ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ ( ၁၃၈၀ခုနွစ္)

Wednesday, April 18, 2018ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ ( ၁၃၈၀ခုနွစ္)
==============================
ယခုနွစ္ ၁၃၈၀ခုနွစ္ကေတာ့ ဗုဒၶဟူး ရာဟု ဖြား မ်ားစြာအတြက္ ... ဘ၀ရုန္းကန္ရမႈေတြ ..အခက္အခဲေတြ...စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ တာ၀န္ယူရမႈေတြ မ်ားျပားမယ့္ ခုနွစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။
လူေတြက ကုိယ့္ကုိျမင္လုိက္တာနဲ႔ အလုိလုိေနရင္းကုိ ...တာ၀န္ယူေစလုိ..ခုိင္းလုိ...နွိမ္လုိ...အမုန္းပြားလုိစိတ္ ေပၚလာေနတတ္ေသာ ေကာဇာနွစ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆုိးထဲမွာ အေကာင္းေတြလည္း ရွိေနနုိင္တာမုိ႔......
အေသးစိတ္အားျဖင့္ …..က႑အနဲငယ္ခြဲဲျခားျပီး ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေရးသားေပးလုိက္ရပါတယ္။

Friday, March 30, 2018
အဂၤါေန႔ဖြား တုိ႔ ကံဇာတာ ( ၁၃၈၀ခုနွစ္)
=============================
ယခုနွစ္ ၁၃၈၀ခုနွစ္ကေတာ့ အဂၤါေန႔ဖြားတုိ႔အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ ပုိမုိတုိးတက္နုိင္ေသာ နွစ္ေကာင္းနွစ္ျမတ္လုိ႔ အမ်ားစု အတြက္ ဆုိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ မိမိတုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ပုိမုိရရွိနုိင္ျခင္း ၊ အတိတ္ကံ မူလဇာတာ အသက္ပုိင္း ဒသာပုိင္း စတာေတြ အရ ပါ ေကာင္းေသာကံ ေတြ တုိက္ဆုိင္ေနသူေတြ အဖုိ႔ ...ခ်မ္းသာေအာင္ျမင္ျခင္း ေတြ ဆုိက္ေရာက္ခြင့္ ေပးနုိင္ေသာ ....ေကာဇာနွစ္မ်ဳိးလုိ႔ လည္း ဆုိနုိင္ပါတယ္။
ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားစုေသာ အဂၤါေန႔ဖြားေတြကုိ အေမာေျဖေျပ နုိင္စရာ ၊ အတူတစ္ကြ ေပါင္းစည္း နုိင္ျခင္း အက်ဳိးခံစားရစရာ...၊ ဘ၀တုိးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္း မ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕စရာ မ်ားျပားေသာ ခုနွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
အေသးစိတ္အားျဖင့္ …..က႑အနဲငယ္ခြဲဲျခားျပီး ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေရးသားေပးလုိက္ရပါတယ္။

Wednesday, March 21, 2018

တနလၤာေန႔ဖြား တုိ႔ ကံဇာတာ ( ၁၃၈၀ခုနွစ္)
=============================
ယခုနွစ္ ၁၃၈၀ခုနွစ္ကေတာ့ တနလၤာေန႔ဖြား အားလုံးအတြက္ …ခရီးသြားနွစ္လုိ႔ ဆုိရေလာက္ေအာင္ ခရီးယာယီကိစၥမ်ား ၾကံဳၾကိဳက္ရျခင္း ၊ သူတစ္ပါးတုိ႔ကိစၥမ်ား ၾကားတြင္ မၾကာခဏ ၀င္ပါေနရတတ္ျခင္း ၊ အၾကံအစည္မ်ား တစ္၀က္တစ္ပ်က္ မၾကာခဏ ျဖစ္ရတတ္ျခင္း ၊ ေနရာေကာင္း ရျခင္း ၊ အေထာက္အပံ႔ေကာင္းမ်ား ရရွိတတ္ျခင္း ၊ ေနေရးထုိင္ေရး အတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ ကံေကာင္းတတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ေသာ ကံတုိ႔ …၀န္းရံေနတတ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ နွစ္သစ္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
အေသးစိတ္အားျဖင့္ …..က႑အနဲငယ္ခြဲဲျခားျပီး ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေရးသားေပးလုိက္ရပါတယ္။

Sunday, March 18, 2018


တနဂၤေႏြေန႔ဖြား တုိ႔ ကံဇာတာ ( ၁၃၈၀ခုနွစ္)
=============================
ယခုနွစ္ ၁၃၈၀ခုနွစ္ကေတာ့ တနဂၤေႏြ ေန႔ဖြားအားလုံးကုိ … လက္ရွိအေျခအေန ကုိ ဆန္႔က်င့္တြန္းလွန္ ေျပာင္းလည္းမႈ ျပဳရေစတတ္ေသာ နွစ္သစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ အေျပာင္းအလည္း ေတြကုိ လက္ခံနုိင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားရင္း…ဘ၀ကုိ ျမင့္ရာကေန နိမ့္သြားနုိင္သလုိ….၊ နိမ့္ရာကေနလည္း ျမင့္သြားနုိင္ေသာ ခုနွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ အေရးၾကီးတာကေတာ့ ပါးနပ္လိမၼာေသာ ေျပာင္းလည္းနုိင္စြမ္း ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ တက္လွမ္းသြားနုိင္ဖုိ႔သာ အေရးၾကီးပါလိမ့္မယ္။
အေသးစိတ္အားျဖင့္ …..က႑အနဲငယ္ခြဲဲျခားျပီး ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေရးသားေပးလုိက္ရပါတယ္။
အလုပ္အကုိင္
=========
အလုပ္အေျပာင္းအလည္း သိပ္ျဖစ္လြယ္ေသာ ကာလမ်ဳိးပါ။ အထက္လူၾကီး အၾကီးအကဲ နဲ႔ အတုိက္အခံ ျဖစ္လြယ္တာလည္း ဒီနွစ္မ်ဳိးပါပဲ။

Monday, February 5, 2018

သာယာစိတ္ေလး နွင့္ ဆက္ေပးပါ
=======================
ကဲ...စိတ္ကူးရွိျပီး....မေရးျဖစ္မတင္ျဖစ္ ..ျဖစ္ေနတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးတစ္ပုဒ္ ဒီတစ္ခါေတာ့ မျဖစ္မေနေရး တင္ေပးလုိက္ပါဦးမယ္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား ...မေမြးဖြားမီ Results မေကာင္းတာ ..၊ ကုိယ္၀န္ သေႏၶသား ပ်က္ခ်င္ခ်င္ ျဖစ္ေနတာမ်ဳိးေတြ ၾကံဳလာၾကတတ္ပါတယ္။
-----------
ဘာလုပ္သင့္သလဲ..???
----------------------------
အသက္ဆက္ေစေသာ ယၾတာေလး လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
အသက္ ဆက္ေစေသာ ဆုိမွေတာ့ အသက္ရွည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကုိ မွီခုိမွ သင့္ပါေတာ့မယ္။ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္မလဲ...သက္ၾကီးရြယ္အုိေတြ (သက္တမ္းရွည္စြာ ေနထုိင္ေနရသူေတြ ဆုိပါေတာ့) ။ သူတုိ႔ကုိ အမီွျပဳရပါတယ္။
ဘယ္လုိအမွီျပဳရမလဲ။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB