အခ်စ္ေရး ၊ ေမတၱာကံ ၊ ဖူးစာဖက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး

Monday, May 19, 2014


အခ်စ္ေရး …

လူပ်ဳိေဖာ္ အပ်ဳိေဖာ္ ၀င္စကေန …. အခ်ဳိ႕ေတြလည္း သက္ရြယ္ၾကီးရင့္ခ်ိန္ထိ တုိင္ေအာင္ …ေရွာင္လႊဲမရ ၾကံဳၾကိဳက္ရတတ္တာတစ္ခုကေတာ့ အခ်စ္ေရးပါပဲ။ အခ်စ္ဆုိတာကုိ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးက အသီးသီး မတူညီေသာ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ၊ တူညီေသာ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခ်စ္ဆုိတာ ဘယ္လုိပဲ အနက္သေဘာ ရွိသည္ျဖစ္ေစ… ….လူတစ္ေယာက္က အျခားလူတစ္ေယာက္အေပၚ တြယ္ျငိ သက္၀င္မိတဲ့ နွစ္လိုမႈအေျခအေနတစ္ရပ္  လုိ႔ေတာ့ ဆုိနုိင္ပါလိမ့္္မယ္။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB