ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမိေသာ ဘာ၀သေဘာတရားမ်ား

Saturday, January 7, 2012


တႏုဘာ၀
ဇာတာတစ္ေစာင္မွာ အေရးအၾကီးဆုံးကေတာ့ လဂ္ဘာ၀ (တစ္တန္႔ဘာ၀) လုိ႔ ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ တစ္တန္႔ဘာ၀ ဟာ … ဇာတာရွင္ရဲ႕ လူ႔ေလာကတံခါး၀ကုိ တြန္းဖြင့္၀င္ေရာက္စ အခ်ိန္လုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ ရမယ္ ထင္ပါတယ္။  တနုဘာ၀လုိ႔လည္း ေခၚဆုိတဲ့ အဆုိပါ ဘာ၀ဟာ ..ဆုိင္ရာဇာတာရွင္နဲ႔ အနီွးႏြယ္ အပတ္သက္ဆုံး ဘာ၀တစ္ခုဆုိလည္း မမွားပါ။


ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဘ၀ခရီးကို ျဖတ္သန္းရမလား၊ ေခ်ာေမြ႕တဲ့ဘ၀ခရီးကို ျဖတ္သန္းရမလား၊ အသိဥာဏ္နဲ႔ ဘ၀ ရပ္တည္မလား၊ မုိက္မဲေတြေ၀မႈေတြနဲ႔ ဘ၀ကုိ ဖရုိဖရဲ ခရီးနွင္သြားမလား ဆုိတာေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပ ပါတယ္။

က်န္တဲ့ မည္သည့္ဘာ၀ကိုမွ မဆန္းစစ္ပါနဲ႔ဦး ၊ တစ္တန္႔ဘာ၀ အေနအထားအရ ဆုိင္ရာဇာတာရွင္အတြက္ ပင္ပန္းမလား၊ သက္သာမလား၊ ဥာဏ္ရည္ကို အသုံးခ်နုိင္စြမ္း အေနအထား ၊ ေကာင္းေသာပံ႔ပုိးမႈမ်ား ရရွိမႈ ရွိ/မရွိ။ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ သုခ/ဒုကၡ အဖုံဖုံ ၊ ဆင္ယင္ ထုံးဖြဲ႕မႈအေနအထားအ၀၀ စသည္ျဖင့္ ေျမာက္မ်ား လွစြာေသာ အခ်င္းအရာေတြကုိ တစ္တန္႔ဘာ၀ အေနအထားကုိ စတင္ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ျပီး ပုံၾကမ္းေလာင္း ထားနုိင္ပါတယ္။

ဒါတင္ပဲလား …. ။  မကေသး ။

တနုဘာ၀ဟာ ..နားမွာ ဆင္ျမန္းတဲ့ရတနာ (နားဆြဲ) စသည္တုိ႔ ၀ယ္ယူနုိင္ရန္ အေျခအေန ေကာင္း/မေကာင္း၊ ေသာတအာရုံခံစားရမႈ အေျခအေန၊ (သည္ေနရာမွာ အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွင္တုိ႔က သုံးတန္႔ဘာ၀ အေနအထား တစ္ခ်က္ထဲနဲ႔သာ ေသာတအာရုံနဲ႔ နားအေျခအေနကုိ ဆုံးျဖတ္ၾကေလ့ ရွိပါတယ္။ စာေရးသူရဲ႕ အယူအဆအားျဖင့္ တနုဘာ၀ကုိလည္း သုံးသပ္ၾကည့္တာက ပုိမုိ ညီညြတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ လဂ္မွာ စေနပူးယွဥ္ထားျပီး ရာသီအရ လည္း ရန္ရာသီ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ ေသာတ အာရုံခံစားမႈမွာ ကန္႔သတ္ထားခံရမႈကုိ ျဖစ္ပြားလာေစပါတယ္။ အလားတူပဲ မနွစ္ျမိဳ႕စရာ ေသာတ အာရုံ ေတြကို အဆုိပါအေျခအေနကေန တုိက္တြန္း လႈံ႔ေဆာ္ေပးတာ မၾကာမၾကာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။)
သုံးတန္႔ဘာ၀ တနည္းအားျဖင့္ သဟဇဘာ၀ကေန  ေထာက္ဆတြက္ယူရင္ ဆယ့္တစ္တန္႔ေျမာက္ ဘာ၀ျဖစ္တဲ့ တနုဘာ၀မွာ ပါပျဂိဳဟ္မ်ား ရပ္တည္ထားျခင္းဟာ နားပူစရာအေျခအေနနဲ႔ နားမွာ ဥပဒ္ ေပးျခင္းကုိ ျဖစ္ပြားေစနုိင္တယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့မိတဲ့အတြက္ ယင္းတုိ႔ကို သတိျပဳေလ့လာခဲ့ရာမွာ လက္ေတြ႕ပုိင္း အားျဖင့္လည္း တုိက္ဆုိင္ညီညြတ္မႈ ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ သတိျပဳေလ့လာသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ေသာ နားနွင့္ဆုိင္ေသာ အက်ဳိးအျပစ္တုိ႔ကုိ တနုဘာ၀က လႊမ္းမိုးထားတယ္ လုိ႔ ယူဆ နုိင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ အခ်င္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာသည္လည္း တနုဘာ၀နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနပါေသးတယ္။

ဘာ၀ နွင့္ ၀ါသနာ
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ၀ါသနာ ဆုိတာကို နကၡတ္ေဗဒင္ပညာမွာ ေလးတန္႔ဘာ၀နဲ႕ ယွဥ္တြဲဆုံးျဖတ္ ၾကည့္ရာမွာ အထူး တုိက္ဆုိင္ညီညြတ္လွပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ၀ါသနာဆုိတာကလည္း  နွစ္လုိေသာ အခ်င္းအရာ လုိ႔ အမွန္အားျဖင့္ အနက္ဖြင့္ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ေလးတန္႕ဘာ၀ဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္နွလုံး ေတာင့္တခ်က္ေတြ၊ လုိလားဆႏၵေတြ ၊ နွစ္လုိေတာင့္တမႈေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ဘာကုိ လုိလားမလဲ ၊ ဘာကုိေတာင့္တမလဲ ၊ ဘ၀မွာ သူဘာလုိခ်င္ေနသလဲ ဆုိတာကို သိရွိနုိင္ဖုိ႔အတြက္ေတာ့ ေလးတန္႔ဘာ၀ကုိ မျဖစ္မေန အကဲျဖတ္  ဆန္းစစ္ရပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေလးတန္႕ဘာ၀မွာ အဂၤါျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေနျခင္းဟာ … စြန္႔စားမႈကုိ ျမတ္နုိးျခင္း နဲ႕ အရဲကုိးလုိမႈ စိတ္အေျခခံ သဘာ၀ကုိ ျဖစ္တည္လာေစပါတယ္။  ေလးတန္႕ဘာ၀မွာ အဂၤါျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ ေနေသာ ဇာတာရွင္ေတြဟာ အမွန္ကုိပဲ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ ကတည္းက ..လက္ရဲဇက္ရဲ ေလးေတြ ျဖစ္လာ ပါတယ္။ စတန္႕ထြင္တာ ၊ ရန္လုိတာ ၊ ဇိုးဇုိးဇတ္ဇတ္ လုပ္တတ္တာ၊ ဆႏၵေစာအမွားေတြ ျပဳမိတာ၊ အရာရာမွာ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ လုပ္လုိတာ မ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာပါမယ္။ အကယ္၍ ဒီအေျခအေနမွာ အဂၤါနဲ႔အတူ ရာဟုပါ ပူးယွဥ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ သူရဲ႕ စြန္႔စားလုိမႈေတြကို သူကိုယ္တုိင္ ဖုံးကြယ္ကာကြယ္မႈ ၊ တနည္း အားျဖင့္  မသိေအာင္ စြန္႔စားလုိမႈ ၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ စြန္႕စားလုိမႈ ၀ါသနာမ်ဳိး ဧကန္ စြဲကပ္လာေစပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္း၊ သူလွ်ဳိလုပ္ငန္း၊ စြန္႔စားျပီး ေမွာင္ခုိ လုပ္ကုိင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္လုိမႈ ၀ါသနာမ်ဳိးဟာ အဆုိပါအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေပၚေပါက္ျဖစ္တည္လာပါတယ္။

အကယ္လုိ႔႔မ်ား ...ေလးတန္႔ဘာ၀မွာ ရွိေနတဲ့ အဂၤါျဂိဳဟ္ဟာ  ဆယ့္နွစ္တန္႔သခင္မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ (ဓနုလဂ္ နဲ႔ ျပိႆလဂ္ မ်ဳိးေတြမွာ) သခ်ာၤပညာရဲ႕ နက္ရိႈင္းမႈေတြကုိ ငယ္စဥ္ကတည္းက အလြန္ ၀ါသနာထုံ လာတတ္ျပီး၊ ဥာဏ္စမ္းေတြ ၊ ေခါင္းစားရမယ့္ ပုစာၦ ေတြနဲ႔  ကေလးဘ၀ကတည္းက  လုံးေထြးေန ပါလိမ့္မယ္။ ကေလးဘ၀ ကတည္းက အဆုံးမဲ့ သခ်ာၤ သေဘာကုိ စိတ္အလြန္၀င္စားလာတတ္ျပီး ၊ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့အတြက္ အခ်က္ မွန္သမွ်ကုိ ေလ့လာလုိစိတ္ ျဖစ္တည္လာေစပါတယ္။ အရြယ္ရခ်ိန္မွာေတာ့ ..ျဂိဳဟ္ေတြ တာရာေတြ နကၡတ္ေတြ ကုိ စူးစမ္းလုိစိတ္ ျပင္းထန္လာေစနုိင္ပါတယ္။

အဲ……အကယ္လုို႕မ်ားေပါ့ေလ  ေလးတန္႔ဘာ၀မွာ တနလၤာျဂိဳဟ္လုိ ..ျဂိဳဟ္ေပါ့ပါး ေလးမ်ား ရပ္တည္ ခဲ့ရင္ေတာ့….ငယ္စဥ္ကတည္းက အနုပညာေတြ၊ ကဗ်ာေတြ၊ ၀ါသနာ ထုံလာနုိင္ျပီး၊ စိတ္ကူးယဥ္ေနတတ္ သူမ်ဳိး ျဖစ္လာပါမယ္။ အရြယ္ၾကီးလာသည္အထိတုိင္ေအာင္ ကေလးကလား ၀ါသနာမ်ဳိးေလးေတြပါ စြဲကပ္ ေနတတ္ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ ျဖစ္တည္လာေစပါတယ္။
ဆုိရရင္ေတာ့ ေလးတန္႔ဘာ၀ နဲ႔ လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္လုိလားေပ်ာ္ေမြ႕ရာ သေဘာတရားဟာ အမွန္ကုိ ဆက္သြယ္ေနတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
အျပစ္ ေပး ခံရျခင္း နွင့္  ဘာ၀ သေဘာတရား
ဇာတာတစ္ေစာင္မွာ …ဆယ့္နွစ္တန္႕ဘာ၀လုိ႔ ေခၚဆုိတဲ့ ဗ်ာယဘာ၀ဟာ အျပစ္ေပးခံရမႈမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင ပါတယ္။  အိမ္တစ္အိမ္မွာ ဆယ့္နွစ္တန္႔ဘာ၀ ဟာ  … စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထားသုိရာ၊ အမိႈက္ပုံ၊  ေနာက္ေဖး ျခံစည္းရုိး ၀န္းက်င္၊ ေရဆုိးထုတ္ေပါက္ နဲ႕ အိမ္သာ ..စသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ မလိုလားေတာ့သျဖင့္ စြန္႔ပစ္ရမည့္ အခ်င္းအရာေတြကုိ ဆယ့္နွစ္တန္္႔ဘာ၀က လႊမ္းမုိးထားပါတယ္။ အဲဒီ့လုိပါပဲ ပမာျပဳရရင္ ဆုိပါစုိ႕ …။ သစ္သီးငါးလုံး ရွိမယ္။ ေလးလုံးက လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ ျဖစ္မယ္။ တစ္လုံးက အနာပါေနမယ္ ဆုိရင္ ဆယ္နွစ္တန္႔ဘာ၀က  အဆုိပါအနာပါေသာ တစ္လုံးကုိ ဆက္စပ္ လႊမ္းမုိးထားပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲ။ သူက  အျပစ္အနာအဆာ ပါေနေသာ အခ်င္းအရာမ်ား (တနည္း) စြန္႔ပစ္ရမည့္ အခ်င္းအရာမ်ား ကုိ လႊမ္းမုိးထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ။   

ဒါေၾကာင့္လည္း ေလးတန္႔ဘာ၀လုိ ပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ ဘာ၀မ်ဳိးမွာ ဆယ့္ႏွစ္တန္႔သခင္ရဲ႕ အျပစ္ေပးမႈ မကင္းတဲ့အေနအထားမ်ဳိး ဆက္ႏြယ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရတာ၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ရွိျပီး အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစနုိင္ပါတယ္။  အလားတူပါပဲ ေလးတန္႔ကာရကျပဳတဲဲ့ တနလၤာနဲ႔ ဆယ့္နွစ္တန္႔ကို ကာရက ျပဳတဲ့ စေနျဂိဳဟ္တုိ႕ရဲ႕  ဆက္စပ္မႈေတြဟာ ဆုိင္ရာ ဇာတာရွင္ေတြကို  ပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ နဲ႕ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာေစ နုိင္ပါတယ္။ ဆယ့္နွစ္တန္႔သခင္ဟာ လဂ္ ၊ လဂ္သခင္ စသည္တုိ႔နဲ႕ အားေကာင္းေသာ ဆက္ႏြယ္မႈေတြ ရွိေနျပီး အျပစ္ေပးနုိင္စြမ္းလည္း ရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ …ဇာတာရွင္ဟာ သူရဲ႕ဘ၀မွာ အမ်ား အျပစ္တင္ခံရေသာ အေျခအေနေတြ နဲ႕ ရင္ဆုိင္ရမွာ အလြန္ေသခ်ာလွပါတယ္။

လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ဇာတာေတြမွာသာမက …. နုိင္ငံဇာတာေတြမွာလည္း ဆယ့္နွစ္တန္႕က်ေရာက္ေသာ ဘာ၀ဟာ  ထုိနုိင္ငံရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္ ၊ အက်ဥ္းသား ..အျပစ္ေပးခံထားရသူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နုိင္ငံဇာတာတစ္ခုရဲ႕ ဆယ့္တစ္တန္႔ဘာ၀ မွာ ပါပျဂိဳဟ္မ်ား ရပ္တည္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ၊ ပါပ ဖိအား ျပင္းထန္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္..ထုိနုိင္ငံမ်ဳိးမွာ အက်ဥ္းေထာင္ က်ဳိးေပါက္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပြားလာေစနုိင္ပါတယ္။  အေၾကာင္းကေတာ့  ဆယ္နွစ္တန္႔မွ ေရတြက္ရင္ (အဆုိပါ ဆယ့္တစ္တန္႔ဘာ၀ဟာ) ဆယ့္နွစ္တန္႔ဘာ၀ ျပန္လည္ က်ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ။

အျပစ္ေပးခံရျခင္းကုိ …ျဂိဳဟ္အေနနဲ႕  သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးနုိင္တာကေတာ့ စေနျဂိဳဟ္ပဲျဖစ္ျပီး စေနဟာ  လဂ္နဲ႕လဂ္သခင္ကုိ မည္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္နုိင္သည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ဳိး ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ…… ဆုိင္ရာဇာတာရွင္အတြက္ အျပစ္ဒဏ္ခံရေစေသာ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္တည္လာေစနုိင္ပါတယ္။

သာမန္အေျခအေနမွာေတာ့  ….လူသားေတြရဲ႕ဇာတာမွာ ေကာဇာေကာင္းကင္ျဂိဳဟ္သြားအရ လဂ္သခင္ျဂိဳဟ္ ဆယ့္နစ္တန္႔ဘာ၀မွာ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္မ်ဳိးဟာ အျပစ္ေပးခံရမႈကုိ ျဖစ္ပြားေစရန္ အခြင့္အလမ္း သာေနေသာ ကာလမ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။ အနဲဆုံးအဆင့္ အျပစ္ေျပာခံရတာ ၊ အျပစ္တင္ ခံရတာမ်ဳိးေလးေတြ မကင္းရတတ္ခ်ိန္ပါပဲ။

ေက်းလက္ေတာရြာတစ္ခုရဲ႕ ဇာတာမွာ  ..ဆယ့္နွစ္တန္႕ဘာ၀ဟာ  ထုိေက်းရြာရဲ႕ တစ္ရြာလုံး အျမင္ကပ္ေနတဲ့ ရြာ့့ခ်ဥ္ဖတ္ေတြအေပၚ အစိုးရျပီး၊ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုရဲ႕ ဇာတာမွာလည္း ဆယ့္နွစ္တန္႔ ဘာ၀ ဆုိတာ ထုိအသင္းအဖြဲ႕ထဲဲက အျပစ္အမ်ားဆုံးလုပ္တဲ့ အသင္းသားေတြအေပၚ အစုိးရေနေၾကာင္း ……ဆုိရင္း….ျဖင့္။

စာၾကြင္း/ နကၡတ္ေဗဒင္သမား မဟုတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕  ၊ ေရးေနၾက အေတြးစုဗူး စာစုမ်ား အတြက္ ေရးလက္စ တစ္ပုိင္းတစ္စ ေဆာင္းပါးထဲကေန ဘာ၀မ်ားအေၾကာင္း ေတြးမိသမွ်ကုိ သီးသန္႕ခြဲထုတ္ျပီး  လက္ေဆာ့ ေရးသားလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာမွာ စာဖတ္သမားမွ်သာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မွားယြင္း ခၽြတ္ေခ်ာ္ လုိအပ္သည္မ်ား ရွိခဲ့ေသာ္ အၾကင္ပညာရွိ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္တုိ႔သည္ ေမတၱာျဖင့္ သည္းခံေတာ္  မူၾကပါေလကုန္။

ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
phone – 01 618 469

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB