ကေလးသူငယ္မ်ားနွင့္ ေကာင္းကင္ျဂိဳဟ္မ်ား    ဆက္သြယ္မႈ

Friday, August 20, 2010

ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ ေကာင္းကင္ျဂိဳဟ္ေတြ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္မႈကုိ စိတ္ကူးဆက္စပ္ျပီး ေရးသား တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြၾကီး ကုိယ္၀န္န…..အဲေလ  ကုိ္၀ဏၰ အတြက္ နဲ႔ သမီးငယ္ေလး အတြက္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။ေကာင္းကင္ျဂိဳဟ္မ်ား   နွင့္    နာမည္မ်ား


ေကာင္းကင္ျဂိဳဟ္ေတြရဲ႕ လူသားေတြအေပၚ လႊမ္းမုိးျခယ္လွယ္မႈကုိ စုံစမ္းေထာက္လွန္းတဲ့ေနရာမွာေတာ့ နာမည္ေတြ ဟာ  စုံေထာက္ၾကီး ရွားေလာ့ဟုမ္းမ္ အလား ..၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ကြယ္လြန္သူ ဆရာမင္းသိခၤရဲ႕ ဆားပုလင္းနွင္းေမာင္အလား  အစြမ္းထက္ လွပါတယ္။ နာမည္ေတြက တစ္ဆင့္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ေနစရုိက္ ၊ ေနပုံထုိင္ပုံ ၊ ျပဳမူတတ္ေသာသဘာ၀၊ ဘ၀စတိုင္ နဲ႔ ေသပုံေသနည္း အထိ ဥာဏ္ရွိသလုိ စုံစမ္းေထာက္လွမ္း သိရွိနုိင္ပါတယ္။ အဲဒီ့လုိပါပဲ လူေတြရဲ႕ ေရွ႕အနာဂတ္ ၊ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိလည္း နာမည္ေတြကတစ္္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးေနၾကပါတယ္။ အေရွ႕တုိင္း ေဗဒင္ပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာမွာေတာ့ နာမည္ေတြအေပၚ ျဂိဳဟ္ေတြက လႊမ္းမုိးပုံကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျဂိဳဟ္အလုိက္ ဆက္ႏြယ္ရာ ဗ်ည္းသရမ်ား  နဲ႔ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစု အေနနဲ႔ သိရွိၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ပမာအားျဖင့္  ….
တနဂၤေႏြ       သည္       အ၊ ဥ အကၡရာ မ်ား နဲ႔  ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနပါတယ္။
တနလၤာ        သည္       က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င   ….
အဂၤါ             သည္       စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည…………… စသည္ျဖင့္ ဆုိပါေတာ့။

အဲဒီ့လုိဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း  …ေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ေရွးပညာရွိမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ေနရာကေနပဲ ရွိခုိးဦးညႊတ္မႈ ျပဳရပါမယ္။ ဘာလုိ႔လည္း ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ေက်းဇူးေၾကာင့္သာ ..ဒီယေန႔နာမည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မ်ားစြာေသာ ေလ့လာစူးစမ္း ရွာေဖြနုိင္မႈနဲ႕  အက်ဳိးရွိစြာအသုံးျပဳနုိင္မႈကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိနုိင္ၾကလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ သူတုိ႔သာ ေလ့လာရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ မေပးခဲ့ရင္ ဒါေတြဟာ အင္မတန္  ရွာေဖြရခက္ခဲတဲ့ နက္နဲလြန္းလွတဲ့ ေလာကသဘာ၀ အစိတ္အပုိင္းေတြ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ ။

မ်ားစြာေသာ လူအမ်ားစုကေတာ့ ဒီအခ်က္ကုိ သတိမမူမိၾကပါဘူး။ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ သိလြယ္ လြယ္ကူကူပဲ သေဘာပုိက္မိထားၾကပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္  သရတစ္ခုကုိ ဘယ္ျဂိဳဟ္က လႊမ္းမုိးထားတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကို နွစ္နဲ႔ခ်ီေအာင္ ေလ့လာမွတ္တမ္း တင္ခဲ့ျပီးမွ ခြဲျခားနုိင္ ခဲ့တာမုိ႔ …ဗ်ည္းေတြကို ျဂိဳဟ္ေတြက ခြဲျခား အုပ္စုိးထားပုံကုိ အားလုံး သိနုိင္ေအာင္အလြယ္တစ္ကူ  ျဖန္႔ေ၀ ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာသခင္ေတြကို  အင္မတန္ေက်းဇူးတင္  ၾကည္ညိဳမိလွပါတယ္။

ဆုိေတာ့  နာမည္ေတြမွာပါတဲ့ ဗ်ည္းေတြ သရေတြအရ ျဂိဳဟ္ေတြက လႊမ္းမုိးျခယ္လွယ္ေနၾကျပီး သက္ဆုိင္ရာ နာမည္ေတြ အလုိက္   ဆုိင္ရာ လူသားေတြမွာလည္း ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ျဖစ္ပြားလာေစ နုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၾကရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ စစ္ဘုရင္ နပုိလီယံ ကုိ နာမည္စာလုံးေပါင္း ေျပာင္းလည္းေစခဲ့တဲ့ သာဓက တစ္ခုလည္း ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဆုိင္ရာ လူမ်ဳိးႏြယ္စုအလုိက္ ကာလေဒသအလုိက္ နာမည္ေတြနဲ႔ ေကာင္းကင္ျဂိဳဟ္ေတြ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနၾကပုံကုိ ေရွးပညာရွင္ အေျမာက္အမ်ားကပင္ ဂရုျပဳမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကျပီးျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ကေကာ ဘာေတြမ်ား ေဆာင္ရြက္နုိင္ စူးစမ္းရွာေဖြ သုေတသနျပဳ နုိင္ခဲ့ျပီလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေပၚမွာပဲ မ်ားစြာ မူတည္ ေနပါလိမ့္မယ္။


နာမည္မ်ား နွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား


ကေလးသူငယ္ေလးေတြ ဆုိတာကေတာ့ အေရာင္ဆုိးရလြယ္ကူတဲ့ အသစ္ခ်ပ္ခၽြတ္ လူသားေပါက္စေလး ေတြပါ။ သူတုိ႔ကုိ နာမည္ေတြက ပုိမို ထိေရာက္စြာ လႊမ္းမုိးျခယ္လွယ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကေလးသူငယ္ေတြမွာ နာမည္ေျပာင္းလဲ ျပဳျပင္ရတာ ပုိမိုလြယ္ကူေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ လူၾကီးေတြမွာေတာ့ နာမည္တစ္ခုက အခ်ိန္အတန္ၾကာ လႊမ္းမုိးလာခဲ့ျပီးမွ နာမည္သစ္တစ္ခုကုိ ေျပာင္းလည္းလုိက္တဲ့အခါမွာ မူလနာမည္ရဲ႕လႊမ္းမုိးမႈကို ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မဖယ္ရွားပစ္နုိင္ပဲ ျငိတြယ္ေန တတ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္နာမည္ေဟာင္းရဲ႕ အာနိသင္ေတြက စြဲထင္ က်န္ရစ္ ေနတတ္ပါတယ္။  ဆယ္နွစ္ေလာက္ ခ်စ္လာတဲ့ရည္းစား  တစ္ရက္ထဲနဲ႔ ေမ့လုိ႔မရသလုိဆုိပါေတာ့။

(မွတ္ခ်က္။ ၾကာရင္ေတာ့ေမ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္လုိ႔ သတိရရုံေလာက္မွအပ ဆုိပါေတာ့။ )

အဲဒီ့လုိပါပဲ နာမည္ေဟာင္းေတြကိုလည္း ေမ့ေဖ်ာက္ေျပာင္းလဲျပီး နာမည္သစ္ေတြ ေရြးျခယ္ရယူ နုိင္ၾကပါတယ္။ ဇြဲရွိဖုိ႔ေတာ့ လုိပါမယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ နာမည္ကုိ စတင္မွည့္ေခၚျပီ ဆုိကတည္းက သင့္မသင့္ ၊ ဥပဒ္ကင္းမကင္းေဘးျဖစ္မျဖစ္ ဆန္းစစ္မႈ ျပဳျပီးမွ ကေလးသူငယ္ ဘ၀ထဲက စတင္အေျခခ်မွည့္ေခၚေလ့ရွိၾကတာပါ။

ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ နာမည္ေတြက ဘယ္လုိ လႊမ္းမုိးမႈျပဳပါသလဲ ……..ဒီအခ်က္က စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသလုိ ကၽြန္ေတာ္နွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေလ့လာစူးစမ္းခဲ့တဲ့ အခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

နာမည္တစ္ခုကို အေသးစိတ္ခြဲျခားရင္ အခ်က္ေတြအမ်ားၾကီး ခြဲျခားရပါလိမ့္မယ္။ ဆန္းပညာမွာ နာမကၡရ ဆန္းက်မ္း နည္းစနစ္အရ  နာမည္ေတြကုိ အဂၤါရပ္ ဆယ္မ်ဳိးနဲ႔ ဆန္းစစ္နုိင္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ထိ အေသးစိတ္မဟုတ္ပဲ  အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းအတန္အသင့္  ဆန္းစစ္နုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာခဲ့သေလာက္ မွတ္ခ်က္ခ် ရရင္ေတာ့ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း နဲ႔  ထိေရာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

နာမည္အဖ်ားစာလုံး (သုိ႔တည္းမဟုတ္) နာမည္တစ္ခုရဲ႕ အဆုံးသတ္စာလုံး ကုိၾကည့္ရႈျပီး ဘာျဂိဟ္က လႊမ္းမုိးထားသလဲ စတင္ခြဲျခားရပါတယ္။

ပမာအားျဖင့္ …ေအာင္မ်ဳိးျမင့္  ဆုိပါေတာ့ ။ နာမည္အဖ်ားစာလုံးရဲ႕ ဗ်ည္းအကၡရာဟာ မ …အကၡရာျဖစ္ျပီး ၊ ယင္းအကၡရာကုိ  ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္က လႊမ္းမုိးထားတာေၾကာင့္အဆုိပါဇာတာရွင္ကုိလည္း ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္က  အတုိင္းတာတစ္ခုထိ လႊမ္းမုိးထားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စတင္ျပီး အလြယ္တစ္ကူ ခြဲျခား သိရွိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ကဲ ဒီေလာက္ဆုိ ကေလးသူငယ္ေတြကုိ နာမည္ေတြအရ ဆန္းစစ္ၾကည့္နုိင္ပါျပီ။  မိိမိတုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိေနတဲ့ကေလးသူငယ္ေတြမွာ ဆုိင္ရာနာမည္အရ လႊမ္းမုိးထားတဲ့ေကာင္းကင္ျဂိဳဟ္တစ္ခုဆီ ရွိၾကတယ္ပဲ အလြယ္ဆုိပါစုိ႔ရဲ႕။ အဲဒီ့ျဂိဳဟ္ ေတာက္ပေနခ်ိန္မွာ အားသာေနခ်ိန္မွာ ကေလးမွာလည္း အားသာခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါ လိမ့္မယ္။ အဆုိပါ ေကာင္းကင္ျဂိဳဟ္ အားနဲခ်ိန္ ၊ ညိွးႏြမ္းေနခ်ိန္မွာ ဆုိင္ရာ ကေလးငယ္ေတြ မွာလည္း အားနည္းညိွးမွိန္ သြားတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ့လုိပဲ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အသက္ ပုိင္းအျခားအလုိက္ လႊမ္းမုိးထားတဲ့ျဂိဳဟ္က အားသာလာခ်ိန္ အားနည္းသြားခ်ိန္ လည္း ရွိနုိင္ပါတယ္။

ဒီလုိပါပဲ …ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ေန စရုိက္ ၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံ အားလုံးကိုလည္း အဆုိပါကဲ့သုိ႔ လႊမ္းမုိးထားေသာ ေကာင္းကင္ျဂိဳဟ္ ကေန (နာမည္အဖ်ားစာလုံးျဂိဳဟ္ကေန) အတုိင္းတာတစ္ခုထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနေစပါတယ္။

ဥပမာတစ္ခု ဆုိပါစုိ႔……

နာမည္အဖ်ားစာလုံး  အဂၤါနံ တစ္ခုခုနဲ႔ ေအာင္စုိး ၊ လြင္လြင္စန္း …စသျဖင့္မွည့္ေခၚထားျပီးအဂၤါျဂိဳဟ္ လႊမ္းမုိးမႈ ခံထားရတဲ့ကေလးသူငယ္ေလးေတြ မွာ……စူးစမ္းစိတ္အလြန္မ်ားတာ..သူတုိ႔ရဲ႕စြမ္းအင္ကုိ အလြန္ ေဖာ္ထုတ္ ျပခ်င္တာ ၊ စြန္းစားခ်င္တာ၊ စိတ္ျမန္လက္ျမန္လုပ္ကုိင္တတ္တာ၊ က်ဴးေက်ာ္ရန္စ တတ္တာ စသျဖင့္ အခ်က္ကေလး ေတြကို မုခ်ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ အလြန္တုိးတက္ခ်င္တဲ့စိတ္ဗီဇ သဘာ၀ကုိ အဂၤါျဂိဳဟ္ကျဖစ္ပြားေစမွာမုိ႔ ..ဒီလိုကေလးငယ္ေတြမွာ တုိးတက္ခ်င္တဲ့ အေျခခံစိတ္ကုိ နာမည္အရ ပင္လွ်င္ ငယ္စဥ္ကတည္းက စတင္ တည္ေဆာက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ …ကေလးသူငယ္ရဲ႕ နေဘးမွာ ရွိေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အသုိက္အ၀န္း နွင့္ လူၾကီးမိဘေတြ ၊ ဆရာသမား အၾကီးအကဲေတြဟာ အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ဟာ ကေလးငယ္ေတြကို လႊမ္းမုိးထားတဲ့ ျဂိဳဟ္ရဲ႕ သဘာ၀နဲ႔ ေပါင္းစပ္ျပီး…..ကေလးငယ္ရဲ႕ အနာဂတ္ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ ေပးမွာျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ ခုနက အဂၤါျဂိဳဟ္ လႊမ္းမုိးခံထားရတဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ဳိးေတြမွာပဲ ဆက္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ …

ပတ္၀န္းက်င္ ေကာင္း  +  အဂၤါျဂိဳဟ္ = တိုးတက္ေအာင္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ဘ၀ကုိ ျဖစ္ေစနုိင္ျပီး… 
ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိး + အဂၤါျဂိဳဟ္   =  မုိက္ရူးရဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ဘ၀ ကုိ ျဖစ္ေစနုိင္လုိ႔ပါပဲ။   
ဒါေၾကာင့္လည္း ေအာင္စုိး ဆုိတဲ့ လူသားနွစ္ဦးမွာ  တစ္ဦးက စစ္မႈဆုိင္ရာအရာရွိျဖစ္လာျပီး တစ္ဦးက အရပ္ထဲက အၾကမ္းဆုံး လူမုိက္ ေထာင္ထြက္ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္လာၾကတာပါ။

ဒီယေန႔ေခတ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြဟာ ….အနာဂတ္ကုိတည္ေဆာက္ ဖန္တီးေပးမယ့္ ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ေမြးထုတ္ေပးနုိင္ၾကဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ေမြးထားရုံ ေကၽြးထားရုံနဲ႔တင္မဟုတ္ပဲ အခ်က္က်က် ဥာဏ္ရွိရွိ ျပဳျပင္ဖန္တီးေပး နုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေဗဒင္ပညာရပ္ နဲ႔ ေကာင္းကင္ျဂိဳဟ္မ်ားရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈကုိ ခန္႔မွန္း တြက္ဆ သိရွိထားျပီး၊ ဘယ္လုိ နာမည္ရွင္ ကေလးငယ္ကုိ ဘယ္လုိအုပ္ထိမ္းပ်ဳိးေထာင္ ေပးသင့္တယ္ဆုိတာ ဟာလည္း အနာဂတ္ဘ၀ တည္ေဆာက္ေရးမွာ အေရးပါတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက သိရွိေစလိုတာကေတာ့ ကေလးသူငယ္မ်ား ကုိလည္း ေကာင္းကင္ျဂိဳဟ္မ်ားက လႊမ္းမုိးထားတယ္ ဆုိတာေလးပါပဲ။

အားလုံးပဲ ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Read More...


Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB