စာဖတ္သူမ်ားအားလုံးကုိ အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, February 26, 2010

စာဖတ္သူမ်ားအားလုံးကို အသိေပးအပ္ပါသည္။
လတ္တစ္ေလာတြင္ ...စီေဘာက္မွေနျပီး ယုတ္မာရုိင္းစုိင္းစြာေရးသာေျပာဆုိမႈအခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိေရးသားမႈမ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနွင့္ မည္သုိ႔မွ် ျပသနာမရွိေသာ္လည္း စာလာဖတ္သူမ်ားတြင္ ..အေမ နွမ အစ္မအရြယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနပါေသာေၾကာင့္ ...မတင့္တယ္ေသာ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ေနမည္ဟုထင္ပါသည္။ ေရးသားသူသည္ ေ၀သာလီ ဟူေသာ ယူဆာနိမ္းျဖင့္ပင္ ၀င္ေရာက္ေရးသားေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရးသူကုိလည္း အျပစ္ဟုမတင္မိပါ။ ငါေရးတာလုိ႔ ဘယ္သူမွမသိပါဘူး ဟူေသာ..စိတ္သည္ မေကာင္းမႈကို ပုိမုိတြန္းအားေပးျခင္းေၾကာင္း ေရး၀ံ႔ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ လူစည္ကားရာ ေနရာမွ အုတ္တံတုိင္းမ်ား ၊ နံရံမ်ား ၊ စာသင္ခန္း ၊ စာေရးခုံမ်ားတြင္ လူလစ္သည့္အခါ မိမိတုိ႔မေက်နပ္ခ်က္ကို ဖြင့္ဟေရးသားသည္ကဲ့သုိ႔ပင္ ေရးသားသြားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္သူေရးမွန္း ဘယ္သူသိမွာမွတ္္လုိ႔ ဟူေသာ မေကာင္းမႈကို လူမသိနုိင္ျခင္းဟူေသာ စိတ္အေျခအေနသည္...
ယင္းမေကာင္းမႈမ်ဳိးကို ပိုမိုက်ဴးလြန္မိေစရန္တြန္းအားေပးပါသည္။ အမွန္တစ္ကယ္ လူေရွ႕ သူေရွ႕တြင္ ေျပာဟု
ဆုိလွ်င္ က်ဴးလြန္ပါဟုဆုိလွ်င္ ယင္းမေကာင္းမႈမ်ဳိးကုိ က်ဴးလြန္ရန္ သူ႔အေနနွင့္လည္း မလြယ္ကူနုိင္ပါ။ သူ႔ဂုဏ္
သူ႔သိကၡာကုိထိမ္းမည္သာျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူသည္ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္လခန္႔မွစျပီး ဂ်ီေတာ့တူဂ်ီေတာ့ စနစ္ျဖင့္ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ..အခေၾကးေငြတစ္ျပား
တစ္ခ်ပ္မွ် မယူပဲ ေစတနာသက္သက္ျဖင့္ ..ေဟာၾကားေပးျခင္း၊ လက္ေတြ႔သုေတသနျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေဟာၾကားေပးေသာအခါ အမွန္တစ္ကယ္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ အကူညီအလုိ႔ငွာေမး
ျမန္းလာသူမ်ားရွိသလုိ၊ အေပ်ာ္သေဘာ၊ အပ်င္းေျပသေဘာ ေမးစမ္းၾကည့္ၾကသူမ်ားလည္း ေတြ႔ရပါသည္။
ဘာသာျခားျဖစ္ေသာ ခရစ္စယန္ဘာသာ၀င္မ်ား နွင့္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားလည္း ေမးျမန္းသူမ်ားထဲတြင္
ပါ၀င္ၾကပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္သည္ျဖစ္ေစကာမူ ေစတနာျဖင့္သာ ေမာင္ရင္းနွမမ်ားကဲ့သုိ႔
သေဘာထားကူညီခဲ့သည္သာျဖစ္ပါသည္။ အစ္ကို အစ္မ ညီငယ္ ညီမငယ္မ်ား ကဲ့သုိ႔ သေဘာထားေခၚေ၀ၚ
ေျပာဆုိဆက္ဆံခဲ့ပါသည္။ မည္သူ႔ကုိမွ် ရုိင္းစုိင္းစြာေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ...ယေန႔အခ်ိန္တြင္
ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ ယုတ္မာရုိင္းစုိင္းစြာေျပာဆုိဆက္ဆံမႈအခ်ဳိ႕ ကို သာ ျပန္လည္ရရွိသျဖင့္ ၊ အေတာ္လည္း စိတ္
ပ်က္မိပါသည္။ မည္သူ႔အေပၚျဖစ္ေစ ..ေစတနာျဖင့္ အခက္အခဲမွ လြတ္ေျမာက္လုိေစလုိေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ဳိးထား
ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို စာေရးသူ၏ စာဖတ္ပရိသတ္အခ်ဳိ႕အေနနွင့္ နားလည္သေဘာၾကပါလိမ့္မည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္ ....ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနသည္ဟု မနာလိုအဖ်က္စိတ္ျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္းေၾကာင့္ေလာဟုလည္း
ေတြးမိပါသည္။ ယင္းသုိ႔အေျခအေနမ်ဳိးဆုိလွ်င္ ...ရွင္းျပစရာတစ္ခုရွိပါသည္။ စာေရးသူအေနနွင့္ လက္ရွိအေန
အထားတြင္ အခက္အခဲအမ်ားျပားဆုံးကာလျဖစ္ျပီး၊ ယခုေဗဒင္ေဟာေျပာျခင္းလုပ္ငန္းမွာလည္း ဆုိက္ဘာဖုိး
မွ်သာပင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ အမ်ားသူငါေဗဒင္ဆရာမ်ားကဲ့သို႔ ေဟာခန္းတစ္ခန္းပင္မပုိင္ဆုိင္ပါ။
စုလုိက္ ကုန္လုိက္ ....လုံးျခားလည္ေနသည့္အေျခအေနသာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ေအာင္ျမင္သည္
ဟုယူဆတုိက္ခုိက္ေနပါက ....ရယ္သြမ္းေသြးဖြယ္ရာသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ...ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ ဆုိဒ္မွေနျပီး....၊ အမ်ားသူငါအက်ဳိးရွိေစမည္ဟု ယူဆရေသာ ေဆာင္းပါး၊
နွင့္ သုတဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေရးသားေနမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ီေတာ့တူဂ်ီေတာ့
ေဗဒင္ေမးျမန္းျခင္းက႑ ကုိမူ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ (ယခုေဆာင္းပါးတင္သည့္ကာလမွေနစတင္ကာ) ရပ္နား
ထားလုိက္ပါသည္။ သီးသန္႔လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေနသူမ်ားအတြက္မူ မၾကာမီ က႑အသစ္
တစ္ရပ္ စီစဥ္တင္ျပျပီး ယင္းအစီအစဥ္မွ ေနျပီး၊ ေမးျမန္းနုိင္ၾကပါသည္။

အားလုံးခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ကုိစိုးမိုးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB