ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္ကံဇာတာ ...(၁၃၇၂ခုနွစ္)

Tuesday, May 18, 2010ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္ကံဇာတာ ...(၁၃၇၂ခုနွစ္)
ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၆၂ခုနွစ္မွာ ရာဟုသားသမီးမ်ား အတြက္....ကံဇာတာအက်ဳိးေပးအခ်ဳိ႕ ကုိတင္ျပေရးသား
ေပးလုိက္ပါေၾကာင္း။


ေကာဇာခုနွစ္နွင့္ ေန႔နံ

ဒီေကာဇာခုနွစ္မ်ဳိးမွာ ရာဟုသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ေခါင္းေဆာင္၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခြင့္ေတြရရွိခ်ိန္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။အ
ခ်ဳိ႕ ေသာ ရာဟုသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ မိမိတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ နွစ္မ်ားစြာ ရည္ရြယ္ၾကိဳးစားေနေသာ အၾကီးအကဲျဖစ္
ခြင့္ ၊ ဦးေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခြင့္မ်ဳိးေတြကုိ ဒီလုိနွစ္မ်ဳိးၾကံဳခ်ိန္မွာ ပုိမုိလြယ္ကူစြာၾကိဳးစားရရွိနုိင္ေၾကာင္း သတိ
ျပဳအပ္ပါတယ္။ ေလသင့္ခ်ိန္မွာ ရြက္လႊင့္မိရင္ ခရီးပုိတြင္ တတ္သလုိမွတ္ရပါမယ္။


စီးပြားေရးရာ

စီးပြားေရးရာအေျခအေနမွာ ဒီနွစ္အဖုိ႔ ရာဟုသားသမီးမ်ားအေနနဲ႔ ...အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပိုမုိအေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ၾကမယ့္နွစ္ပါ။ ယခင္က မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အခ်ဳိ႔ေသာ အလုပ္မ်ားကုိပင္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ရရွိလာတတ္ေသာ ေကာဇာခုနွစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကလည္း ယခင္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္စိတ္ညြတ္လာမိေစတတ္ေသာ ခုနွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေန
ပါတယ္။ အသက္ေမြးမႈစီးပြားေရးရာမ်ားနဲ႔ တြဲယွဥ္ျပီး တစ္ဖက္ကၾကံဳလာရတတ္တဲ့အခက္အခဲတစ္မ်ဳိးကေတာ့
မလုိလားအပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ ဆုိင္ေသာ ျပသနာအနဲငယ္ပါပဲ။ စီးပြားေရးရာကိစၥအ၀၀မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ
အနဲငယ္ဂရုျပဳဆက္ဆံရမယ့္ခုနွစ္မ်ဳိးလုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္။

စီးပြားေရးရာ ပုိမိုအားေကာင္းေစလုိသူမ်ားအဖုိ႔ ....ဆီမီး၊ အလင္းတုိင္၊ လွ်ပ္စစ္မီး ပူေဇာ္ျခင္းမ်ား မၾကာမၾကာျပဳ
လုပ္ေပးသင့္ေသာကာလျဖစ္ျပီး.....လုပ္ငန္းခြင္ ၊ အလုပ္ခန္း၊ အလုပ္စားပြဲ စသည္တုိ႔တြင္ ေနတံဆိပ္တစ္ခုခုကုိ
ကပ္ထားသင့္ေသာကာလလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေမတၱာေရးရာ

ေမတၱာေရးရာ အေနအထားမွာ ထူးျခားမႈရွိတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္တာက မိဖုရား ညားတာက
ဘုရင္မဆုိသလုိ....ခုတ္ရာတစ္ျခား ရွရာတစ္လြဲ ျဖစ္တတ္တဲ့ကာလမ်ဳိးပါ။ အက်ဳိးေပးေတာ့သန္ပါရဲ႕ ကုိယ္မထင္
တဲ့အေနအထား ရႈေထာင့္မွာ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူရွိရဲ႕ သားနဲ႔ကို ခ်စ္သူသစ္ပုိမုိရလြယ္ေသာကာလမ်ဳိး
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူ ကုိကိုမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ဂရုိက္စု...ဂရုိက္စု...ဂရုစုိက္ ..ဂရုစုိက္ ဆုိတဲ့ကာလပါပဲ။
ယုန္ကမလႈပ္ေတာင္ ျခံဳ ကလႈပ္ျပီး ျငိမိတတ္ေသာကာလဆုိပါေတာ့။

ေမတၱာေရးရာ ပုိိမိုအားေကာင္းေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့....ေသာၾကာေထာင့္မွာ ေရကုသုိလ္ျပဳျပီး ဆုေတာင္းနုိင္
ပါေၾကာင္း။

က်န္းမာေရးရာ

က်န္းမာေရး အေနအထားမွာ ရာဟုသားသမီးမ်ားရဲ႕ အာယုျဂိဳဟ္အေနအထား ေကာင္းမြန္ေသာနွစ္မုိ႔ အမ်ားစု
ေသာရာဟုသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာပါလိမ့္မယ္။ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ ရာဟုသား
သမီးမ်ားအဖုိ႔လည္း သမားေကာင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ တနဂၤေႏြနံ နာ
မည္အဖ်ားစာလုံးမွည့္ေခၚထားေသာ ရာဟုသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ က်န္းမာေရး အနဲငယ္ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ
ကာလျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစလုိပါက......... ၾကာသာပေတးေထာင့္မွာ ေသာၾကာနံ ျဖစ္ေသာ သီး၊ သရက္
စသည္တုိ႔ကို အေရအတြက္အားျဖင့္ ၂၁ညြန္႔ တိိတိ ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးျခင္း၊ ၾကာသာပေတးေန႔နံနက္ေစာေစာမွာ
သစ္သီးဆြမ္းကပ္လႈျခင္းမ်ားျပဳလုပ္အပ္ေသာကာလျဖစ္ပါေၾကာင္း။


ေနေရးထုိင္ေရး

ေတာ္ေတာ္ကုိ ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ရျပီး ၊ ေနေရးထုိင္ေရး ဆုိင္ရာမ်ားမွာ ..အေျပာင္းအလည္းအေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားျပား
တတ္ေသာ ခုနွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေနရာ၊ လုပ္ငန္းေနရာ၊ ဘယ္ေနရာမ်ဳိးမဆုိ မတည္ျငိမ္တတ္ေသာကာလ
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယုတ္စြအဆုံး ...လူေတာင္ ဂဏွာျငိမ္ျငိမ္ ဖင္ပူပူမထုိင္ရ မေနရတတ္တဲ့ ခုနွစ္မ်ဳိးပါ။ အေရး
ၾကီးတာက.......ဒီလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ လုပ္ငန္း၊ အိုးအိမ္ စသည္တုိ႔ကို စတင္အေျခခ်ျခင္းမျပဳအပ္ပါ။ မူလေနရာမွ
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ေျပာင္းလည္းျခင္း၊ မူလေနရာကုိျပဳျပင္မြန္းမံျခင္း စသည္ျဖင့္တုိ႔သာ ျပဳလုပ္အပ္ပါတယ္။ ေရြ႕ေလ်ာေနတတ္ေသာကာလမွာ အေျခစတင္ခ်မိရင္ မတည္ျမဲဘဲေရြ႕ေလ်ာ သြားတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ရာဟုသားသမီးမ်ားအဖုိ႔လည္း ...တစ္ပုိင္းတစ္စျဖစ္ေနေသာကိစၥ၀ိစၥအခ်ဳိ႕ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရင္း အခက္
အခဲျဖစ္ျခင္း၊ တုိ႔လုိ႔တန္းလန္းၾကံဳေနရျခင္းမ်ား ၾကံဳၾကိဳက္ရဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနေရးထုိင္ေရးနဲ႔ ဌာနပုိင္း
ဆုိင္ရာကိစၥေတြ အညံ႔ အမွန္တစ္ကယ္ရွိေနတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။

ေနေရးထုိင္ေရးကံ ...တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ...လမ္းသြားရင္း ခလုတ္ကန္သင္း ဆူးေညာင့္ စသည္
တုိ႔ကို မၾကာခဏဖယ္ရွားေပးပါ။ အျမင္မေတာ္တာေတြ႔ရင္ ....ေတြ႔တုိင္းေတြ႔တုိင္း လမ္းကုိရွင္းလင္းကုသုိလ္ျပဳပါ။ ေနရာထုိင္ခင္းမေျပာင္းေရႊ႕လုိသူမ်ား ....စတိသေဘာ...မိမိတုိ႔အုိးအိမ္၊ သို႔မဟုတ္
အိပ္ခန္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္း ရဲ႕ အေနအထား အထားအသုိေလးေတြကို တတ္နုိင္သေလာက္ေျပာင္းလည္း
ျပဳျပင္မြန္းမံလုိုက္ပါ။
သတိျပဳရမွာက အနက္ေရာင္ဟာ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအ၀၀ကုိ ဖီလာဆန္႔က်င္မႈျပဳတတ္တာမို႔ သတိျပဳပါ။


ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္

ထီကံကေတာ့ ....သင့္အဆင့္မွ်သာရွိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထီ၀ါသနာရွင္မ်ားအဖုိ႔ အိမ္ကအထြက္ကို ျပန္၀င္..
ျပန္ထြက္လုပ္ျပီးမွ ထီကံသြားေရာက္စမ္းသပ္ပါ။ ၅ဂဏန္း ၆ဂဏန္း မ်ားမ်ားပါေအာင္ကံစမ္းပါ။ လုိအပ္ရင္ ၁
ဂဏန္းနဲ႔တြဲစပ္ျပီးလည္း ထုိးနုိင္ပါတယ္။ ေသာၾကာေန႔ကေတာ့ အားအေကာင္းဆုံးေန႔ပါပဲခင္ဗ်ာ။

အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္။ အထူးမွာလုိတာကေတာ့ .......ဒီနွစ္မွာရာဟုသားသမီးမ်ား ေဆးေသာက္တာေဆးထုိးတာ ..အလြန္အကၽြံမလုပ္မိၾကဖုိ႔မွာရပါမယ္။ ေဆးအစာ စားသုံးတာကုိ အနဲငယ္သတိ
ထားၾကပါ။ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကို ညဥ္႔အိပ္ညဥ္႔ေန ေန၀င္ေရာရီ သြားလာေနထုိင္ျခင္းျပဳရာမွာလည္း အထူး
သတိျပဳၾကဖု႔ိလုိပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ျဖစ္နုိင္သမွ် ...ေန႔စဥ္ ခႏၶသုတ္ေတာ္ၾကီးကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ ေပးသင့္ေသာကာလ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB