ပုိသိမွ  အလုိရွိတာ  ျပီးျပည့္စုံမည္

Wednesday, November 10, 2010

နာမည္ က ေပးတဲ့ ေကာင္းက်ဳိး  ဆုိးက်ဳိး

နာမည္ တစ္ခု  ။

လုပ္ငန္းနာမည္္ ၊ လူနာမည္ ။ သေဘၤာနာမည္ ၊ ကားနာမည္ ၊ ဆုိင္နာမည္ ၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၧန္ နာမည္ ၊ အေၾကာင္းအရာ နာမည္ ၊ ဘာနာမည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိး ဟူသည္ ရွိၾက၏ ။  ယုံသူလည္း ရွိမည္ ။ မယုံသူလည္း ရွိမည္။ ယုံျခင္း ၊ မယုံျခင္း က အေရးမၾကီး ၊ အေရးၾကီးသည္က  မိမိတုိ႔တြက္ဆ သည့္အတုိင္း ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိး ေပးမႈ က တိက်မွန္ကန္ ေနရန္သာ လုိအပ္သည္။

ဟုိဆရာက ဒီနာမည္ ေကာင္းသည္ ။  ဒီဆရာနွင့္ေတြ႕ျပန္ေတာ့  … ဟာ မင္း နာမည္မေကာင္းဘူး ပင္းယေဇာက္ထုိးၾကီး ျဖစ္ျပန္ေရာ ။  ေနာက္ဆရာတစ္ေယာက္ ဆီ ထပ္ေရာက္ သည္ ။  Numberology စနစ္အရ နာမည္ကုိ မွည့္သင့္တယ္ဗ်၊ ေဟာဒီ့  လုိေလးေပါ့ ဆုိျပန္သည္။ မဟာဘုတ္ဆရာ နွင့္ ထပ္ညိွႏိႈင္းၾကည့္သည္။ မျဖစ္ဘူး ဒီနာမည္ ၊ ပကၡၾကီး မိေနတယ္ဗ် ၊ တိန္   …… ။

ဒီလုိနွင့္ပင္ ဘယ္နာမည္ကေကာင္းျပီး ၊ ဘယ္နာမည္က ဆုိးသလဲ ၊ ဘယ္နာမည္က ဘယ္အက်ဳိးေတြ ေပးသလဲ ေရေရရာရာ မသိနုိင္ေတာ့ ။  ကေလးမိခင္ ဖခင္မ်ား ေ၀၀ါး၀ါး နွင့္ မအီမလည္ ျဖစ္ၾကရသည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ မိမိတုိ႔အထင္ၾကီး ျပီး ၊ ေကာင္းမည္ဟုထင္ရ  ေသာ ဆရာေပးသည့္ နာမည္မ်ားထဲမွ မိမိတုိ႔အၾကိဳက္နွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိမည့္ နာမည္ကိုသာ ေရြးၾကရေတာ့သည္။

တစ္ကယ္ေတာ့ မိမိတုိ႔ေရြးျခယ္ေပးလုိက္သည့္ နာမည္တြင္  မည္သည့္ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိး မ်ား ရွိေနသည္ကုိ သက္ဆုိင္ရာမိဘမ်ားအေနနွင့္လည္း အထုိက္အေလ်ာက္ အနဲနွင့္အမ်ား သိရွိထားရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ယင္းသုိ႔မဟုတ္ပါဘဲ နာမည္ေပးရန္ ဆရာဆီေရြးခုိင္း ၊ ဆရာက ေရြးေပးလုိက္ေသာ နာမည္ကုိ ေကာင္းသည္ဟုယုံၾကည္ျပီး ကေလးကုိမွည့္ေပး ၊ ဘာေကာင္းမွန္းလည္း မသိ ။ အကုန္ေကာင္းသည္ ဟု ေျပာလုိက္ေသာ ဆရာအခ်ဳိ႕ ပင္ ရွိသည္ ဟု ဆုိသည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ နာမည္တစ္ခု ဟူသည္ အကုန္ေကာင္းသည္ ဟူျပီး မရွိေပ ။ ေကာင္းက်ဳိး နွင့္ ဆုိးက်ဳိး ေရာယွက္ေနသည္သာ ဒြန္တြဲေနသည္သာ ျဖစ္သည္။  အေရးၾကီးသည္က  လုိခ်င္ေသာ ေကာင္းက်ဳိး နွင့္ ခံနုိင္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ဳိး ဒြန္တြဲေနမည့္ မိမိတုိ႔ ဆႏၵနွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ နာမည္မ်ဳိး မွည့္မိဖုိ႔သာ လုိအပ္ေပသည္။

ဥပမာတစ္ခုတင္ျပေပးပါမည္။ 
လက္ရွိေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၂ ခုနွစ္ အတြင္း ေမြးဖြားေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား နာမည္ေပးမည္ ဆုိပါစုိ႔ ။
 ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္  (၀) ၾကြင္း မဟာဘုတ္ခြင္
   အဓိပတိ
      ၄/၈
ဗုဒၶဟူး/ရာဟု
    အထြန္း
        ၆
     ေသာၾကာ
     သုိက္
       ၂
    တနလၤာ
      ရာဇ
        ၅
ၾကာသာပေတး
     မရဏ
        ၃
      အဂၤါ
     ဘဂၤ
       ၀
      စေန
      ပုတိ
        ၁
    တနဂၤေႏြ

အထက္ပါ လက္ရွိေကာဇာျမန္မာခုနွစ္အတြင္း ေမြးဖြား သည့္  ဗုဒၶဟူးသား တစ္ဦးကုိ အမည္ေပးမည္ ဆုိပါစုိ႔ ။   ကေလးနာမည္ကို  (ဗုဒၶဟူး အစ + တနလၤာ နံ အဆုံး ) ျပဳျပီး ဆပြတ္နွင့္ မွည့္ေခၚလုိက္သည္ ဆုိလွ်င္  မည္သည့္ေကာင္းက်ဳိး နွင့္ မည္သည့္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ရလာနုိင္မည္နည္း ။ စသျဖင့္  တင္ၾကိဳတြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းခ်င့္ခ်ိန္ထားနုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။

တနလၤာသည္ သုိက္ဌာနတြင္ရွိျပီး ဆပြတ္ျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္သည္။ မဟာဘုတ္ဥစ္မူေနျခင္း ေၾကာင့္ အားၾကီးေသာ ျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ သက္ဆုိင္ရာ ဗုဒၶဟူးသားအတြက္ ဌာနျဂိဳဟ္/ၾသကာသကာရကျဂိဳဟ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္  အဆုိပါ ကေလးငယ္အဖုိ႔ စန္းပြင့္ျခင္း ၊ မ်က္နွာပြင့္လန္း လူခ်စ္လူခင္မ်ားျခင္း ၊ ေနရာထုိင္ခင္း ေနရာဌာနေကာင္းမ်ား ရရွိျခင္း ၊ အမ်ဳိးသမီး မ်ား ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ၊ ကူညီပံ႔ပုိးေပးမႈကို အထူးခံစားရျခင္းသည္ မုခ် ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ဘ၀ကံ အမ်ဳိးအစားတစ္ရပ္ (၀ါ) ကံအက်ဳိးေပးေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေပမည္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ျပိဳင္ထဲမွာပင္  မူလကတည္းက မဟာဘုတ္အေနအထားအရ  ေမြးနံ ဗုဒၶဟူး နွင့္ ပကၡမိထားသျဖင့္  အားနဲေနေသာ အဂၤါျဂိဳဟ္ကုိ အဆုိပါ (ဗုဒၶဟူး အစ + တနလၤာ နံ အဆုံး ) နာမည္သည္  ပိုမုိအဆုိးဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေစနုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ  ..ယင္းကဲ့သုိ႔  (ဗုဒၶဟူး အစ + တနလၤာ နံ အဆုံး )  နာမည္သည္  အဂၤါျဂိဳဟ္အခါတုိင္ အား  အျမစ္အညြန္႔ကို ေဇာက္ထုိးျပဳထားျခင္း (၀ါ) အဂၤါျဂိဳဟ္၏ အင္အားကို အဆုိးဘက္တြင္ ရပ္တည္ေစမႈ  ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  အဆုိပါနာမည္ကို မွည့္ေခၚမည့္  ကာယကံရွင္ ကေလးငယ္သည္ ဘ၀တြင္ အရွက္တစ္ကြဲအက်ဳိးနဲျဖစ္ရျခင္းမ်ား ၊ မျမင္ရေသာ ရန္သူ၏ တုိက္ခုိက္ခံရျခင္းမ်ား ၊ ေျခမ်က္စိေအာက္ပုိင္းတြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားၾကံဳေတြ႕ရမည္  ျဖစ္သည္။ အဆုိပါအေျခအေနသည္ ဇာတာရွင္ေယာက်ာ္းေလး အတြက္ ခုသာခံသာေသာ္လည္း  အကယ္၍ ဇာတာရွင္မွာ မိန္းကေလးျဖစ္ခဲ့ပါမူ  မသင့္ေလ်ာ္ သည့္အေနအထားပိုမုိမ်ားလာေပမည္။ ယင္းကို သက္ဆုိင္ရာ မိဘတုိ႔အေနနွင့္ တင္ၾကိဳသိရွိထားျပီး အမည္ကို ေရြးျခယ္နုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ အဂၤါျဂိဳဟ္ အင္အားဆုိးရြားျပင္းထန္ေသာ အမ်ဳိးသမီး နာမည္ရွင္ ဇာတာရွင္မ်ားမွာ လင္ဆုိးမယား တစ္ဖားဖား ျဖစ္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္။

စာေရးသူ ကၽြန္ေတာ္သည္ အထင္မွ်ကို ေလွ်ာက္ေရးေနျခင္းကား မဟုတ္ေပ။  ယုံသည္ျဖစ္ေစ ၊ မယုံသည္ျဖစ္ေစ  နာမည္ကို ယင္းကဲ့သုိ႔ မွည့္ေခၚထားေသာ ၄ဟူးသမီး အဓိပတိဖြား တုိ႔ကို အခါအားေလ်ာ္ၾကံဳၾကိဳက္သည့္အခါ ေစာင့္ၾကည့့္ေလ့လာ အကဲခတ္ၾကည့္သင့္ေပသည္။ အဆုိပါ ဇာတာရွင္တုိ႔မွာ ဘ၀တြင္ အရွက္တစ္ကြဲျဖစ္ရဖူးသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရွိရေပသည္။

အဓိက ေျပာလုိသည္မွာ မိမိတုိ႔ ေရြးျခယ္မွည့္ေခၚလုိက္ေသာ အမည္သည္ မည္သည့္အက်ဳိး   မည္သည့္အျပစ္တုိ႔ကုိ ျပဳတတ္သနည္း ဆုိသည္ကုိ ျဖစ္နုိင္သမွ် က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္း ရနုိင္သမွ် သိရွိထားရန္ လုိအပ္ေပသည္။ သုိ႔မွသာ လွ်င္ ကေလး၏  အနာဂတ္ကို မိဘမ်ားက ကူညီဖန္တီး ပံ႔ပုိးေပးရာတြင္လည္း  ပုိမုိအဆင္ေျပကုိက္ညီ မႈ ရွိေပလိိမ့္မည္။ ကာကြယ္သင့္သည္ တုိ႔ကုိလည္း တင္ၾကိဳကာကြယ္ ေပးနုိင္ေပလိမ့္မည္။  သုိ႔မဟုတ္ပါက မွည့္ထားသည့္နာမည္က အႏၱရယ္ထူေျပာသည့္ နာမည္မ်ဳိး ၊ အရြယ္ေရာက္လာေတာ့ မိဘက ဟုိခရီးထြက္ဖုိ႔  ခြင့္ျပဳ ၊ ဒီခရီးသြားဖုိ႔ အလြယ္တစ္ကူ လုိက္ေလ်ာမိ ၊ ယင္းသုိ႔ျဖင့္ မျဖစ္သင့္ဘဲ ေရတိမ္နစ္ရေသာ ကေလးငယ္မ်ား ကား ဒုနွင့္ေဒးပင္။

ခက္ေတာ့ခက္လွပါသည္။ တစ္ထုိင္တည္းနွင့္ သိေစလုိသည့္ အေၾကာင္းအရာ တုိ႔ကို ခ်ေရးျပနုိင္ျခင္း လည္း  မရွိပါ။ က်ယ္၀န္းလွသည့္ အသိပညာတုိ႔ကို ကုိယ္တုိင္လည္း အဆုံးတုိင္ သိျမင္နုိင္စြမ္းကလည္း မရွိေပ။ မသိျခင္းမ်ား ပိန္းပိတ္ထူျပီး ေမွာင္ေနသည့္ေလာက  ထဲတြင္ ၊ ဆီးမီးခြက္သာသာ အလင္းတုိင္ျဖင့္  အလင္းေရာင္ လုိက္ျပီး ေပးလုိသူနွင့္ အလားသ႑န္ တူေနေပေတာ့သည္။ ထုိ႔အတူ အလင္းေရာင္ကုိၾကိဳက္သူလည္း  ရွိမည္။ အလင္းစူးျခင္းေၾကာင့္ မုန္းသူလည္း ရွိမည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္နုိင္သမွ် အလင္းရေစခ်င္  သည့္ ဆႏၵကား ကၽြန္ေတာ္၏ ဆႏၵအမွန္သာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

နာမည္၏ အက်ဳိးသြားကို အကဲခတ္ျခင္း

အလားတူပင္ မွည့္ေခၚမႈျပဳလုိက္သည့္ နာမည္ သည္ အမွန္တစ္ကယ္  အဆုိပါ အက်ဳိးအျပစ္ တုိ႔ကို ျပဳမျပဳကုိ အသိဥာဏ္အင္အားေကာင္းမြန္ေသာ မိဘမ်ား အေနနွင့္ ့ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္နုိင္ေပသည္။  မည္ကဲ့သုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္နုိင္သနည္း ။ တစ္ကယ္ေတာ့ နာမည္တစ္ခုကို မွည့္ေခၚသုံးစြဲလုိက္သည္နွင့္ အဆုိပါနာမည္မွ ရုိက္ခတ္သည့္လိႈင္းေၾကာင့္  သက္ဆုိင္ရာ အမည္ရွင္မွာလည္း အမူအက်င့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံတုိ႔  ပါ  ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္လာသည္။ ထင္ရွားလာသည္ျဖစ္၏။

ပမာအားျဖင့္  ေအာင္ဆန္း ဟု မွည့္လုိက္သည္နွင့္  ထက္ျမက္ဖ်တ္လတ္ ေစနုိင္၏။ သုိ႔ေသာ္ ယခုကဲ့သုိ႔နွစ္မ်ဳိးတြင္ ေမြးဖြားေသာ  ကေလးငယ္မ်ားကုိ မွည့္ေခၚလုိက္ေသာအခါ  အလြန္ဇီဇာ  ေၾကာင္ ျပီး လက္စားေခ်တတ္ေသာ သဘာ၀ကုိ ရရွိေစ၏။ အဆုိပါ အခ်က္တုိ႔မွာ ကေလးငယ္ရြယ္စဥ္ ကာလမွာပင္ ေသခ်ာေလ့လာအကဲခတ္ၾကည့္ပါက မိဘမ်ားအေနနွင့္ သိသာစြာ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္  ယခုနွစ္တြင္ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္တုိ႔ကုိ  တင္တင္ ၊  ထြန္းထြန္း ၊ တုိးတုိး ၊ တာရာျဖိဳးေနာင္ ၊ စသည္ျဖင့္ မွည့္ေခၚလုိက္ေသာ အခါ  ကေလးငယ္မွာ ငယ္စဥ္ဘ၀မွာပင္ ဖိမိညွပ္မိ ၊ နာက်င္ထိခုိက္ မၾကာမၾကာ ျဖစ္တတ္၏။ အကယ္၍ အဆုိပါနာမည္ရွင္မ်ဳိးသည္ ဗုဒၶဟူးသားသမီး ျဖစ္ေသာ္  ငယ္စဥ္မွစျပီးပင္  က်န္းမာေရး ခ်ဳခ်ာေစေတာ့၏။ အသက္အားျဖင့္ နွစ္နွစ္အရြယ္တြင္ က်န္းမာေရးထိခုိက္မည္ကုိ ထုိင္ေစာင့္ေနသကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။

ျမန္မာ့ရုိးရာ ေဗဒင္ပညာတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ အားကုိးထုိက္ေသာ ခုိင္လုံသည့္ပညာရပ္မ်ား ရွိ၏။ လက္ေတြ႕အကဲျဖတ္လုိသူမ်ား အဖုိ႔ ယင္းသုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္နုိင္၏။ ဗုဒၶဟူးသားသမီး အဓိပတိဖြားတုိ႔သည္ အသက္နွစ္နွစ္  အရြယ္တြင္ က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစတတ္၏။  နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ စေနနံျဖင့္ မွည့္ထားေသာ္ မုခ် အသက္နွစ္နွစ္တြင္ က်န္းမာေရးေဖာက္ျပန္၏။ အေယာက္တစ္ရာမွည့္လွ်င္ တစ္ရာလုံး ထိခုိက္၏။ အနဲနွင့္အမ်ား ၊ အပါးနွင့္ အထူ သာ ကြာေပမည္။ လြတ္ေျမာက္သည္ကား မရွိ ။ ဤသည္မွာ ခုိင္လုံေသာ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ နွင့္ အဂၤ၀ိဇၨာေဗဒင္ ပညာ တြက္ကိန္းျဖစ္၏။

နာမည္တစ္ခုသည္ မွည့္လုိက္သည္နွင့္  စရုိက္နွင့္ ျပဳမူပုံတုိ႔ကိုပါ  လႊမ္းမုိးလာ၏။  နာမည္တစ္ခု ဆုိပါစုိ႔ ။ ေမနွင္းကုိကို ဆုိပါစုိ႔ ။ ေမနွင္းကိုကို ဟူေသာအမည္ရွင္မိန္းကေလး  သည္ လြတ္လပ္မႈကို နွစ္သက္ေသာ မိန္းကေလးမ်ဳိးျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ထဲမွစျပီး အခ်ဳပ္အျခယ္ မ်ားကို ေၾကာက္ရြံမႈ တစ္ျခားကေလးမ်ားထက္ ပုိလာမည္။ ေစာင္ထူထူျခံဳေပးလွ်င္ ကန္ပစ္မည္။ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ေပြ႕ဖက္လွ်င္ အာျပဲေအာင္ ေအာ္ငုိမည္ ။ ဒီ့ထက္နဲနဲေလးၾကီးလာေတာ့  ေငါက္ငန္းဆူပူျခင္း ၊  ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ အလြန္ေၾကာက္မည္။ ျဖစ္နုိင္သမွ် ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနလုိေသာ ကေလးအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္။ အရြယ္ေလးရလာေတာ့ မွန္ေရွ႕ကမခြာ ။ သူတစ္ပါးကိစၥမ်ားမွာလည္း အျမဲ ၀င္ပါျပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတတ္လြန္းသူမ်ဳိး ျဖစ္လာမည္။ အခ်ဳပ္အခ်ယ္လုံး၀မၾကိဳက္တတ္ သျဖင့္ ေတာ္ရာမွာထက္ ေပ်ာ္ရာမွာ ပုိမုိေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ  မိန္းကေလးအျဖစ္ သူမ၏ ဘ၀ ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ကုိ ေဖာ္ျပေနေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း  ။  ကူညီတတ္ေသာ စရုိက္ ကုိ ကရဏကာရက အမည္ျဖစ္ျခင္းက ေပးလုိက္သည္။ လြတ္လပ္စြာေနထုိင္လုိမႈကို နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနလၤာက ေပးလုိက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

လူၾကီးနွင့္ ရင္ေသြး ၾကား ျပသနာမ်ား

တစ္ခါတစ္ေလ  ထူးျခားေသာ ျပသနာမ်ား ကၽြန္ေတာ္ ကူညီေျဖရွင္းေပးခဲ့ရဖူးသည္။ ဘာမွရယ္ေတာ့မဟုတ္ ။ မိဘနွင့္ သားသမီး ၾကား အဆင္မေျပမႈအခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူက  နာမည္အဖ်ားစာလုံး စေန ျဖစ္ေနျပီး ၊ မိခင္ျဖစ္သူက နာမည္အဖ်ားစာလုံးရာဟု  ျဖစ္ေနသည္။ သားလုပ္သူက နာမည္အဖ်ားစာလုံး  တနလၤာ ။ ယင္းအေျခအေနတြင္  ဖခင္ျဖစ္သူက အရာရာကုိ အေလးအနက္ထားတတ္ ၊ တြန္းအားေပးတတ္ ၊ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္္တတ္သည့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး စေနနံ ပုိင္ရွင္ ။ မိခင္ျဖစ္သူက  မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ေပး ဖုံးဖိေပးတတ္ေသာ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ရာဟုနံ ပုိင္ရွင္ ။  သားလုပ္သူက  အခ်ဳပ္အခ်ယ္မခံလုိ ၊ လြတ္လပ္မႈကို ျမတ္နုိးျပီး  ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ဖရီးစတုိင္ေနထုိင္တတ္သည့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာနံ ပုိင္ရွင္ ။  ကဲ   …  ေတြ႕ၾကပါေလေရာ ။  အေဖလုပ္သူက  အိမ္မကပ္လုိ႔ ဆူပူဒဏ္ေပး ၊ အေမလုပ္သူက ကာကြယ္ေပး ၊ ဖုံးဖိေပး ။ သားလုပ္သူက  ဆူေလေလ အိမ္မကပ္ေလေလျဖစ္ ။  ေနာက္ဆုံး မူးယစ္ ေဆး၀ါး သုံးမိသည္အထိ ျဖစ္သြားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာနံျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား အမည္ပိုင္ရွင္မ်ား သည္  နီးစပ္ရာမွ အမူအက်င့္ စရုိက္ ၊ ဓေလ့ထုံးစံ မ်ားကုိ  ကူးစက္ရန္လြယ္ကူၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္ရွင္မ်ားကုိ အေပါင္းအသင္းမမွား ေစရန္ အထူးဂရုစုိက္ေပးရန္ လုိအပ္လွေပသည္။

အထက္ပါမိသားစု တြင္  ျဖစ္ေနေသာ ျပသနာအတြက္ ဖခင္ျဖစ္သူက ကၽြန္ေတာ့္ဆီ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းသည္။ မိခင္ျဖစ္သူက ယၾတာေတာင္းသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူကုိ ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိေပးလုိက္ ရပါသည္။ အရာရာေလးနက္လြန္းစြာ သားျဖစ္သူအေပၚ မဆက္ဆံမိေစရန္နွင့္ ဆူပူဒဏ္ေပးျခင္းမ်ား ကုိ  ျဖစ္နုိင္သမွ် ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္၊  သားျဖစ္သူ၏ စရုိက္ နွင့္ စိတ္ေနတုိ႔ကုိလည္း  နားလည္ လက္ခံေပးနုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရန္  စသည္ျဖင့္ ေျဖာင္းျဖေဆြးေႏြးေပးခဲ့ရပါသည္။ အဓိက အေရးၾကီးသည္ကေတာ့ ေလာက၏ မတူညီေသာ အခ်င္းအရာမ်ားကို နားလည္မႈေပးနုိင္ရန္ သာ ျဖစ္ေပသည္။ ယၾတာလုိခ်င္ေသာမိခင္ၾကီးကိုေတာ့ သားလုပ္သူ၏ ေမြးနံ၏ ဆပြတ္နံသင့္ အသား ပုတီးျဖင့္ အနုတၲေရာပုရိသ ဒမၼ သာရထိ ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကို ေန႔စဥ္ ပုတီး ေျခာက္ပတ္ စိတ္ခုိင္းခဲ့ရပါသည္။

ယင္းသုိ႔ပမာတူပင္  အျခားေသာ ျပသနာမ်ားစြာလည္း ရွိၾကေပသည္။ လင္နွင့္မယားၾကားအဆင္မေျပမႈ ၊ ခ်စ္သူနွစ္ဦးၾကား နားလည္မႈလြဲမွားေနမႈ ၊ ဆရာနွင့္တပည့္ ၊ အဘုိးနွင့္ ေျမး ၾကား စသည္ျဖင့္ လူမႈေဘာင္ကား ရႈပ္ေထြးေပြလီလြန္းလွေပသည္။ တစ္ကယ္ေတာ့  နားလည္မႈေလး  အျပန္အလွန္ထားနုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖုိ႔သာလွ်င္ အဓိကပါေပ ။ ေဗဒင္ပညာဟူသည္ နားလည္မႈထားနုိင္ဖုိ႔ ပိုမိုလြယ္ကူရန္  အေျခအေနမွန္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ေအာင္ ကူညီေပးေသာ ပညာရပ္တစ္ခု အလားပင္ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးထင္မိပါသည္။ ယင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။ ဥံဳဖြ ..ေပ်ာက္ေစ ဟူ၍ကား  ကၽြန္ေတာ္  မယုံၾကည္ပါေပ။   နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ား ျဖစ္၍ နက္နဲ က်ယ္၀န္းလွသည္ကား အမွန္။

အျခားေသာနာမည္မ်ား အေၾကာင္း

အျခားေသာနာမည္မ်ား ဆုိတာကေတာ့ တစ္ျခားမဟုတ္ ။  ျခံ ၊ ကား ၊ လုပ္ငန္း ၊ အေၾကာင္းအရာ တုိ႔ကို နာမည္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ေကာ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္ လူနာမည္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေပးနုိင္ပါသလား ။  တစ္စုံတစ္ေယာက္က အထက္ပါအတုိင္းေမးလာပါက  ေပးနုိင္သည္ ဟု ေျဖရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ခုိက္ေနေသာ ျခံ၀န္းၾကီးမ်ား၏ နာမည္မ်ား ၊ မၾကာခဏေမွာက္ေသာ တုိက္မိခုိက္မိေသာ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ကားလုိင္းနာမည္မ်ား ၊ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းနာမည္မ်ား ယင္းတုိ႔ကုိလည္း ေလ့လာၾကည့္ရႈ သုံးသပ္နုိင္သည္သာျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ အိမ္နာမည္ ၊  သရုပ္ေဆာင္နာမည္ (၀ါ) အနုပညာေလာကဆုိင္ရာ အသုံးျပဳအမည္ ၊ ကေလာင္အမည္ စသည္တုိ႔သည္ေကာ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္ျပဳနုိင္ပါသလား ။

မုခ်ျပဳနုိင္ေပသည္။ တရား၀င္ တုိင္းသိျပည္သိ မင္းအစုိးရ အသိမွတ္ျပဳထားေသာ အမည္တုိ႔သည္ အက်ဳိးထင္ရွားစြာ ေပးကုန္၏ ။  ယင္းကုိ ယုံမွားသံသယ စုိးစဥ္းမွ် မရွိရာ ။ ပမာအားျဖင့္ ဆုိရပါမူ  နုိင္ငံေက်ာ္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ဦးေက်ာ္ဟိန္းကိုပင္ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔ ။

ဦးေက်ာ္ဟိန္း ၏ နာမည္သည္ ေက်ာ္ + ဟိန္း ၊ တနလၤာ + ေသာၾကာ နံတြဲ ၊ ၾသကာသကာရက အမည္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေနေပသည္။ အမည္တြင္ ပါ၀င္ေသာ တနလၤာ နွင့္ ေသာၾကာတုိ႔သည္ ေသာမျဂိဳဟ္မ်ားခ်ည္းျဖစ္ျပီး ၊ မ ျဂိဳဟ္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ တနလၤာသည္ နုနယ္ေသာ ေၾကမြလြယ္ေသာ ပန္းကေလးမ်ား ကိုလည္းေကာင္း ၊ ေသာၾကာသည္ ဥယ်ာဥ္မႈး ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ ဦးေက်ာ္ဟိန္း၏ ဘ၀ကို အနဲငယ္ေလ့လာၾကည့္ပါက  မိန္းမသဖြယ္ သရုပ္ေဆာင္ျပခဲ့ရေသာ (ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာ က်ီး ) ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား နွင့္ ၊ (ပန္းျမိဳင္လည္က ဥယ်ာဥ္မႈး ) ဇာတ္ကား  တုိ႔မွာ အထူးထင္ရွားျပီး ဦးေက်ာ္ဟိန္း ၏ အနုပညာခရီးတြင္ အျမင့္ကုိတြန္းပုိ႔ခဲ့သည့္  အမွတ္တရ မွတ္တုိင္ မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

(မွတ္ခ်က္ ။      ။  ဦးေက်ာ္ဟိန္းအေၾကာင္း ေစ့ငုစြာ မသိရသျဖင့္ ဤမွ်သာ အေ၀းျမင္သုံးသပ္ၾကည့္နုိင္ပါသည္။ အမွားပါ ခဲ့လွ်င္လည္း ခြင့္လႊတ္ၾကပါရန္ ။)

ေဖာ္ျပပါ အခ်င္းအရာကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ပင္ သက္ဆုိင္ရာနာမည္တုိ႔၏  ေကာင္းဆုိး အက်ဳိးအျပစ္တုိ႔ကို ျပဳတတ္ၾကပုံ အား ေတြ႕ျမင္နုိင္၏။ သုိ႔ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင္ ့အမည္နာမဟူသမွ် တုိ႔ကို အမႈမဲ့ မသုံးစြဲ မေခၚေ၀ၚအပ္ေပ။ သင့္ေသာ္ ျပသနာမရွိ ။ မသင့္ေသာ္ ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္နစ္နာေစနုိင္ေလသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ  နာမည္တုိ႔မွ ေပးေသာ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိးတုိ႔ကုိ ေရေရရာရာ မသိျခင္း  ထက္  ၊ သိျမင္နားလည္သ၍ နားလည္ျပီး အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးျပဳနုိင္ပါက ေလာကီလူသားတုိ႔ အဖုိ႔ ေကာင္းေသာအက်ဳိးတုိ႔သည္ ျဖစ္ေစနုိင္ေတာ့သည္သာ တည့္။

ဘ၀ထုိထုိ က်င္လည္သမွ်
ဆုံေတြ႕ရ  မိတ္အျဖာျဖာ
ခ်မ္းသာ ကုိယ္စိတ္ ျမဲၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB