အားလုံးအတြက္တစ္နွစ္တာေဟာကိန္း စာစု(၂)

Monday, January 11, 2010

အားလုံးအတြက္တစ္နွစ္တာေဟာကိန္း စာစု(၂)

သုိ႔မဟုတ္

ဒုတိယအဆင့္ကံဇာတာဖတ္ျခင္း

ဒီအသက္ပုိင္းေတြကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေန႔နံအားလုံးအတြက္ တစ္မ်ဳးိဆီခြဲေရးေပးတာပါ။ ဖတ္ၾကည့္ပါဦး။ ပုိမုိအနုစိတ္လာတဲ့ သေဘာပါ။

အသက္အားျဖင့္ .. ၁နွစ္ ၊ ၈နွစ္ ၊ ၁၅နွစ္ ၊ ၂၂နွစ္ ၊ ၂၉နွစ္ ၊ ၃၆နွစ္၊ ၄၃နွစ္၊ ၅၀နွစ္၊ ၅၇နွစ္၊၆၄နွစ္၊ ၇၁နွစ္ ၊ ၇၈နွစ္၊ ၈၅နွစ္၊ ၉၂နွစ္ အတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ ခုနွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ထပ္မံကြဲျပားျခားနားေသာ ကံအက်ဳိး ေပးမ်ား။

ေယဘုယ် အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့....အၾကမ္းသေဘာ အေကာင္းအဆုိး ခြဲမယ္ဆုိရင္..ဒီလုိခြဲျခားပါ။

ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား ေကာင္း 100%

တနလၤာသားသမီးမ်ား ေကာင္း 75%

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ေကာင္း 50%

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား ေကာင္း 25% နွင့္ ဆုိး 25% သုိ႔မဟုတ္ ၀%

ဗုဒၶဟူး/ရာဟုသားသမီးမ်ား ဆုိး 50%

စေနသားသမီးမ်ား ဆုိး 75%

အဂၤါသားသမီးမ်ား ဆုိး 100%

တရားေသမမွတ္လုိက္ပါနဲ႔ဦး။ ဒါက အားခြဲတဲ့သေဘာမွ်ပါ။ ဆက္ျပီးေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။


ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား

ဒီအသက္ပုိင္းမ်ဳိးေရာက္ျပီဆုိတာနဲ႔ ကုိယ့္ကုိ လူေတြက အထင္ၾကီးပါမယ္။ ပညာရွင္အျဖစ္အသိမွတ္ျပဳတာ၊ အၾကီးအကဲအျဖစ္ခ်ီးေျမွာက္ၾကတာမ်ဳိးကုိ ၾကံဳေတြ႕ ႔ရပါမယ္။ တနလၤာသားသမီးတစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ။ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ ေကာင္းက်ဳိးလာေပးတာမ်ဳိးကိုလည္း ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ ေငြေၾကး၀င္ေရာက္လာတာမ်ဳိးကုိၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ေမတၱာေရးရာကေတာ့ မေကာင္းဘူးလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖုိ႔ အိမ္ေထာင္နဲ႔ခြဲခြါေနထုိင္ရျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဖက္ က်န္းမာေရးည့ံျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ျပီး။ လူလြတ္မ်ားအဖုိ႔လည္း ခ်စ္သူနဲ႔ ခြဲခြာရတတ္တဲ့ ကာလမ်ဳိးပါ။ ပညာရပ္တစ္ ခုခုကိုေလ့လာလုိက္စားေနသူမ်ဳိးျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ဒီလို အသက္ပုိင္းေတြက အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား အေနနဲ႔ ဒီအသက္ပုိင္းမ်ဳိးမွာ ၀ါညိဳေရာင္နဲ႔ အျပာေရာင္ ကို မ်ားမ်ားသုံးသင့္ပါတယ္။


တနလၤာသားသမီးမ်ား

အကူညီေကာင္းေတြ အမ်ားအျပားရတတ္ခ်ိန္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ဆရာသမား အၾကီးအကဲမ်ား မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားက အားတက္သေရာကူညီတာမ်ဳိးကုိၾကံဳရတတ္တဲ့ကာလလို႔ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔အတူ အေမြအနွစ္ရျခင္း၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ၀င္လာျခင္း စသည္အားျဖင့္လည္းၾကံဳေတြ႕ ႔ ရတတ္ေသာ အသက္ ပုိင္းလုိ႔ဆုိရပါမယ္။ သူတစ္ပါးကုိ စည္းရုံးဆြဲေဆာင္အား ရွိေနတတ္တဲ့ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသက္ပုိင္းမ်ဳိး ေတြမွာ အျဖဴေရာင္ကုိမ်ားမ်ားသုံးသင့္ပါတယ္။


ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

အေထာက္အပံ႔ေကာငး္ အမွီေကာင္း ေတြရတတ္ခ်ိန္ျဖစ္သလုိ၊ ဆရာသမားအၾကီးအကဲမ်ားကလည္း မိမိကုိ အားေပးေထာက္ခံမႈ ျပဳေပးေနတာမ်ဳိး ၾကံဳရတတ္တဲ့ အသက္ပုိင္းေတြပါ။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ေနာက္ခံ ဘက္ဂေရာင္း ေကာင္းတာေၾကာင့္ အသာစံရတတ္တဲ့ကာလမ်ဳိးဆုိပါေတာ့။ ေနရာေကာင္း ရရွိျခင္း၊ ျမင့္ ျမတ္ေသာေနရာ ျမင့္မားေသာေနရာသုိ႔ေရာက္ရွိျခင္းမ်ားကုိလည္း အျခားေကာင္းေသာ ေဗဒရႈေထာင့္ မ်ားပါ၀င္ေနရင္ ..ေသခ်ာေပါက္ေလာက္နီးပါး ခံစားရဖုိ႔ရွိတဲ့ ကာလပါ။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအဖုိ႔ စန္းပြင့္ေသာကာလမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ သည္အသက္ပုိင္းမ်ဳိးမွာ ဟုိလူကေခၚခ်င္ သည္လူကေျပာခ်င္ ဆိုသလုိ မ်က္နွာပြင့္လန္းျပီး ခ်စ္သူခင္သူ ေပါမ်ားတတ္တဲ့ ကာလမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။


တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ၾကံရခက္တဲ့ ကာလမ်ဳိးပါပဲ။ ကုိယ္ၾကံစည္ထားတာေတြျဖစ္မလာေသးပဲ တုိးလုိ႔တန္းလန္း ျဖစ္ေနရတတ္တဲ့ကာလ မ်ဳိးပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိတဲ့အဆုံးမွာ ခ်စ္မႈေရးရာဘက္ကို စိတ္ေရာက္ သြားတတ္ၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ ေလ့လာ အားထုတ္မႈ ပိုမုိျပဳလာၾကပါမယ္။ ဒီလုိအသက္ပုိင္းမ်ား မွာ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ေရြးျခယ္စရာမ်ားလာတတ္ပါတယ္ ။ လမ္းမွန္လမ္းမွား၊ အျပဳသေဘာ အပ်က္သ ေဘာ၊ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ ေရြးရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ကိုတက္မလား ေအာက္ကုိဆင္းမလား ..အားလုံးဟာ ကုိယ့္သေဘာပါပဲ။ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

အမုန္းခံရမယ့္ အခ်ိန္အခါဆုိပါေတာ့။ ဘာလုပ္လုပ္ အျမင္ကပ္ခံေနရပါလိမ့္မယ္။ အရွက္ရစရာလည္း ၾကံဳပါမယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္းေလးေတြ ရွိလို႔ေတာ္ေသးရဲ႕႕ ႔ဆုိတဲ့ကာလပါ။ မိသားစုထဲမွာလည္း စိတ္၀မ္းကြဲမႈေလးေတြ အနဲနဲ႔ အမ်ားၾကံဳေနရတတ္တဲ့ အသက္ပုိင္းပါ။ အိမ္ေထာင္ဖက္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်စ္သူက ကုိယ့္ကုိ အားေပးမႈေလးေတြ၊ ျဖည့္ ဆည္းေပးမႈေလးေတြေတာ့ အတန္အသင့္ရေနတတ္လုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္း ရပါေသးတယ္ဆုိတဲ့ ကာလမ်ဳးိလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အနက္ေရာင္ကုိေတာ့ ေ၀းေ၀းကေန ေရွာင္ရမယ့္ အသက္ပုိင္းေတြပါပဲ။


ရာဟုသားသမီးမ်ား

ခပ္ဆင္ဆင္ပါပဲ။ ရာဟုမ်ားလည္း အမုန္းခံရခ်ိန္ပါ။ ကုိယ္ကရြဲ႔ေလေလ အျမင္ကပ္ခံရေလေလပါပဲ။ ကုိယ္လုိခ်င္ တဲ့အကူညီမ်ဳိးရွိခဲ့ရင္လည္း မရေတာ့တဲ့ကာလပါ။ ကုိယ္ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ဥစၥာပစၥည္းေတြ (အထူးသျဖင့္ စက္ပစၥည္း ေတြ) ဆုံးရႈံးတတ္ေသာ အသက္ပုိင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ကလုပ္သည္ျဖစ္ေစ မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ .. ဂုဏ္သိကၡာက်ေနရတတ္တာလည္း ဒီလုိအသက္ပုိင္းမ်ဳိးေတြပါပဲ။ အလုိလုိေနရင္းကုိ အဆင္မေျပတာပါကြာ.... ဆုိျပီး ညည္းရတတ္တာ ဒီအသက္ပိုင္းမ်ဳိးေတြပါ။ ရာဟုလည္း ပဲ ခ်စ္သူကကယ္ မွ သက္သာရာရတတ္ပါတယ္။ ေမခလာ ေရ လာပါလာပါေပါ့။ အနီအနက္ကို ေရွာင္ရမယ့္ကာလေတြပါ။


စေနသားသမီးမ်ား

အလုိလုိေနရင္းကုိ စိတ္တုိေနရပါလိမ့္မယ္။ လုိတာမရ ေဒါပြပြ ဆုိတာ ဒီအသက္ပုိင္းမ်ဳိးေတြျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မတန္တစ္ဆ သီးခံ ေနရတတ္ပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းမွာလည္း ၾကီးမားတဲ့စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ဳိးေတြျဖစ္လာတတ္ ခ်ိန္မုိ႔ အထူးသတိထားရမယ့္ ကာလေတြပါ။ ကုိယ္ကုိယ့္ကုိ အရင္လုိေနလုိ႔မရေတာ့ဘူး၊ ေျပာင္းလည္းမႈျပဳရ ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ ကာလေတြပါ။ အျခားေသာဒသာေတြ သက္ခတ္ျဂိဳဟ္အိပ္အေနအထားေတြပါ ဆုိးခဲ့တာ နဲ႔ၾကံဳေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ...ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားျပားေစမယ့္ အသက္ပုိင္းေတြလုိ႔လည္း ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ဘာသာေရး လုပ္ဖုိ႔ အထူးတုိက္တြန္းရမယ့္ကာလမ်ဳးိေတြ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။


အဂၤါသားသမီးမ်ား

အလုိလိုေနရင္း တစ္ေရွာင္ေရွာင္ျဖစ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးထိခုိက္ျခင္း၊ ေရာဂါဘယကပ္ျခင္း၊ ေနအိမ္မွ အေ၀းသုိ႔ ထြက္ခါြသြားရျခင္း၊ ေသျခင္း၊ စသည္အားျဖင့္ အနဲနဲ႕အမ်ား ျဖစ္ရတတ္သလုိ၊ ဒီလုိအသက္ပုိင္းေတြမွာ စိတ္ကုန္ စိတ္ဓါတ္က်အလြန္ျဖစ္လြယ္ပါတယ္။ စိတ္ေလျပီး ေနရတတ္ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ကုိေတာ့ ေ၀းေ၀းကသာ ေရွာင္ပါ။ အနက္ေရာင္ကလည္း စိတ္ညစ္မႈကို ပိုျပီးေပးတတ္ပါတယ္။ အိမ္တြင္းေရး သာယာခ်မ္းေျမ့မႈကုိေတာ့ ရရွိတတ္ေသာကာလပါ။ ၾကာသာပေတးသားသမီးေတြက ကုိယ့္ကုိ ကယ္ဆယ္ ကယ္တင္ ေပးတတ္တာေလးကေတာ့ ထြက္ေပါက္ေကာင္းေလးျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အသစ္ေတြ ဆရာသစ္ေတြ ေတြ႕တတ္ တဲ့ကံေလးကေတာ့ တစ္ကယ္ကုိ အုိေအစစ္ ကံေလးပါပဲ။

အားလုံးပဲခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစိုးမိုးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ) kosoemoetun13@gmail.com

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB