၁၃၇၇ ခုနွစ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၁)

Sunday, April 26, 2015နွစ္သစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၁၃၇၇ခုနွစ္ကေတာ့  …ေရာက္ရွိလုိ႔ျဖင့္ လာပါေလၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္ စာမေရးနုိင္ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါျပီ။ ဒီတစ္နွစ္ေတာ့ စာေၾကြးမ်ား ၊ ေဟာစာတမ္းေၾကြးမ်ား က်ားကုတ္က်ားခဲ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ဆပ္ရပါမည္။ ယခု …………နွစ္သစ္ျဖစ္သည့္ ၁၃၇၇ခုနွစ္ အေၾကာင္း မဟာဘုတ္ရႈေထာင့္အျမင္မွ တင္ျပေပးသြားပါမည္။

သည္ႏွစ္ ေမြးသည့္ ရင္ေသြးငယ္ေတြ (၁၃၇၇ ခုနွစ္)

Saturday, April 25, 2015


သည္နွစ္ေမြးသည့္ ရင္ေသြးငယ္ေတြ ေဆာင္းပါးမ်ားဟာ … ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ဘေလာ့ (www.mahabote.org) မွာ ကၽြန္ေတာ္ နွစ္စဥ္ ေရးသား ခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အားလုံးက .. မိဘေလာင္းလ်ာမ်ား ၊ သားသမီးရတနာ ထြန္းကားေတာ့မယ့္ ..မိဘမ်ားအတြက္ ဒီေဆာင္းပါးေလးေတြဟာ နွစ္စဥ္ လူဖတ္မ်ားျပီး ….မၾကာခဏ ေတာင္းဆုိျခင္းလည္း ခံခဲ့ရေသာ ေဆာင္းပါးတစ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB