အမည္မ်ားနွင့္ ကံဇာတာ (၁၃၇၄ ခုနွစ္)

Thursday, October 4, 2012


(ပထမပုိင္း)


ပထမ ေဆာင္းပါးျဖစ္တဲ့ …. ၁၃၇၄ ခုနွစ္ ခုနွစ္သားသမီးမ်ား ကံဇာတာကုိ အရင္ဖတ္ပါ။ ျပီးတဲ့ေနာက္မွာမွ ….ဒီေဆာင္းပါးမွာပါတဲ့ နာမည္ဆုိင္ရာ ေဟာကိန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ဖတ္ရႈေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕…။


ပထမဦးစြာ  မိမိတုိ႔ရဲ႕ နာမည္မွာ နာမည္အရင္း စာလုံး (၀ါ) နာမည္ရဲ႕ အစ စာလုံး နဲ႕  …နာမည္ရဲ႕ အဖ်ား စာလုံး (၀ါ) နာမည္ အဆုံးစာလုံး တုိ႔ကုိ ခြဲျခား သိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္  ေက်ာ္သက္နုိင္ ဆုိတဲ့ နာမည္မွာ ……

နာမည္ အရင္း စာလုံးဟာ  ေက်ာ္ (တနလၤာနံ) ျဖစ္ျပီး  …နာမည္ အဖ်ားစာလုံး ဟာ နုိင္ (စေနနံ) ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ ခြဲျခားျပီး တင္ၾကိဳသိရွိထားရပါမယ္။

ယခုနွစ္ ပကၡတြဲ နာမည္ရွင္မ်ား  

(၁)  တနဂၤေႏြ + အဂၤါ နာမည္ရွင္မ်ား (ေအာင္စုိး ၊ စုိးစုိးဦး၊ စန္းျမင့္ေအး ၊ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)
(၂) တနလၤာ + တနလၤာ နာမည္ရွင္မ်ား(ေက်ာ္ေက်ာ္ ၊ ကုိကုိ ၊ ခုိင္ခုိင္၊ ျငိမ္းခ်မ္းခင္)
(၃) ၾကာသာပေတး + ေသာၾကာ နာမည္ရွင္မ်ား (ျမတ္ေလးသြယ္၊ သီတာျမင့္၊ သဇင္ျဖိဳး)
(၄) စေန + ဗုဒၶဟူး/ရာဟု နာမည္ရွင္မ်ား    (တင္ေရႊ၊ ရဲျမင့္ထြန္း၊ ယုယုနုိင္၊ ၀င္းတင့္)

ပကၡတြဲ နာမည္ရွင္ေတြဟာ သည္တစ္နွစ္မွာ …. ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမယ့္ ၾကီးၾကီးမားမား က႑ေတြ ေပၚေပါက္လာနုိင္တယ္ ဆုိတာ သိရွိထားရပါမယ္။ က်န္းမာေရးလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ စီးပြားေရး ၊ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ အခ်စ္ေရး ၊ ပညာေရးလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ အဓိက ကေတာ့……ကိုယ့္နာမည္က ပကၡတြဲနာမည္ေတြ ထဲပါေနျပီ ဆုိရင္ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း ရုန္းကန္ရမယ့္  ကံအေျခအေနေတြ ေပၚေပါက္လာေတာ့တာပါပဲ။

ပကၡတြဲနာမည္ … ေလးမ်ဳိးေလးစားမွာ ……………….
(၁)  တနဂၤေႏြ + အဂၤါ နာမည္ရွင္မ်ား (ေအာင္စုိး ၊ စုိးစုိးဦး၊ စန္းျမင့္ေအး ၊ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

အထက္ပါ ပကၡတြဲ နာမည္ရွင္ေတြဟာ  ….ယခုနွစ္ထဲမွာ ..
အသက္ေမြးမႈ တြင္ ရန္အေနွာက္အယွက္ေပၚျခင္း …
အသက္အႏၱရယ္ ၾကံဳၾကိဳက္ရတတ္ျခင္း
မင္းအစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ျခင္း 
စပ္တူရွယ္ယာ က႑မ်ားတြင္ တြဲေရးခြဲေရး ျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ျခင္း …
အေ၀မတည့္ျဖစ္ရတတ္ျခင္း ….

စသည္ျဖင့္ ကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကရတတ္ပါတယ္။

(၂) တနလၤာ + တနလၤာ နာမည္ရွင္မ်ား(ေက်ာ္ေက်ာ္ ၊ ကုိကုိ ၊ ခုိင္ခုိင္၊ ျငိမ္းခ်မ္းခင္)

အထက္ပါ ပကၡတြဲ နာမည္ရွင္ေတြကေတာ့ …
ေမတၱာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ….
စိတ္ထိခုိက္စရာ က႑မ်ား ….
အိမ္ျခံေျမ ယဥ္ကား ဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းရမႈမ်ား ….
သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ….
မိခင္နွင့္ဆုိင္ေသာ .. အခက္အခဲမ်ား …ေပၚေပါက္ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ၾကာသာပေတး + ေသာၾကာ နာမည္ရွင္မ်ား (ျမတ္ေလးသြယ္၊ သီတာျမင့္၊ သဇင္ျဖိဳး)

အထက္ပါ ပကၡတြဲနာမည္ရွင္ေတြကေတာ့ …..
ေငြေၾကး နွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား….
ေငြေၾကးထားသုိ သိမ္းဆည္းမႈ ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား….
ဆရာသမားနွင့္ ဆုိင္ေသာ အခက္အခဲမ်ား …..
ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ …အခက္အခဲမ်ား …
ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) စေန + ဗုဒၶဟူး/ရာဟု နာမည္ရွင္မ်ား    (တင္ေရႊ၊ ရဲျမင့္ထြန္း၊ ယုယုနုိင္၊ ၀င္းတင့္)

အထက္ပါ ပကၡတြဲ နာမည္ရွင္မ်ား အဖုိ႔ …..
 စကားေျပာဆုိမႈ ဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ….
ဘာသာျပန္ဆုိေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား …..
မွတ္ဥာဏ္ နွင့္ ဆုိင္ေသာ အခက္အခဲမ်ား ….
အလုပ္သမား ျပန္လည္ရရွိလုိေရး ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား …
လူမႈဆက္ဆံေရး အဖုအထစ္မ်ား …
အတင္းအက်ပ္ တားျမစ္ခံရျခင္းမ်ား …
စကားအရႈပ္အေထြးျပႆနာမ်ား …..
စသည္ျဖင့္ေသာ အေျခအေနမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ခ်ိန္ပါ။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားဟာ ….. မိမိရဲ႕ …နာမည္တစ္ခုလုံး အဆုိပါကဲ့သုိ႔ ပကၡမိေနခ်ိန္မွာ အားအျပင္းဆုံး ရင္ဆုိင္ၾကရတတ္ျပီး..၊ နာမည္တစ္ခုလုံး မဟုတ္ပဲ …နာမည္အရင္းစာလုံး သုိ႔မဟုတ္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး သုိ႔မဟုတ္ ေမြးနံတစ္ခုခု ပါ၀င္ေနရင္လည္း အဆုိပါကဲ့သုိ႔ ပါ၀င္ေနေသာ ပကၡတြဲက ေဖာ္ျပတဲ့ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာကို ….အတုိင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ၾကံဳေတြ႕ ရင္ဆုိင္ၾက ရတတ္စျမဲပါ။

တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ပကၡဆုိတာ ကံဆုိးျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ျပဳျပင္ရမယ့္ က႑ ၊ ျပန္လည္ ထူမတ္ရမယ့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာျခင္း သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုိင္ရာ ကံဇာတာရွင္မ်ား အေနနဲ႔ ….မိမိၾကံဳေနရတဲ့ ပကၡအေျခအေနေပၚမွာ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊား ျပဳျပင္နုိင္မယ္ ဆုိရင္ …. အဆုိးကေန အေကာင္းကုိ ေျပာင္းလဲ သြားနုိင္တာကို သတိခ်ပ္ပါ။

နာမည္တစ္ခုလုံး အရင္း အဖ်ား ပကၡမိေနသူေတြကေတာ့ ….ခက္ခက္ခဲခဲ ရွိနုိင္ပါတယ္။ အေျခအေနက ပုိမို အင္အားျပင္းထန္နုိင္ျပီး … ေတာင္းနင္းေျမာက္ေထာင္ ထိမ္းသိမ္းရခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနအခ်ဳိ႕ ကုိလည္း ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ ၾကိဳးစားၾကရပါမယ္။

ဒီေလာက္ဆုိ ပကၡတြဲ နာမည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လုံေလာက္ေကာင္းပါရဲ႕။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး သက္သက္ကုိ ဆက္ၾကပါစုိ႕။

(၁) နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာနံ (က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ရွင္မ်ား

ဥပမာအားျဖင့္ ….(တင္နီလာခုိင္၊ မ်ဳိးမ်ဳိးေက်ာ္၊ မုိးေဇာ္ကုိ၊ ထူးသစ္ျငိမ္း…စသည္)

အထက္ပါကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္ရွင္ေတြအဖုိ႔ လက္ရွိေရာက္ဆဲ ခုနွစ္ထဲမွာ ရင္ဆုိင္ေနၾကရတတ္တာကေတာ့ …….

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား ၊ မိခင္ ၊ ေက်ာင္း/သင္တန္း၊ ယဥ္ကား ၊ ျခံေျမ ၊ ေရ  နဲ႔ ပတ္သက္ေသာ အခက္အခဲမ်ားပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေခ်ာင္းဆုိးရင္က်ပ္ အျဖစ္လြယ္ဆုံးကာလေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေျပာလုိ႔ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း ဒါေလးမ်ားကြာဆုိျပီး ရယ္သြမ္းေသြးနုိင္ပါတယ္။ တစ္ကယ္ေခ်ာင္းဆုိး ရင္က်ပ္ ျဖစ္လာရင္ ခံစားရတဲ့ ဆင္းရဲ ကုိ သိရင္ ….ၾကိဳတင္ ကာကြယ္သတိျပဳနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ခရီးသြားလာေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သလုိ … ၊ စိတ္ထိခုိက္စရာေလးေတြလည္း မကင္းရတတ္ခ်ိန္ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာ သတိျပဳပါ။ ေတြ႕ရသမွ်ကလည္း ဒီတစ္နွစ္ထဲမွာ အဆုိပါကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္ရွင္ေတြအဖုိ႔ ….. တစ္ခ်ဳိ႕က အေမကိုလြမ္းလုိ႕ ငုိ ၊ တစ္ခ်ဳိ႕က ဘတ္စ္ကား အဆင္မေျပလုိ႔ ျငီး၊ တတ္နုိင္တဲ့သူတစ္ခ်ဳိ႕လည္း ကား၀ယ္စီးမိရာက အဆင္မေျပျဖစ္၊ ျခံေလးေျမေလး တက္ေစ်းရမလား ဖမ္း၀ယ္မိရာက ဒုကၡေရာက္သူကေရာက္ ၊ ၾကိဳမသိထားေတာ့လည္း တုိက္ပြဲၾကီးျဖစ္မယ့္ အခ်ိန္မွာမွ စစ္ထဲ၀င္မိသလုိမ်ဳိး …ၾကံဳၾကိဳက္ၾကရျပန္ပါတယ္။

ေကာင္းျပီ  ..အဆုိပါကဲ့သုိ႔ေသာ နာမည္ရွင္ေတြအဖုိ႔ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ….

သည္တစ္နွစ္လုံး ေရကုသုိလ္ျပဳပါ။ ေရသတၱ၀ါ ေဘးမဲ့လႊတ္ပါ။ အစာေကၽြးပါ။ ၾကီးကဲသူမ်ားကုိ ေဖ်ာ္ရည္ ကပ္လႈပူေဇာ္ပါ။ ျဖစ္နုိင္ရင္ ေမြးမိခင္ၾကီးကုိ ေျခဆုပ္လက္နယ္ျပဳပါ။

ခရီးသြားလာေနစဥ္ ဒါနျပဳပါ။ အေရးၾကီးေသာ က႑မ်ား မွန္သမွ်ကုိ လျပည့္ေန႔ နဲ႔ လျပည့္နားနီးေသာ ရက္မ်ား မွာ မလုပ္မိေအာင္ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ တနလၤာေန႔ မွာ လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္း ေရွာင္ပါ။

တနလၤာေန႔ဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ….ကံဇာတာအေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ေသြဖီ ဆန္႔က်င္မႈ ျပဳေနတယ္ ဆုိတာ သတိျပဳနုိင္ၾကပါေစ။

(၂) နာမည္အဖ်ားစာလုံး အဂၤါနံ ( စ၊ ဆ။စ်၊ ဇ၊ ည) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ရွင္မ်ား

ဥပမာအားျဖင့္ ..၊ ဘုန္းေ၀ေဇာ္၊ ေက်ာ္လြင္စုိး၊ မိုးမုိးဇင္၊ သဇင္၊ နီလာေဆြ ..စသည္..

အထက္ပါကဲ့သုိ႔ေသာ နာမည္ရွင္မ်ား …အဖုိ႔ေတာ့ သည္တစ္နွစ္ဟာ … ေျမြမေသ တုတ္မက်ဳိး အေျခအေနမ်ဳိး ေတြ ၾကားမွာ ျဖတ္သန္းရတတ္ခ်ိန္ပါပဲ။ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြ၊ ဂိမ္းကစားျခင္းေတြ၊ ကစားေပ်ာ္ပါးမႈ ေတြလည္း ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ခ်ိန္ပါ။ အျမဲတမ္း ထက္သန္ေနတတ္တဲ့ လုံ႕လေတြဟာ သည္တစ္နွစ္ထဲမွာ ေလ်ာ့က်လာပါမယ္။ အျမဲတမ္းတိက်တဲ့ စနစ္နဲ႔ အခ်ိန္ကို တန္ဖုိးထားတတ္ သူေတြေတာင္ …သည္တစ္နွစ္ေတာ့ အခ်ိန္ကို ေလးစားမႈ နဲပါးလာတတ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ + ေပ်ာ္စရာ  ဆုိတဲ့ ကာလပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ အခ်ိန္ဆုိတာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ကစားနည္းေတြ နဲ႔လည္း ေပ်ာ္ေမြ႕စရာကာလ ျဖစ္လာပါတယ္။

အားနဲခ်က္ကေတာ့…သည္တစ္နွစ္မွာ အထက္ပါ အမည္ရွင္ေတြအဖုိ႔ … အထက္အၾကီးအကဲ၊ အုပ္ထိန္း သူမ်ား ၊ အာဏာပုိင္မ်ား နဲ႔ အဆင္မေျပ ျဖစ္လြယ္ၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆး၀ါးေသာက္သုံးမႈကုိလည္း ဂရုျပဳရမယ့္ ကာလျဖစ္ျပီး ….ေဆးမွားလြယ္ အစားမွားလြယ္တတ္တာကုိလည္း သတိျပဳရပါမယ္။

တနဂၤေႏြေန႔  မွာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အေရးၾကီးေသာ က႑မ်ားကုိ စတင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ဳိး ေရွာင္ရွားသင့္ခ်ိန္ျဖစ္ျပီး…၊  ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္မ်ားမွာ အေရးၾကီးေသာ လက္မွတ္ေရး ထုိးျခင္း ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း …စသည္ျဖင့္ မျပဳမိဖုိ႔လုိပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖုိ႔ ….ေမာရသုတ္ေတာ္ၾကီးကုိ တစ္နွစ္လုံး မၾကာခဏ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးသင့္ ခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ေဆာင္းပါးဒုတိယတြဲမွာ က်န္ေနေသးတဲ့ နာမည္ရွင္ေတြကုိ ဆက္ပါမယ္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB