေကာင္းေလေလ …အေတြးအေခၚပုိင္းဆုိင္ရာ အင္အားကုိ ရရွိနုိင္ေလေလပါပဲ။

ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြ ရဲ႕ မူလဇာတာခြင္မွာ  …ေမတၱာကာရကျဂိဳဟ္ တနလၤာကေတာ့ အေနအထား အလြန္အားနဲလွပါတယ္။ ရြံ႕ထဲမွာ ေပါက္ရတဲ့ ၾကာပြင့္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္တင္စားရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ျပီး ….ယင္းအေနအထားအားျဖင့္ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားမ်ားဟာ ..ဘ၀မွာ

ေမတၱာေရးရာတြင္ ကံေခတတ္ျခင္း …

အေပးသက္သက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံရေသာ ဘ၀မ်ဳိး ေရာက္ရွိသြားတတ္ျခင္း …
ေဆြမ်ဳိးညာတိမ်ားနွင့္ စိတ္ပုိင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ရုပ္ပုိင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲခြာကင္းကြာ ရတတ္ျခင္း….
သူစိမ္းသူရံစာမ်ားနွင့္မူ ရင္းနွီးခ်စ္ၾကည္ရန္ လြယ္ကူျခင္း….
ေသြးသားရင္းမ်ားနွင့္ စိမ္းသက္ေ၀းကြာ ရျပီး …၊ သူစိမ္းမ်ားနွင့္ ရင္းနွီးေႏြးေထြးစြာ ေနထုိင္ရတတ္ျခင္း …..
ေ၀းလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ သင္ယူသင္ၾကားရတတ္ျခင္း ….
ေမြးစားမိခင္ ၊ မိခင္အရင္းမဟုတ္ေသာ …အမ်ဳိးသမီးအၾကီးအကဲ အခ်ဳိ႕ ..ဘ၀တြင္ ၾကံဳၾကိဳက္ရတတ္ျခင္း …….
စသည္ျဖင့္ ေသာ ကံအက်ဳိးေပးတုိ႔ကို  ၾကံဳၾကိဳက္ၾကရတတ္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကပါတယ္။
                                    
ဘ၀ျဖတ္သန္းပုံ နွင့္ ကံဇာတာအေနအထား ….

ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြအတြက္ …တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အိပ္ခ်ိန္ကာလမ်ားဟာ ….အမ်ားအားျဖင့္ ကံေကာင္းေထာက္မေလ့ ရွိတတ္ၾကျပီး ..၊ တနလၤာျဂိဳဟ္အိပ္ကာလမ်ား ကေတာ့….မတည္ျမဲမႈ ..မတည္ျငိမ္မႈ မ်ားစြာ ကို ၾကံဳၾကိဳက္ရတတ္ခ်ိန္ မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤါျဂိဳဟ္အိပ္ကာလမ်ား မွာ ….စိတ္နွလုံး ထိခုိက္ဖြယ္အေနအထားမ်ား ၾကံဳၾကိဳက္ရတတ္သလုိ … ၊ ယင္းအဂၤါျဂိဳဟ္အိပ္ကာလမ်ားမွာ အင္အားအၾကီးမားဆုံး …ျဖစ္လာတတ္တာကေတာ့ ..သံသယ စိတ္ပါပဲ။ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားတုိင္းဟာ အဂၤါျဂိဳဟ္အိပ္ ျဖတ္သန္းခ်ိန္မွာ …အတြင္းက်ိတ္ နာက်င္ဆင္းရဲရမႈမ်ား ၊ သံသယ နွင့္ ဒြိဟျဖစ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ား ၊ စိတၱဇ ဆန္ဆန္ ..ခံစားရျခင္းမ်ား …ကုိ ရင္ဆုိ္င္ၾကရေလ့ ရွိပါတယ္။

အထူးျခားဆုံးကေတာ့ စေနျဂိဳဟ္အိပ္ကာလပါပဲ။ စေနျဂိဳဟ္အိပ္ကာလ မွာ …ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြ အတြက္ ဘ၀ဒႆန ၊ အေတြးအျမင္ ၊ အမွားမွ အမွန္ကုိ သိျမင္လာမႈ ၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္နုိင္စြမ္း …စသည္ျဖင့္တုိ႔ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ရရွိလာတတ္ခ်ိန္ပါပဲ။ ေရွးက ကုိယ္ဘာေတြ မွားေနလဲ ..၊ ဘာေတြကိုျပဳျပင္ဖုိ႔ လုိသလဲ ဆုိတာကုိ ျပတ္သားစြာ ျမင္ေတြ႕လာရ တတ္ေသာ ကာလမ်ား လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ …ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားတုိင္းဟာ စေနျဂိဳဟ္အိပ္ကာလ ၾကံဳၾကိဳက္ခ်ိန္မွာ အေရးပါေသာ ..၊ ကံေကာင္းေထာက္မေစတတ္ေသာ အဆက္အသြယ္ေကာင္း အခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္ၾကံဳေတြ႕ ရတတ္တာပါပဲ။

ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္အိပ္ကာလမွာေတာ့ ……ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြရဲ႕ …စိတ္ခံစားမႈဟာ အျမင့္ဆုံးအေန အထားကုိ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ အလြန္အမင္းစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ၊ စိတ္ထိခုိက္ဖြယ္ အေနအထားအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ..အဆုိပါ ျဂိဳဟ္အိပ္ကာလအတြင္းမွာ ၾကံဳၾကိဳက္ ၾကရေလ့ရွိပါတယ္။ …လူငယ္ နဲ႔ လူလတ္ပုိင္းအရြယ္ …ေတြမွာ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္အိပ္ကို ျဖတ္သန္းခြင့္ၾကံဳၾကိဳက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ …. ေ၀းေျမရပ္ျခားမွာ ပညာရပ္တစ္ခုခုကို သြားေရာက္သင္ၾကားခြင့္ သင္ယူခြင့္  ရရွိတတ္ၾကျပီး ..၊ လူၾကီးပုိင္းကာလမွာ ျဖတ္သန္းခြင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့….ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ ေဗာ္လန္တီယာလုပ္ငန္းမ်ား ၊ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရဖုိ႔ ….ဧကန္မုခ် အင္အား သက္ေရာက္လာပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္အိပ္ ကာလအတြင္းမွာ …. သမရုိးက်မဟုတ္ေသာ ..၊ ေမတၱာေနွာင္ဖြဲ႕ရမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ လာနုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္ကာလ   ျဖတ္သန္းခ်ိန္ ……။  ဒီအခ်ိန္ကာလဟာ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား အားလုံးအတြက္ မူလစြမ္းရည္ အေတာက္ပဆုံး ၊ အေပၚလြင္ဆုံး ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ မူလစြမ္းရည္ဟာ …အျမင့္ဆုံးအေနအထားကုိ ေရာက္ရွိလာျပီး….ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ အားျပိဳင္မႈေတြ၊ ရန္သူေတြလည္း ေပၚေပါက္လာတတ္ခ်ိန္ လုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား  ေသာၾကာသားသမီးတစ္ဦးအတြက္ကေတာ့ ….ဒီအခ်ိန္ဟာ …ေမြးကင္းစမွ…အသက္ ၂၁နွစ္ၾကားကာလကုိ လႊြမ္းမုိးပါလိမ့္မယ္။

 … ဆုိေတာ့.. ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား ေသာၾကာသားသမီးတစ္ဦးအတြက္ ….ေမြးစကေန ..အသက္ ၂၁ နွစ္ထိဟာ သူရဲ႕ စြမ္းရည္အျမင့္မားဆုံး အေတာက္ပဆုံးကာလပါပဲ။ သခ်ာၤဥာဏ္စြမ္းရည္ ျမင့္မားခ်ိန္ျဖစ္ျပီး ….ေဒါင္းေတာက္ေအာင္ ေဆာ့ကစား ၊ ျမင္ျမင္သမွ် လက္တဲ့စမ္း ၊ ေတြ႕ကရာစပ္စု ..၊ စတန္႔မ်ဳိးစုံထြင္ ၊ စသည္ျဖင့္ တစ္စက္ကေလးမွ … အနားမရေအာင္ မီးေမႊးတတ္တဲ့ ကေလးမ်ဳိးအျဖစ္ သူရဲ႕ လူငယ္ဘ၀ကုိ ျဖတ္သန္းပါလိမ့္မယ္။

 … အားလုံးေသာ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားမ်ားအတြက္ ေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္ခ်ိန္မွာ ….သတိျပဳမိဖုိ႔ကေတာ့… .မိမိလက္ထဲမွာ ….စြမ္းအင္တန္ခုိးတစ္စုံတစ္ရာ ပုိင္ဆုိင္ေရာက္ရွိေနျပီ ဆုိတာပါပဲ။ ဒီစြမ္းအင္ ကုိ ထိထိမိမိ ဘယ္လုိအသုံးခ်မလဲ ဆုိတာပဲ …အဓိကအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။ အၾကမ္းသေဘာ အနွစ္ခ်ဳပ္ အၾကံျပဳေပးရရင္ေတာ့ ….အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္မယ့္ အေနအထားမ်ားနဲ႔ ….စည္းလုံးညီညြတ္စြာ အတူတစ္ကြ …ေဆာင္ရြက္နုိင္မယ့္ ..အက်ဳိးပြားစည္းေစမယ့္ က႑ေတြကုိ ဖန္တီးနုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ခ်စ္မႈေရးရာ နွင့္ ….အိမ္ေထာင္ေရးက႑

အၾကြင္းဖြား အားလုံးထဲမွာ …ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြရဲ႕ …ေမတၱာေရးဟာ အထူးဆန္းဆုံးပါပဲ ။  အရြယ္လြန္မွ ….ခ်စ္သူရတာမ်ဳိးျဖစ္ေစ ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳရတာမ်ဳိးျဖစ္ေစ …….
တရားမ၀င္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးေတြ ၾကံဳရတာမ်ဳိးျဖစ္ေစ…..
အေနာက္ဖက္ ကမာၻတစ္ျခမ္းက ေကာင္မေလး နဲ႔ အေရွ႕ဘက္ ကမာၻတစ္ျခမ္းက ေကာင္ကေလး …တစ္ေယာက္ …မထင္မွတ္ပဲ ဆုံေတြ႕ခ်စ္ၾကိဳက္မိသြားတာမ်ဳိးျဖစ္ေစ…….
လိင္တူခ်င္း ေမတၱာေနွာင္ဖြဲ႕မိတာ ….
အသက္အရြယ္အရမ္းကြာဟ သူန႕ဲ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မိတာ….
တစ္ခုလပ္ မုဆုိးဖုိ …စတာမ်ဳိးနဲ႔ လူပ်ဳိအပ်ဳိနုနုထြတ္ထြတ္တုိ႔ …ခုိးရာလုိက္ေျပးၾကတာ ….
 
စသည္ျဖင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေသာ ..ထူးထူးဆန္းဆန္း အေနအထားေတြဟာ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြမွာ ၾကံဳၾကိဳက္ရေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဘာမွမထူးျခားတဲ့ …ပုံမွန္ ေမတၱာေရး ၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေနမ်ဳိး ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၾကတဲ့ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြမွာေတာင္…… ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ စိတၱဇ ဆန္ဆန္ အေျခအေနေလးေတြ ၊  အိပ္မက္ထဲမွာ ကုိယ္နဲ႔အရမ္းခ်စ္ခင္စုံမက္ရသူတစ္ဦးနဲ႔ မၾကာခဏ ဆုံမိေနတာမ်ဳိး ျဖစ္ေစ ….စသည္ျဖင့္ …ထူးဆန္းတဲ့အေနအထား တစ္ခ်ဳိ႕ကို …ေပၚေပါက္ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။

အၾကီးအငယ္ ျပႆနာေတြ ၊ တိတ္တိတ္ပုန္း အေျခအေနေတြ ၊ စတာေတြဟာလည္း ….နာမည္အင္အား ၊ မူလဇာတာအေနအထား အားနဲတဲ့ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား အခ်ဳိ႕မွာ ေရွာင္မရ လႊဲမရ ၾကံဳၾကိဳက္ၾကရတတ္တာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

အျခားေသာ ေမတၱာကံ အေနအထားတစ္ရပ္ကေတာ့…ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား ေတြမွာ …အမွန္တစ္ကယ္ ရင္းနွီးေႏြးေထြးနီးကပ္စြာ ေနရမယ့္ ..ေသြးသားေတြ၊  မိသားစုေတြ၊ မ်ဳိးႏြယ္စု ေတြနဲ႔ ….စိတ္ပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ပုိင္းအရ ေ၀းကြာ ၊ ခြဲခြာ ေနရတတ္ျပီး သူစိမ္းဆန္ဆန္ ျဖစ္ေနရတတ္သလုိ…၊  ..ကုိယ္နဲ႔ ဘာမွ ေသြးမေတာ္ သားမစပ္တဲ့…အခ်ဳိ႕ေသာ ..သူစိမ္းသူရံစာ လူေတြနဲ႔ေတာ့….ေသြးသားရင္းျခာလုိ ရင္းနွီးပတ္သက္ခြင္ ့ရရွိေနတတ္ၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္ေနတဲ့ အဆုိပါ ေမတၱာကံ ဟာ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြရဲ႕ မူလကံပါပဲ။

က်န္းမာေရး နွင့္ အသက္ဇီ၀ ..

ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြရဲ႕ ….မူလကံဇာတာအရ ….ရာဟုျဂိဳဟ္ဟာ …အသက္ဇီ၀ကုိ အဓိက အားနဲေစမႈ ျပဳမယ့္ ျဂိဳဟ္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ …တံဆိပ္ ၊အိပ္ ၊ မွတ္ပုံတင္မထားေသာ အစားအစာမ်ား ၊ လက္တည္ခ်ဥ္မ်ား ၊ မသန္႔ရွင္းေသာ အစားအစာမ်ား စားသုံးမိျခင္းဟာ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္က်ဆင္းေစပါလိမ့္မယ္။ 

ထုိ႔အတူ … ရြံ႕ေရာင္ ..ေရညိွစိမ္းေရာင္မ်ား မ်ားျပားေသာ ..ေနရာေဒသ ၊ ဆယ့္နွစ္ပြဲေစ်းသည္မ်ား ေနထုိ္င္ရာ ၊ အိမ္ေျခရာေျခမဲ့မ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ား နဲ႔ နီးကပ္စြာ ေနထုိင္ျခင္း တုိ႔ဟာလည္း ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြကုိ သက္တမ္းဆုတ္ယုတ္ေစနုိင္တယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

အျခားအားျဖင့္ကေတာ့ …ေသြးနဲ႔ ေသြးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရတတ္ေသာေရာဂါ ေ၀ဒနာမ်ား ၊ သည္းေျခေက်ာက္တည္ျခင္း ၊ ရင္က်ပ္ေခ်ာင္းဆုိးေ၀ဒနာမ်ား ၊ ေက်ာက္ကပ္ေ၀ဒနာမ်ား က်ေရာက္ရန္ လြယ္ကူေသာ အၾကြင္းဖြားမ်ဳိးလုိ႔လည္း ဆုိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။


အျခားေသာ အခ်င္းအရာမ်ား …….. 

ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား ေတြရဲ႕ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာ မွာ အထူးျခားဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ….စေနနဲ႔ တနလၤာ တုိ႔ …ပရိ၀တၱန သမၺႏၶ ျပဳထားျခင္း (၀ါ) အိမ္ခ်င္းဖလွယ္ရပ္တည္မႈ ျပဳေနျခင္း ပါပဲ။ စေနျဂိဳဟ္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ မရဏဌာနမွာ တနလၤာျဂဳိဟ္ဟာ ရပ္တည္ထားျပီး ၊ တနလၤာျဂိဳဟ္ပုိင္ဆုိင္ေသာ …ပုတိဌာန မွာေတာ့ ….စေနျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ထားျခင္းအားျဖင့္ …အဆုိပါ ဆက္ႏြယ္မႈ ျဖစ္တည္ လာျပီး…….ထူးဆန္းေသာ ျဂဟကာရက ေရာယွက္ေပါင္းစပ္မႈ ကို ျဖစ္ပြားလာေစ ပါတယ္။

စိတၱဇဆန္လြန္းေသာ အဆုိပါေပါင္းစပ္မႈ ရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ကလည္း ……ထူးဆန္းတာအမွန္ပါ။

ျဖဴစင္နုညံ႔ျခင္း ..၊ သိမ္ေမြ႕ညင္သာျခင္း၊ နုနယ္ပ်ဳိျမစ္ျခင္း၊ ေပါ့ပါးလြတ္လပ္ျခင္း  ..စသည္ျဖင့္တုိ႔ကို ကာရကျပဳေသာ တနလၤာျဂိဳဟ္ နဲ႔ ….ခက္ထန္မာေက်ာျခင္း ၊ တင္းမာခ်ဳပ္ေနွာင္ျခင္း ၊ အိုမင္းေဟာင္းႏြမ္းျခင္း ၊ ေလးနက္ ျပင္းထန္ျခင္း …စသည္ျဖင့္တုိ႔ကို ကာရကျပဳထားေသာ စေနျဂိဳဟ္တုိ႔ ရဲ႕ …အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေနမႈ ဟာ….ထူးဆန္းေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ျဖစ္ပြားေစဖုိ႔ တြန္းအားတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္လာေစပါတယ္။

ဒီသမၺႏၶ အတြင္း မွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ ျဂိဳဟ္ေတြျဖစ္တဲ့ တနလၤာ နဲ႔ စေနဟာ ….ေမတၱာေရးကို အထူးကာရက ျပဳလာေစမယ့္ …. ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား …တနလၤာေန႔ဖြားမ်ား နဲ႔ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား ဗုဒၶဟူး / ရာဟု သားသမီးမ်ား အတြက္ …ေတာ့ ….၊ ထူးဆန္းေသာ ေမတၱာေရး အေနအထားမ်ားကုိ ပုိမုိျဖစ္တည္ေစဖုိ႔ …တြန္းအားအျပည့္အ၀ ေပးပါေတာ့တယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား ….ျဖစ္ေသာ

တနလၤာမရဏဖြား မ်ားနဲ႔ … ဗုဒၶဟူး/ရာဟု ရာဇဖြား မ်ားဟာ …..ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေမတၱာေရး အေနအထားေတြ ၾကံဳေတြ႕ရဖုိ႔ အေျခအေနျဖစ္တည္လာပါတယ္။ သူတုိ႕ေတြဟာ …ဘ၀မွာ အမ်ားပတ္၀န္းက်င္ အသုိက္အ၀န္းက လက္ခံနုိင္ဖုိ႔ ခက္ခဲေသာ ေမတၱာေရး အေျခအေနမ်ဳိး ေတြနဲ႔ ပုိမိုရင္ဆုိင္ရေလ့ ရွိတတ္ၾကေသာ သူမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တနည္းအားျဖင့္ အဆုိပါ သမၺႏၶဟာ  ေျခာက္ၾကြင္း တနလၤာ နဲ႔ ဗုဒၶဟူး/ရာဟု တုိ႔အတြက္ေတာ့ …ေမတၱာေရးရာမွာ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနေတြ ၾကံဳေတြ႕ရေစဖုိ႔ ပုိမုိလႈပ္ႏိႈးေပးနုိင္တဲ့ သမၺႏၶပါပဲ။

ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ေမြးဖြားေသာ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား ၾကာသာပေတး အထြန္းဖြားေတြအတြက္ အဆုိပါ သမၺႏၶဟာ …၊ အိပ္မက္မွ ၾကိဳတင္သိျမင္ရျခင္း၊ နာမ္ေလာကမ်ား နွင့္ ဆုိင္ေသာ ထူးဆန္းေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရင္ဆုိင္ရတတ္ျခင္းနဲ႔ …ေ၀းလံေခါင္သီေသာ အရပ္ေဒမ်ားမွာ ပညာသင္ၾကားရျခင္း ၊ ဘ၀ေနွာင္းပုိင္းတြင္ ..ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ၊ ပရိဟိတ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တြင္ အၾကီးအမႈးျဖစ္ရျခင္း ကံအေျခအေနမ်ဳိးကုိ ျဖစ္တည္လာေစပါတယ္။ ဆုိးက်ဳိးအေနနဲ႔ ကေတာ့….အဆုိပါသမၺႏၶဟာ .. ၾကာသာပေတး အထြန္းဖြားေတြအတြက္ မ်ဳိသိပ္ထားရေသာ … ၊ က်ိတ္ျပီးေနာင္တရ ေနရေသာ …အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး တုိ႔ကို ၾကံဳၾကိဳက္ခံစားရတတ္ျခင္း နဲ႔… ၊ တစ္စုံတစ္ရာကို ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ျပီးေနာက္….ျပန္လည္ေတြးေတာ သံသယစိတ္မ်ား ဖိစီးလာတတ္ျခင္း၊ မျပတ္မသား ခ်ီတုံခ်တုံ ေနာင္တမ်ား …ရသကဲ့သုိ႔ ခံစားရတတ္ျခင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အတိတ္က ျပဳခဲ့ဖူးေသာ အကုသုိလ္ကံဟာ ၾကာသာပေတးအထြန္းဖြားမ်ားကုိ အဆုိပါ ကဲ့သုိ႔ေသာ…စနုိးစေနာင့္ ေနာင္တမကင္း..သက္ျပင္းက်ိတ္ခ်ေနရမယ့္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးေတြနဲ႔ ..တည့္တည့္တုိးမိေစတတ္ပါတယ္။

ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား အဂၤါ အဓိပတိဖြားေတြအတြက္ ေတာ့ အဆုိပါ သမၺႏၶဟာ ….တနုံ႔နုံ႔ ယူၾကံဳးမရ ျဖစ္ေနေစတဲ့ အတိတ္ကာလမွ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကုိ သေႏၶတည္ေစေသာ သမၺႏၶ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား …တနဂၤေႏြ သုိက္ဖြားေတြ အတြက္ေတာ့ …သည္သမၺႏၶဟာ …ဘ၀မွာ ..ရပ္ေ၀းေျမျခားမွာ အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြရျခင္း နဲ႔ ….မိမိအသုိက္အ၀န္း မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းမွာ …ျပန္လည္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံရျခင္း ကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား ေသာၾကာ ဘဂၤဖြားေတြအတြက္ ကေတာ့ သည္သမၺႏၶဟာ ….တရားမ၀င္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ရတတ္ျခင္း ကံကို ျဖစ္တည္လာေစ ပါတယ္။

ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားတုိင္းဟာ ဘ၀မွာ ေနာင္တရစရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး ၾကီးၾကီးမားမား မုခ်ၾကံဳၾကိဳက္ဖူး တတ္ၾကပါတယ္။ အမွားသိျမင္ အမွန္ျပင္ ဖုိ႔အတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရျခင္း၊ ၀ဋ္ေၾကြးေပးဆပ္ရသကဲ့သုိ႔ ..အေျခအေနမ်ား ၾကံဳၾကိဳက္ရျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရျခင္း၊ သူတစ္ပါးအတြက္ စုိက္ေလ်ာ္ေပးရျခင္း၊ အလဟႆ အခ်ည္းနွီးဆုံးရႈံးရျခင္းမ်ား ၾကံဳၾကိဳက္ၾကရေလ့ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။

ထုိ႔နည္းတူစြာပဲ ဘ၀မွာ စိတ္ပုိင္းအရျဖစ္ေစ ၊ ရုပ္ပုိင္းအရျဖစ္ေစ …၊ စိတ္ေရာရုပ္ပါ ျဖစ္ေစ…. လြတ္လပ္မႈ ကင္းမဲ့သြားေသာ အေျခအေနမ်ဳိးေတြ ၾကံဳၾကိဳက္ေလ့ရွိတတ္ၾကသူေတြပါ။ … အထူးသတိေပးလုိ တာကေတာ့………………..ကုိယ္ကအတိတ္အတိတ္ ေတြက …အဘယ္သုိ႔ေသာ …ခ်ဳပ္ေနွာင္ကန္႔သတ္ မိေသာ အကုသုိလ္မ်ဳိးေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသလဲ ဆုိတာကုိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ပါ။ ထုိကံသည္..ယခုမ်က္ေမွာက္၌ ..အခါအခြင့္ သင့္တုိင္း မိမိတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ နွိပ္စက္ရန္ အလုိ႔ငွာ ..အဆင္သင့္ရွိေနသည္ ဆုိတာကုိလည္း သတိျပဳပါ။

ဒီအတိတ္ကံတုိ႔ကုိ တြန္းလွန္နုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ …..မ်က္ေမွာက္တူရႈမွာ ျပဳသည့္ကံတုိ႔ကုိလည္း စင္ၾကယ္ေအာင္ တတ္အားသမွ် ျပဳမိဖုိ႔လုိပါတယ္။  လမ္းသြားရင္း တံတားေလး ပ်က္ေနတယ္…၊ ျပင္နုိင္စြမ္းရင္ စြမ္းသေလာက္ျပင္ေပးလုိက္ပါ။ သံတစ္ေခ်ာင္း အမႈမဲ့ လမ္းေပၚမွာ က်ေနတယ္။ မရွက္ပါနဲ႔ ။ေကာက္လုိက္ပါ။ ျပီးရင္ အမ်ားသူငါ ေဘးကင္းေစမဲ့ေနရာမ်ဳိးမွာ စြန္႔ေပးလုိက္ပါ။ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိလည္း ရွင္သန္ရာ ရွင္သန္ေစေၾကာင္း ….၊ လြတ္လပ္ရာ လြတ္လပ္ေစေၾကာင္း ….ဇီ၀ိတဒါန ၾကံဳၾကိဳက္သမွ်ျပဳေပးပါ။ အတိတ္ကံဆုိတာကုိ တြန္းလွန္နုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ….မ်က္ေမွာက္ကံ မ်က္ေမွာက္အလုပ္က ….မွားေနလုိ႔ မရပါ။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ …ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားမ်ားကုိ ….အထူးဂုဏ္ယူစြာ ေျပာလုိတာေလး တစ္ခ်က္ကေတာ့…………….နိဗၺာန္နွင့္ အနီးစပ္ဆုံးေသာ ပါရမီဥာဏ္ ..ရင့္သန္မႈ အရွိဆုံး အၾကြင္းဖြားဆုိတာ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား ဆုိတာပါပဲ။ ဘုရား ရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဟာ…ေနာက္ဆုံး ဘ၀ဘ၀ ေတြမွာ …အတိတ္က ၀ဋ္ေၾကြး ဟူသမွ်ကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ အပ္နွင္းၾကသည့္ပမာျပဳ ျပီး ဆုိရမယ္ ဆုိရင္ …ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြရဲ႕ သည္ဘ၀ မွာ ၾကံဳၾကိဳက္ေနတဲအခ်ဳိ႕ေသာ ကံေခမႈေတြဟာ …၀ဋ္ေၾကြးေတြကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ေနရျခင္း သာလွ်င္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သေဘာပုိက္မိၾကေစလုိပါတယ္။

နန္းမေတာ္ၾကီး ေတာင္သမန္မွာ ေရခ်ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံနီးခ်ိန္မွာ …ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ ကို ၀င္ဖူးပါတယ္။ ဆရာေတာ္ကုိ …ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ တရားခ်ီးမွ်င့္ေပးေတာ္မူပါဘုရား လုိ႔ ….ေတာင္းပန္တဲ့အခါ …ဆရာေတာ္က ….တရားစာစစ္ေနရာကေန …

ဟဲ့ ..မယ္နုရဲ႕ ..သူ႕ေၾကြးရွိရင္ ဆပ္ရမွာေပါ့ …လုိ႔ ..တရားေျခြေတာ္မူပါတယ္။

နန္းမေတာ္မယ္နုလည္း…ေက်ေက်နပ္နပ္ နဲ႔ ….ေတာင္သမန္ ေရထဲကုိ ေသပြဲ၀င္ရန္ အလုိ႔ငွာ ရဲ႕၀ံ႔သြားတဲ့အထိ ….တရားပုိက္မိသြားေစပါတယ္။

ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားေတြ အေနနဲ႔ ….အေရွာင္ရွားအပ္ဆုံးကေတာ့ …လက္တု႔ံျပန္ျခင္း၊ လက္စားေခ် ကလွည့္စားေခ်ျခင္းမ်ဳိး ေတြ မျပဳမိဖုိ႔ပါပဲ။ သည္ဘ၀ သည္ခႏၶာဟာ ….တရားထူးျဖင့္ အထူးနီးစပ္ေသာ ခႏၶာ ျဖစ္၏ ဆုိတာေလးကို လည္း မေမ့မေလ်ာ့ သတိခ်ပ္မိၾကေစဖုိ႔ အထူးတုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။

တစ္ကယ္လုိ႔သင္ဟာ …… 
 
(၁) သင္ကုိယ္တုိင္ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား  တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္……… 

သေဘာထားျပည့္၀မႈနဲ႔ …တိက်စြာ တြက္ခ်က္ ျပီး ပန္းတုိင္အတိအက် ထား ေလွ်ာက္လွမ္းနုိင္မႈကုိ …အားျပဳပါ။ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား နဲ႔ …လူသားအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား မွာ…တတ္အားသမွ် ပါ၀င္နုိင္ေအာင္လည္း ၾကိဳးစားပါ။ အရာရာကုိ အခေၾကးေငြ ရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ဳိးထက္ ..တစ္ခါတစ္ေလ …ဘာမွမရပဲနဲ႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ ဘာမွမရတဲ့အခါ…အရာအားလုံးကုိ ရလုိက္သလုိပဲ ဆုိတာလည္း ….နွလုံးသြင္းတတ္ဖုိ႔..လုိအပ္ပါတယ္။

(၂) သင့္ခ်စ္သူက  ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား   ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ………. 

အင္မတန္ အစုံစမ္းေတာ္ ၊ အကဲျဖတ္စူးစမ္းတာ ထက္ျမက္တဲ့ …ခ်စ္သူမ်ဳိးကို ညာေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့…အင္မတန္ပိရိေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ ျပဳျပင္ၾကည့္လုိတဲ့သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္သဘာ၀ကုိလည္း နားလည္ပါ။ ကုိယ့္အေပၚ …ဘယ္အခ်က္ေတြ ျပင္သင့္တယ္လုိ႔ သူတို႔က အၾကံျပဳလာရင္လည္း ….တတ္အားသမွ် လက္ခံေဆြးေႏြး ၊ ျပင္သင့္ရင္ျပင္ေပးနုိင္ဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။

(၃) သင့္ အလုပ္ရွင္က ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား  ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ ….

အလုပ္ရွင္ ရဲ႕  အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာမ်ားမွာ တြန္႔တုိလြန္းမႈ ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာမ်ားမွာ ရက္ေရာလြန္းမႈ နွစ္ရပ္စလုံးကုိ နားလည္နုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ ပုိေကာင္းသည္ထက္ ပုိေကာင္းေအာင္ ….အခါခါ ျပင္ဆင္ခုိင္းတဲ့အခါမွာလည္း မျငီးမျငဴ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။

(၄) သင့္ အလုပ္သမားက ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား   ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ …. 

စေကးရွိတဲ့ အလုပ္သမားမ်ဳိးပါ။ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔ေတြဟာ ….ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိတိက်က် လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ..ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူေတြ ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အေရးၾကီးတဲ့ ေငြေၾကးက႑ေတြမွာေတာ့ ..သိပ္မခုိင္းေစသင့္ပါ။ သူတုိ႔က ရုိးသားရင္ေတာင္….အလဟႆ ေလလြင့္ဆုံးရႈံးရတတ္ေသာ ကံ ရွိသူမ်ား ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။

(၅) သင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ က ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား    ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ……
အမ်ဳိးသား အတြက္ .. ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား   ဇနီးမယား  ရရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္….

ေကာ္လံေပၚက ႏႈတ္ခမ္းနီကုိ …ဖ်က္ခဲ့တာေတာင္….အေပြးျမင္ အပင္သိတတ္တဲ့ ခ်စ္ဇနီးမ်ဳိး ရထားတယ္ဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔။ ပ်က္ေနရင္ ျပင္မွ ၾကိဳက္တတ္တဲ့ ဇနီးမ်ဳိးမုိ႔….အိမ္မွာ ရွိတဲ့ မီးက်ဳိးေမာင္းပ်က္ကေလးေတြကုိလည္း ..အလုပ္အားရက္ ေလးေတြမွာ ဟုိကလိ..သည္ထု..လုပ္ျပလုိက္ပါ။ ျပန္ေကာင္းတာ မေကာင္းတာ အပထား… ျပင္ၾကည့္တယ္ဆုိရင္ …သူတုိ႔က ေက်နပ္ပါတယ္။ သာမန္နဲ႔ေတာ့ ….ဒီလုိဇနီးမ်ဳိးက သူတုိ႔ခံစားခ်က္ကို မဖြင့္ျပတတ္ပါ။ တစ္ခါတစ္ခါ ေအးတိေအးစက္နုိင္လြန္းတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မိရင္ေတာင္ …သူတုိ႔သဘာ၀ပဲေလ လုိ႔ နားလည္တတ္ရပါမယ္။

အမ်ဳိးသမီး အတြက္  ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား  ခင္ပြန္းေယာက်ာ္း ရရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ …

ကုိသေဘာေကာင္းၾကီးက …မဲမဲျမင္ရာ အကုန္ေကာင္းျပ ေနျပီး အိမ္က်မွ ကုိယ့္အေပၚလာဆုိးေတာ့ …တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း ေဒါသထြက္စရာပါပဲ။ ဖုန္းေလးတဂြမ္ဂြမ္နဲ႔ …တစ္ခါတစ္ခါ …နေဘးကမိန္းမ ..ကုိ အားေနတဲ့ လက္ကေလးက ဖက္ထားရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ရင္လည္း …..တစ္ခါထဲ ..ဗုိက္ေၾကာသာလိမ္ဆြဲလုိက္ပါ။ တိတိက်က် လုပ္လြန္းလုိ႔ …. စာရင္းစစ္လြန္းလုိ႔ …အျမင္ကပ္စရာေကာင္း တဲ့ လင္ေတာ္ေမာင္ကို …အငန္ေတြ ေလ်ာ့စားဖုိ႔ေတာ့ သတိေပးမိဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။

(၆)  သင့္ရင္ေသြး တစ္ဦးဦးက .. ငါးခုၾကြင္းဖြား  တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့…

ဘ၀မွာ ေက်ာင္းကိစၥ ၊သင္တန္းကိစၥ ေတြ အတြက္ ၊ သင္ယူသင္ၾကားေရး ဆုိင္ရာ က႑ေတြ အတြက္ ..သာမန္ကေလးငယ္ေတြထက္ ….ပုိမုိပင္ပန္းရတတ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြပါပဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕ ငယ္စဥ္ဘ၀ ..စတင္သင္ယူခ်ိန္ဟာ လည္း အျခားကေလးမ်ားနဲ႔မတူ ..ေနွးေကြးမႈ ၊ ခက္ခဲမႈ ရွိတတ္တာေၾကာင့္ ..ပုိမိုဂရုစုိက္ေပးဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ေနတဲ့ေနရာကေန …အေ၀းမွာ ရွိတဲ့ ေက်ာင္းမ်ဳိးမွာ သြားအပ္ရမယ့္အေနအထားေပၚလာရင္လည္း ..မျငီးျငဴေနပါနဲ႔။ အဲဒါ သူတုိ႔ေလးေတြရဲ႕ ကံဇာတာပါပဲ။ 


ေမတၱာမြန္ျဖင့္ ……………………..

ပရိသတ္အားလုံး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
01 618 469

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB