အက်ဥ္းစံ

Sunday, February 7, 2010
အက်ဥ္းစံအခ်စ္ ...ထက္ ....ဆုိးတဲ့
သံေယာဇဥ္ဂယက္ထဲက
ထြက္မရေသးတဲ့လူပါ။

ဒဏ္ရာကဗရဘြ
ေသြးစက မေျခာက္
ေအာက္က်ဳိ ႔ခံနွလုံးသားေပၚမွာ
ေျခရာေတြလည္းအထပ္ထပ္
ညစ္ပတ္ႏြမ္းေၾက
မ်က္ရည္နဲ႔ေဆးေၾကာ
ေမာ..............လွပါျပီ။

၁၅၀၀ ထက္ တင္းရစ္
၅၂၈ က တစ္ေခ်ာင္း
နွစ္မ်ဳိးေပါင္းတုတ္ေနွာင္
သမုဒယရာဇ၀တ္ေကာင္ဆုိပါေတာ့
သံေယာဇဥ္ေထာင္ထဲမွာ။

ကုိစုိး
3.1.2000 pm; 5;07 (တာခ်ီလိတ္)
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB