၁၃၇၇ ခုနွစ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၁)

Sunday, April 26, 2015နွစ္သစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၁၃၇၇ခုနွစ္ကေတာ့  …ေရာက္ရွိလုိ႔ျဖင့္ လာပါေလၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္ စာမေရးနုိင္ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါျပီ။ ဒီတစ္နွစ္ေတာ့ စာေၾကြးမ်ား ၊ ေဟာစာတမ္းေၾကြးမ်ား က်ားကုတ္က်ားခဲ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ဆပ္ရပါမည္။ ယခု …………နွစ္သစ္ျဖစ္သည့္ ၁၃၇၇ခုနွစ္ အေၾကာင္း မဟာဘုတ္ရႈေထာင့္အျမင္မွ တင္ျပေပးသြားပါမည္။


သည္တစ္နွစ္မွာ  ေတာ့ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ (ေနမင္း) ဟာ မရဏဌာနမွာ ေရာက္ရွိလုိ႔လာပါတယ္။ ဒီအေနအထားသည္ …ကမာၻေပၚမွာ သယံဇာတ ျပဳန္းတီးမႈ ျပႆနာအခ်ဳိ႕  ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚေပါက္လာေစ နုိင္သည့္ အေနအထားကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ကမာၻ႕နုိင္ငံအခ်ဳိ႕  ..စီးပြားေရး အရ ၾကီးမားစြာ ထိခုိက္မႈ ရွိလာနုိင္သည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ ကမာၻ႕စီးပြားေရး အေနအထား မွာလည္း…မၾကံဳစဖူး ထူးျခား ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ သမာရုိးက် ပုံမွန္ စီးပြားေရး က႑အခ်ဳိ႕  ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ မရေတာ့ဘဲ ရပ္ဆုိင္းပစ္ရမယ့္ အေနအထားေတြ ေပၚေပါက္လာပါမယ္။

လူသားေတြဟာ သည္တစ္နွစ္မွာ …ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္လာရေသာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ေတြကုိ မုန္းတီးျငီးေငြ႕ လာၾကျပီး ၊ လမ္းေၾကာင္းသစ္ေတြ ၊ နည္းပညာသစ္ေတြ ၊ စနစ္သစ္ေတြကို ေတာင့္တလာၾကပါမယ္။ အလြန္အေရးၾကီးလွတဲ့ သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ပဲ နုိင္ငံမ်ားစြာမွာ စီးပြားေရး ၊ နုိင္ငံေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ …နည္းလမ္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါမယ္။ နဂိုသြားေနၾက ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းကေန သြားလုိ႔ ဘယ္လုိမွ မရေတာ့တဲ့ အေျခအေနေတြကိုလည္း ရင္ဆုိင္လာၾကရပါလိမ့္မယ္။ လူေတြမွာ ကုိယ္ဆီနာမည္ရွိၾကသလုိ…ထုိနာမည္အလုိက္ အက်ဳိးအျပစ္ေတြလည္း ကြာျခားၾကပါတယ္။

ထုိ႔နည္းတူစြာပင္ …နုိင္ငံမ်ားစြာမွာလည္း …နုိင္ငံအမည္ကုိယ္စီ ရွိၾကျပီး ထုိနုိင္ငံအမည္အမ်ား အလုိက္ ေကာဇာနွစ္အေျပာင္းအလဲမွာ …ထူးျခားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား ထပ္တူလုိက္ပါလာၾကပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ သည္တစ္နွစ္မွာ အေမရိကန္ နုိင္ငံလုိ ကမာၻ႕အင္အားၾကီးနုိင္ငံမ်ဳိး ရဲ႕အမည္ဟာ မဟာဘုတ္ပကၡလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ တည္ရွိေနျပီး ….တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ အထူးအားနည္းေသာ နုိင္ငံအမည္အျဖစ္ ေတြ႕ၾကရပါမယ္။ နုိင္ငံေရးေဗဒင္ကုိ … ခုနွစ္ခုစား မဟာဘုတ္ပညာနဲ႔ ေဟာလုိ႔ ရပါ့မလားလုိ႔ သံသယ ရွိစရာေကာင္းေပမယ့္ …ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ ….သည္တစ္နွစ္မွာ အေမရိကန္လုိ နုိင္ငံမ်ဳိးဟာ …တနဂၤေႏြအားနည္းမႈကုိ မုခ်ရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္နုိင္ငံမွာ …သဘာ၀စြမ္းအင္နဲ႔ သယံဇာတ ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ပုိမုိ က်ေရာက္လာပါမယ္။ ထိပ္ပုိင္းအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ …ႏုတ္ထြက္ ရျခင္း၊ အနားယူရျခင္းေတြ ေပၚေပါက္လာနုိင္ၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ားစြာကိုလည္း အေမရိကန္နုိင္ငံအဖုိ႔ ရင္ဆုိင္ရဖုိ႔ အလားအလာေတြ ရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ထုိ႕နည္းတူစြာ ျမန္မာနုိင္ငံသည္လည္း ဘဂၤ+ဘဂၤ ပကၡလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရပ္တည္လာရခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့  လက္ရွိခုနွစ္အတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံအဖုိ႔ …ေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ျပႆနာေတြ ရင္ဆုိင္ရနုိင္ျပီး၊ နုိင္ငံမွာ ပညာရွင္ လုိအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ လာနုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ …ဒီတစ္နွစ္မွာ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းကို ျပည္ပက ပညာရွင္ေတြပါ အမ်ားအျပား ဖိတ္ေခၚလာရနုိင္တယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ႀကီးမားတဲ့ ပညာေရးရာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျမန္မာနုိင္ငံမွာေပၚေပါက္လာနုိင္တဲ့ နွစ္တစ္နွစ္ပါပဲ။ (လက္ရွိလဲ တာစူေနျပီ ျဖစ္တဲ့အခ်က္ျဖစ္တာေၾကာင့္ …အေသးစိတ္ မေရးလုိေတာ့ပါ။)

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ မရဏဌာန မွာရပ္တည္ေနေသာ ယခုလုိ ေကာဇာနွစ္မ်ဳိးဟာ ကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္းမွာ ရွိတဲ့ အၾကီးအကဲမ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အနားယူရတတ္ေစေသာ၊ ႏႈတ္ထြက္ ရတတ္ေစေသာ၊ ေသဆုံး ရေစတတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ကေတာ့ ရြက္ေဟာင္းေတြ ေၾကြခ်ိန္ပါ။ နုိင္ငံမ်ားစြာမွာ ဥပေဒေရးရာ အေျပာင္းအလဲေတြ၊ ဥပေဒအခ်ဳိ႕ ပယ္ဖ်က္ရုတ္သိမ္းရျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ….ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲလုိသူေတြအတြက္ေတာ့ ….အခြင့္သာတဲ့ နွစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။

သမားတု သမားေယာင္ေတြ ေပါမ်ားတတ္ခ်ိန္မ်ဳိးျဖစ္သလုိ…ေဆး၀ါးအတုမ်ား ၊ ဥပေဒနွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ ေဆး၀ါးမ်ားလည္း ကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္းမွာ …ပိုမုိက်ယ္ျပန္႕လာပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘမ်ားစြာမွေနျပီး မိမိတုိ႔သားသမီးမ်ား အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈကို စုိးရိမ္ပူပန္ရဖုိ႔ အလားအလာရွိတဲ့ နွစ္တစ္နွစ္ပါပဲ။ ေရးသေလာက္က်ယ္ျပန္႕မယ့္ကိစၥျဖစ္တာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အေနအထားအရ ကံဇာတာကုိ သည္မွ်နဲ႔ရပ္ျပီး …တနလၤာျဂိဳဟ္အေနအထားကုိ ဆက္လက္ေလ့လာၾကပါစုိ႕..။

တနလၤာျဂိဳဟ္ (လမင္း) ကေတာ့ သည္တစ္နွစ္မွာ အဓိပတိဌာနမွာ ရပ္တည္လုိ႔ျဖင့္လာပါတယ္။ တနလၤာျဂိဳဟ္ အဓိပတိဌာနမွာ ရပ္တည္လာသည့္ အင္အားကေတာ့ ………သည္တစ္နွစ္မွာ ..ပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ မုခ်ေပၚေပါက္လာေတာ့မယ္ ဆုိတာကို ညႊန္ျပလုိ႔ျဖင့္ ေနပါေတာ့တယ္။ ေက်ာင္းေတြ၊ သင္တန္းေတြ အျပိဳင္အဆုိင္ မိႈလုိေပါက္လာပါမယ္။ တစ္ေက်ာင္းနဲ႔တစ္ေက်ာင္း၊ သင္တန္းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အားျပိဳင္မႈေတြ မ်ားျပားလာပါမယ္။ အသင္းအဖြဲ႕ေတြ၊ ပါတီေတြ ဟာ မုိးဦးက်မိႈေတြလုိပဲ…အလွ်ဳိလွ်ဳိ ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္ျပီး…တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုလည္း အားျပိဳင္အနုိင္လုလာၾကတတ္ခ်ိန္ပါ။

လူငယ္ေတြၾကားမွာေတာ့ တနလၤာျဂိဳဟ္ရဲ႕သည္အေနအထားဟာ…ယာဥ္ကား ျပိဳင္ပြဲမ်ား၊ စတန္႔ထြင္ေမာင္းနွင္မႈမ်ား အလြန္မ်ားျပားလာေစမယ့္ ျဂိဳဟ္ေနတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တတ္နုိင္သူ မိဘမ်ား အေနနဲ႔ မိမိတုိ႔သားသမီးကုိ ယဥ္ကားေမာင္းနွင္ရာမွာ မ်က္နွာလႊဲခဲပစ္လႊတ္ေပးထားလုိ႔ မရနုိင္တဲ့ နွစ္မ်ဳိးပါ။ စက္ဘီးစီးနုိင္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြေတာင္ စက္ဘီး ျပိဳင္နင္းဖုိ႔  …အားျပိဳင္လုိစိတ္ ၀င္လာေစတတ္ေသာ သည္တစ္နွစ္မွာ ယဥ္အႏၱယ္ က႑ေတြလည္း တစ္ကမာၻလုံးမွာ ထူထပ္ေပါမ်ားလာပါလိမ့္မယ္။

တနလၤာျဂိဳဟ္ဟာ ေရျပင္ကုိ အစုိးရသည့္ျဂိဳဟ္လည္းျဖစ္တာေၾကာင့္….သည္တစ္နွစ္ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ကမာၻ႕နုိင္ငံအခ်ဳိ႕အေနနဲ႔ ေရပုိင္နက္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈေတြ မုခ်ရင္ဆုိင္လာၾကရပါမယ္။ ပဲခူးဆားလုိ ေနရာတကာ ပါတတ္တဲ့ …ေမာင္အေမရိကန္ၾကီးလည္း ..ဒီကံထဲမွာ ၾကားညွပ္ပါေနဦးမွာ ျမင္ေနရပါတယ္။

တနလၤာျဂိဳဟ္ဟာ ရင္းနွီးသူမ်ားနဲ႔ ေဆြမ်ဳိးေသြးသားမ်ားကုိ ညႊန္းဆုိေဖာ္ျပေသာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္….မိမိတုိ႔ခ်စ္လွပါျပီဆုိတဲ့ သူမ်ား၊ တမုိးေအာက္အတူေနသူမ်ား၊ တစ္အူတုံဆင္းေသြးခ်င္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း …ရန္ျပဳအားျပိဳင္ရတတ္ေသာ ကာလကုိ ေဖာ္ျပပါဆုိရင္ျဖင့္ သည္ယခုလုိနွစ္မ်ဳိး ျဖစ္တဲ့ …၁၃၇၇ခုနွစ္ကို ေဖာ္ျပရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ …. ေဆြမ်ဳိးစုအတြင္း ဆုိင္ရာ အေမြလုပြဲမ်ား၊ အားျပိဳင္မႈမ်ား၊ ရန္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေစနုိင္ေသာ သည္လုိနွစ္မ်ဳိးမွာ ေမတၱာတရားကုိ ခါတုိင္းထက္…ပုိမုိထားနုိင္ပါမွသာ …ေအးခ်မ္းၾကပါလိမ့္မယ္။

ကမာၻအရပ္ရပ္မွာ …..ပုခက္လႊဲေသာလက္မ်ား ပုိမုိၾကီးစုိးလာၾကမယ့္ သည္တစ္နွစ္ ၁၃၇၇ခုနွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးအၾကီးအကဲမ်ားစြာ ပုိမုိေပၚထြက္လာပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလဒီေတြထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္နုိင္ေသာ နွစ္မ်ဳိးုလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။  ပုရိသေတြ တစ္ျဖဳတ္ျဖဳတ္ ေၾကြတတ္ျပီး…. သုံးေတာင္၀တ္မိန္းမသားေတြ အစြမ္းျပလာတတ္သည့္နွစ္မ်ဳိးျဖစ္တာေၾကာင့္ .. အိမ္သူခ်စ္ဇနီးေသာ္မွ …မာမာေျပာမိရင္ …မၾကံဳစဖူး ခြန္းတုံ႕ျပန္ရဖုိ႔ကိန္း ရွိပါတယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္းတင္ျပရင္း……………………….

ေဆာင္းပါးရွည္ျပီမုိ႔…………

၁၃၇၇ခုနွစ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၂) မွာမွ က်န္သည့္ျဂိဳဟ္အေနအထားမ်ားနဲ႔ ေဟာကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္ တင္ျပေဆြးေႏြးေပးသြားပါေတာ့မည္ခင္ဗ်ား။

စာဖတ္သူအားလုံးကို
ေလးစားျမတ္နုိးလွစြာျဖင့္
ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
ကုိစုိးခုိင္   phone 09 318 17287

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB