ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ ( ၁၃၈၀ခုနွစ္)

Wednesday, April 18, 2018ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ ( ၁၃၈၀ခုနွစ္)
==============================
ယခုနွစ္ ၁၃၈၀ခုနွစ္ကေတာ့ ဗုဒၶဟူး ရာဟု ဖြား မ်ားစြာအတြက္ ... ဘ၀ရုန္းကန္ရမႈေတြ ..အခက္အခဲေတြ...စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ တာ၀န္ယူရမႈေတြ မ်ားျပားမယ့္ ခုနွစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။
လူေတြက ကုိယ့္ကုိျမင္လုိက္တာနဲ႔ အလုိလုိေနရင္းကုိ ...တာ၀န္ယူေစလုိ..ခုိင္းလုိ...နွိမ္လုိ...အမုန္းပြားလုိစိတ္ ေပၚလာေနတတ္ေသာ ေကာဇာနွစ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆုိးထဲမွာ အေကာင္းေတြလည္း ရွိေနနုိင္တာမုိ႔......
အေသးစိတ္အားျဖင့္ …..က႑အနဲငယ္ခြဲဲျခားျပီး ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေရးသားေပးလုိက္ရပါတယ္။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB