ေမာင္သိန္းလြင္ရဲ႕ ျမားနတ္ေမာင္

Wednesday, October 1, 2014
ရုပ္ရွင္မင္းသား ကုိလြင္မုိး ဆုိတာ ..ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ လူရြယ္ဘ၀က သေဘာက်တဲ့ သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးပါ။ အဲဒီ့တုန္းက ကုိလြင္မုိးက ပိန္ပိန္ပါးပါး နဲ႔ တစ္ကယ္လည္း ၾကည့္ေကာင္းပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ …အဲဒီ့ေခတ္က လူေခ်ာမင္းသားပါ။ 

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB