ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၆ ခုနွစ္ အေၾကာင္း

Friday, April 11, 2014ေကာဇာျမန္မာ နွစ္သစ္ ၁၃၇၆ ခုနွစ္ ကံဇာတာ


ယခုေကာဇာ နွစ္သစ္ကေတာ့….. ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဟုိတယ္နွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္သာနုိင္ေသာ ေကာဇာခုနွစ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။


ကမာၻ႕လူသားေပါင္းမ်ားစြာ ရဲ႕ အလုိဆႏၵမ်ားထဲမွာ ခရီးသြားလာျခင္း ဆုိတဲ့ အာသီသေတြ ေႏြဦး ပုရစ္ဖူးေလးေတြလုိ အလွ်ဳိလွ်ဳိ ေပၚထြန္းလာတတ္ေသာ ဒီလုိေကာဇာနွစ္မ်ဳိးကေတာ့ …ခရီးသည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ဟုိတယ္နွင့္ ဂိတ္စခန္း မ်ားမွာ စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား …အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစဖုိ႔ …လက္ယပ္ေခၚေပးေနမယ့္ နွစ္တစ္နွစ္ပါပဲ ..။

ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ဥာဏ္နဲ႔ဆီေလ်ာ္သမွ် ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ၄င္းနဲ႔ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ …အခြင့္အလမ္း ရွာေဖြနုိင္သူမ်ားအတြက္ …အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ အခ်ိန္ေကာင္းတစ္ခုလုိ႔ ဆုိနုိင္မွာပါ။

ဒီနွစ္ထဲမွာ အားအေကာင္းဆုံး အေတာက္ပဆုံးကေတာ့ တနလၤာျဂိဳဟ္ပဲ ျဖစ္ျပီး..၊ တနလၤာျဂိဳဟ္လႊမ္းမုိးေသာ နွစ္တစ္ခု ပီပီ …၊ ကမာၻေပၚမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အင္အားစုအခ်ဳိ႕ သိသိသာသာေပၚထြန္းလာပါမယ္။ ေရွးယခင္ကထက္ …လူမ်ားစြာရဲ႕ ရင္ထဲမွာ လြတ္လပ္ျခင္းကုိ တန္ဖုိးထားမႈ ပုိမိုလာၾကမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္သလုိ….၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုိမိုေနရာယူ ထင္ရွားလာတတ္ခ်ိန္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ဒီအခ်က္ဟာ ျမန္မာ့နုိင္ငံေရး ..အေျခအေနမွာလည္း ..တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံ ..အင္အား သက္ေရာက္ လာနုိင္ပါတယ္။ )

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားနည္းတူ….၊ျခံေျမယာဥ္ကားလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ ကမ္းေျခေဒသမ်ား နွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား …အင္အား ေကာင္းမြန္လာပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ …နုိင္ငံအသီးသီးမွာ ပညာေရး နဲ႔ သင္ၾကားေရး ဆုိင္ရာက႑ေတြကို အထူးအေလးေပးလာတတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အသင္းအဖြဲ႕အမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ ပါတီအမ်ဳိးမ်ဳိး  …ပုိုမုိေပၚထြန္းလာေတာ့မွာ ျဖစ္သလုိ…၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားျပဳ …လႈပ္ရွားမႈေတြလည္း ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔နည္းတူ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ ….စစ္မက္နဲ႔ အားျပိဳင္မႈေတြကို …ေဖာ္ျပေသာ အဓိပတိဌာနမွာ  တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ေနမင္း ( ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ ) ရပ္တည္ေနတဲ့ နွစ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ….၊ အယူ၀ါဒ နဲ႔ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ ဆုိင္ရာ အားျပိဳင္မႈေတြ၊ ဘာသာေရး အားျပိဳင္မႈေတြ လည္း ရွိေနနုိင္ပါတယ္။ ဒါသည္ ျမန္မာတစ္နုိင္္ငံထဲနဲ႔  ဆုိင္ေသာ ကံအေျခအေန တစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ လူသားအားလုံးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ …အားျပိဳင္မႈ တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္တာမုိ႔ ကမာၻ႕နုိင္ငံအသီးသီးမွာ …အတုိင္းအတာ ကုိယ္ဆီ ေပၚေပါက္လာနုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအပါအ၀င္ စနက္တံ မီးကူးျပီးသား …နုိင္ငံမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ သတိ အနည္းငယ္ ထားရပါလိမ့္မယ္။

ကမာၻနဲ႔ အ၀ွမ္းမွာ ဆက္သြယ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေတြ အေျမာက္အမ်ား ေပၚထြန္းလာမွာ ျဖစ္သလုိ…၊ ေဆး၀ါးနယ္ပယ္မွာေတာ့ ….အားျပိဳင္စစ္ထုိးမႈေတြ ၊ ေဆးတစ္မ်ဳိးနဲ႔ တစ္မ်ဳိး ….ေစ်းကြက္ေနရာလုပြဲေတြ ပုိမုိ ျပင္းထန္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြင့္ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အားေကာင္းတတ္ေသာ …ခုနွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ျပီး ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘယေဆး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆးရုံ ေဆးေပးခန္း၊ ေဆးဆုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား …ေဒ၀ါလီခံသြားရတဲ့အထိ ..ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ အမွားအယြင္းေတြလည္း ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ေသာ အခ်ိန္ပါပဲ..။

တနည္းအားျဖင့္ ၁၃၇၆ခုနွစ္ဟာ ေဆး၀ါးဆုိင္ရာရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ အတြက္ သတိၾကီးစြာ ထားအပ္ေသာ ခုနွစ္တစ္ခု ျဖစ္တာ  အမွန္ပါ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ …ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၆ခုနွစ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ေရာက္ရွိခဲ့ပါျပီ ။ ဆုိသည့္အတုိင္းလည္း ….မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေန႔နံ အသီးသီးအလုိက္ …ေကာဇာခုနွစ္အရ ကံဇာတာ သက္ေရာက္မႈေတြကလည္း ေျပာင္းလဲစျပဳေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔နံ အသီးသီးအလုိက္ အေသးစိတ္ အနုစိတ္ ကံဇာတာအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိေတာ့ …ေနာက္ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ ဆက္လက္ တင္ျပေပးပါမယ္ခင္ဗ်ား….။

အားလုံးပဲ ေကာင္းျမတ္ေသာ နွစ္သစ္မဂၤလာ ျဖစ္ၾကပါေစ ဆုေတာင္းလွ်က္…..

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေဝသာလီေမာင္ဖုန္း
09 318 17 287 ၊ 01 618 469

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB