ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ ...ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)

Monday, June 14, 2010ေသာၾကာသားသမီးအတြက္ ... ကံဇာတာ(၁၃၇၂ခုနွစ္)ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္အတြင္း မွာ ..ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ကံဇာတာအက်ဳိးေပးအခ်ဳိ႕ ကို
တြက္စစ္ေရးသားေဖာ္ျပေပးအပ္ပါသည္။

ေကာဇာခုနွစ္နွင့္ ေန႔နံ

ဒီေကာဇာခုနွစ္မွာ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား အတြက္ အေျပာင္းအလည္း မ်ား ရွိလာနုိင္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။
အေျပာင္းအလည္းဆုိရာမွာလည္း .....အဓိကအားျဖင့္ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ ယခင္ကအတုိင္း အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြလုိ႔မရေတာ့တာ၊ အေျခအေနက အေျပာင္းအလည္း လုပ္ဖုိ႔ေတာင္းဆုိ လာတာ မ်ဳိးေတြ ၾကံဳၾကိဳက္ရတာမ်ဳိးေတြ .....ပိုမိုၾကံဳေတြ႔ရတတ္ခ်ိန္ပါ။


စီးပြားေရးရာ........

စီးပြားေရးရာ အပုိင္းမွာလည္း ဒီေကာဇာနွစ္ဟာ ျပသနာနဲ႔ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ ကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစတတ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္အက်ဳိးစီးပြားမ်ဳိးကိုရွာေဖြေနသူမ်ဳိးမဆုိ အခက္အခဲ အနဲအက်ဥ္းမွ အေျမာက္အမ်ား ..မည္သူမဆုိ ...ၾကံဳၾကိဳက္ရတတ္ေသာကာလျဖစ္တာမို႔ ယခင္ကထက္ ဇြဲလုံလ ၀ီရိယကုိ တုိးျမင့္ထားနုိင္မွ ေတာ္ရုံကာက်မယ့္ကာလမ်ဳိးပါ။ ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္လာမယ့္အေနအထားေတြ ..အတားအဆီး
ေတြမ်ားျပားတတ္ခ်ိန္မုိ႔ ....ပါးပါးနပ္နပ္ နဲ႔ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ လုပ္ကုိင္နုိင္ဖုိ႔လည္းလုိပါမယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့
ဒီတစ္နွစ္စီးပြားေရးရာမွာ .....သတိ ..... ကုိလက္မလႊတ္ၾကဖုိ႔ပါပဲ။
စီးပြားေရးရာေတြမွာ ....ခုသာခံသာ အရာရာအဆုိးည့ံသက္သာေစဖုိ႔အတြက္ ....ဗုဒၶဟူးေထာင့္နဲ႔ရာဟုေထာင့္..
ေတြမွာ အမိႈက္သရုိက္ရွင္းလင္း တံျမက္လွည္းစသည္ျဖင့္ ေ၀ရာ၀စၥကုသုိလ္မ်ဳိး ျပဳေပးပါ။ လမ္းသြားရင္းလာရင္း
ေတြ႔သမွ်ေသာ ခလုတ္ကန္သင္း ဆူးေညာင့္ စသည္တို႔ကို တတ္နုိင္သမွ် ဖယ္ရွားေသာ ကုသုိလ္မ်ဳိးယူပါ။


ေမတၱာေရးရာ ....

ေမတၱာေရးရာ....က႑မွာေတာ့ သည္တစ္နွစ္မွာ .....ထက္ျမက္ျပီးအရည္အေသြးရွိတဲ့ ခ်စ္သူမ်ဳိး
ရနုိင္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့စံအရည္အေသြးမ်ဳိးနဲ႔ ကုိက္ညီေနတဲ့ ခ်စ္သူမ်ဳိးနဲ႔ ဆုံဆည္း
ရတတ္ခ်ိန္လုိ႔ဆုိၾကပါစုိ႔။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ စစ္ဘက္ ေဆးဘက္ စက္မႈနယ္ပယ္ဘက္က ခ်စ္သူမ်ဳိး ၊ ထက္ျမက္သလုိ ...ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳနုိင္စြမ္းရွိတဲ့ခ်စ္သူမ်ဳိး ..၊ စိတ္ဆတ္ျပီးရန္လုိတဲ့ခ်စ္သူမ်ဳိးနဲ႔ ဆုံရတတ္ေသာ
ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖုိ႔ မိမိတုိ႔အိမ္ေထာင္ဖက္ က ပိုမိုစိတ္ဆတ္ျပီး စိတ္တုိလြယ္လာတတ္
တာမုိ႔ အရိပ္အခ်ည္နဲနဲအကဲခတ္ျပီး အဆင္ေျပေအာင္ ညိွႏိႈင္းဖုိ႔လုိေကာင္းလုိပါလိမ့္မယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမတၱာ
ေရးရာအေျခအေနမဆုိးလွတဲ့နွစ္ပါ။

ေမတၱာေရးရာ ပုိမုိအားေကာင္းေစလုိပါက .......အဂၤါေထာင့္မွာ အစိမ္းေရာင္ ၀တ္ျပီး ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊
ေမတၱာပုိ႔ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္အပ္ေသာကာလျဖစ္ပါေၾကာင္း။

က်န္းမာေရးရာ

ေရာက္ဆဲေကာဇာခုနွစ္ကေတာ့ .......က်န္းမာေရးရာေတြမွာ အႏႈတ္လကၡဏာျပတဲ့ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ နဂုိက
က်န္းမာၾကံ႔ခုိင္သူေတြေတာင္ ဒီနွစ္မ်ဳိးမွာ ကုိယ္ခံအား အနဲငယ္ေလ်ာ့ပါးေနတတ္ပါတယ္။ ဖ်ားလြယ္နာလြယ္ျပီး၊
ေရာဂါဘယ ထူေျပာလြယ္တဲ့ကာလမုိ႔ က်န္းမာေရးဂရုစုိက္ၾကပါလုိ႔ပဲ တုိက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္
နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ေသာၾကာနံ သ၊ဟ နဲ႔ ပဲ ပိတ္ျပီးမွည့္ထားေသာ သန္းသန္း၊ သိန္းျမင့္ဟန္၊ ထြန္းသိန္း၊
နွင္းနွင္းေသာ္ ၊ စသည္ျဖင့္ေသာ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ က်န္းမာေရးကို ပုိမိုဂရုစုိက္ၾကဖုိ႔လုိပါမယ္။

က်န္းမာေရးရာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ .....ေရသတၱ၀ါေလးေတြကို အစာေကၽြးတာ။ ေဘးမဲ့လႊတ္ေပး
တာမ်ဳးိေလးေတြ လုပ္ေပးသင့္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။

ေနေရးထုိင္ေရး..............

ေနေရးထုိင္ေရး မွာေတာ့ ဒီယခုေရာက္ဆဲခုနွစ္မွာ အေျခအေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈေတြ ရရွိလာနုိင္ေသာ
အေနအထားမ်ားရွိလာပါတယ္။ ကာယကံရွင္ေတြကုိယ္တုိင္လည္း ဒီနွစ္မ်ဳိးမွာ ေနရာထုိင္ခင္း၊ ေနေရးထုိင္ေရး၊
ေနရာဌာနဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ဳိး ..ေတာင့္တလုိလားခ်က္မ်ဳိးေလးေတြပိုမိုျဖစ္တည္လာတတ္ျပီး ....အမ်ားစု
အဖုိ႔ ၾကိဳးစားအားထုတ္သေလာက္အဆင္ေျပမႈေလးေတြလည္း ၾကံဳေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။
နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ တနလၤာနံ ျဖစ္ေသာ....က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င နဲ႔မွည့္ေခၚထားသူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ...ေနေရးထုိင္ေရးနဲ႔
ေနရာထုိင္ခင္း ဆုိင္ရာကိစၥေတြမွာ အခက္အခဲ အနဲနဲ႔အမ်ားေပၚေပါက္လာတတ္ပါတယ္။

ေနေရးထုိင္ေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔႔ေစရန္အတြက္ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ၾကာသာပေတးနံ အပြင့္အခက္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အေရအတြက္ျဖင့္ ၁၉ညြန္႔ တိတိ ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးသင့္ျပီး..ျဖစ္နုိင္ရင္ေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ..
သံဃာငါးပါးကုိး ဆြမ္းပင့္ဖိတ္ျပီးဆြမ္းကပ္လႈျပီးတဲ့ေနာက္...အခင္းအကာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိပါတြဲျပီးလႈဒါန္းသင့္ခ်ိန္ပါ။

ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ ...

ထီကံမဆုိးလွတဲ့ကာလပါ။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ နဲ႔မွည့္ေခၚထားသူမ်ားပုိမုိထီကံပြင့္
ခ်ိန္လုိ႔ဆုိနုိင္ျပီး၊ ၄၅၇၀ ဂဏန္းမ်ားနဲ႔ထီကံစမ္းပါ။ လမ္းသြားရင္းလာရင္းထုိးတာ။ လမ္းမွာလွည့္ပတ္ျပီးသြားလာ
လႈပ္ရွားျပီးေရာငး္ခ်တဲ့ထီဆိုင္ေလးေတြကေနကံစမ္းတာမ်ဳိးျပဳလုပ္ပါ။


အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္ ။ ။ အၾကီးအကဲအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳခံရတာ၊ လူသိမ်ားျပီး ပုိမိုအေပါင္းအသင္းဆန္႔
လာတာမ်ဳိး ၾကံဳရမယ့္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ စီးပြားေရးရာမွာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိလာတတ္ေသာကာ
လမုိ႔ ဂရုုစုိက္ျဖတ္သန္းဖုိ႔ေတာ့လုိပါမယ္။


အားလုံးခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB