၁၃၇၇ ခုနွစ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ( ၂ )

Sunday, May 3, 2015

နွစ္ေတြကေတာ့ တစ္နွစ္ျပီး တစ္နွစ္ေျပာင္းလာမွာပါပဲ။ ျမန္မာ့ရုိးရာမဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရေတာ့ ခုနွစ္နွစ္ စက္၀န္းသည္ အလွည့္က် လည္ပတ္ေနျပီး ကံစက္၀ုိင္းကုိ လည္ပတ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ေန႔ခုနွစ္ေန႔ကုိ စေန တနဂၤေႏြ ..တနလၤာ စသည္အားျဖင့္ ခုနွစ္ရက္ ခုနွစ္လီ … အပတ္စဥ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ျဖတ္သန္းေနရသည့္နည္းတူ…  နွစ္ခုနွစ္မ်ဳိးကိုလည္း …သည့္နွယ္ပင္ လည္ပတ္ျဖတ္သန္းေနၾကရပါတယ္။

သည္တစ္နွစ္ က်ေရာက္ရာ …မဟာဘုတ္ခြင္ဟာ …ငါးခုၾကြင္းမဟာဘုတ္ခြင္ နွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ေဆာင္းပါး နံပါတ္(၁) မွာ ..တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ နဲ႔ တနလၤာျဂိဳဟ္ ရပ္တည္မႈ အေနအထား အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ အတန္အသင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ …ယခု ..အဂၤါျဂိဳဟ္ ရပ္တည္မႈ အေနအထားကို ဆက္ပါမယ္။


ယခုနွစ္ မဟာဘုတ္ခြင္မွာ အဂၤါျဂိဳဟ္ ဟာ ရာဇဌာနမွာ ရပ္တည္လုိ႔ျဖင့္ ေနပါတယ္။

အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ စစ္မက္ေရးရာမ်ားနဲ႔ …လူသားေတြရဲ႕ တုိးတက္ျမင့္မားလုိေသာ ဆႏၵမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသလုိ..၊ စုေပါင္းညီညာ ေဆာင္ရြက္နုိင္မႈေတြအေပၚလည္း လႊမ္းမုိးတဲ့ျဂိဳဟ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ သည္တစ္နွစ္ လူသားအားလုံးရဲ႕အေပၚမွာ လႊမ္းမုိးေနသည့္ ျဂိဳဟ္ဆုိရင္လည္း မမွားပါ။

ဒါေၾကာင့္လည္း သည္တစ္နွစ္မွာ လူေပါင္းမ်ားစြာ အဖုိ႔ လက္တြဲမလား လမ္းခြဲမလား ျပတ္သားစြာေရြးျခယ္ရမႈေတြ ၾကဳံၾကိဳက္လာရတတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သည္တစ္နွစ္အဖုိ႔ ကံအေကာင္းေစနုိင္ဆုံး ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ျပပါဆုိရင္လည္း……

သခ်ာၤဥာဏ္ရွိေသာ ….
လက္ေတြ႕က်ေသာ….
လွ်င္ျမန္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္ေသာ…
ညီတူမွ်တူ စိတ္သဘာ၀ ရွိေသာ….
စိတ္ထက္ျမက္ျပီး ေရွ႕ေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳလုိတတ္ေသာ ….
သူတစ္ပါးကုိ နည္းေပးလမ္းျပ ျပဳလုိတတ္ေသာ ….
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ညႊန္ျပရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔နံအားျဖင့္ကေတာ့ အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားအားလုံးသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကံအားအသာနုိင္ဆုံး ျဖစ္သလုိ၊
နာမည္အရအားျဖင့္ ကေတာ့ …နာမည္အဖ်ားစာလုံး (၀ါ) နာမည္တစ္ခုရဲ႕ အဆုံးစာလုံး ကုိ အဂၤါနံ( စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ …ကုိေက်ာ္စြာ၊ မႏြယ္နီစုိး၊ မင္းမင္းေဆြ၊ သီရိျမတ္စု….)နဲ႔ ….နာမည္တစ္ခုလုံးရဲ႕ ဗ်ဳပၸတ္သဘာ၀မွာ အဂၤါျဂိဳဟ္ လႊမ္းမုိးထားေသာ နာမည္ရွင္မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ …ရဲရင့္၊ ထက္ျမက္ ၊ သဒၶါမႈးဆက္ ၊ ညီညီ ၊ ေဇာ္မင္းထက္၊ ) စသည္ျဖင့္ေသာ နာမည္ရွင္မ်ား …. သည္ ..ယခုနွစ္အဖုိ႔ ကံအားသာနုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါမယ္။

ထုိနာမည္ရွင္မ်ားသည္ ယခုနွစ္အတြင္းမွာ မိမိတုိ႔ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ ခ်ီတက္ လုပ္ကုိင္ ေအာင္ျမင္သြားေစနုိင္ေသာ ေကာဇာအင္အား ရရွိေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ကယ္လုိ႔သာ ျဖတ္သန္းေနဆဲ ဒသာအင္အားအရ ေကာင္းက်ဳိးေပးခ်ိန္နဲ႔ တုိက္ဆုိင္ေနမယ္ဆုိရင္ အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလုံးအဖုိ႔ သည္တစ္နွစ္ဟာ Lucky Year လုိ႔ ေခၚဆုိနုိင္ေလာက္သည္ အထိ ေကာင္းက်ဳိးျပဳသြားနုိင္တာ အေသအခ်ာပါပဲ။

အဂၤါျဂိဳဟ္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပတဲ့ျဂိဳဟ္လညး္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နုိင္ငံေရးရာ အ၀၀မွာလည္း (မည္သည့္နုိင္ငံမ်ဳိးတြင္မဆုိ) စစ္တပ္ရ႕ဲ ၾသဇာအာဏာနဲ႔ …အေရးပါမႈေတြဟာ ပုိမုိ လႊမ္းမုိးေနဦးမယ့္ နွစ္တစ္နွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတူ တစ္ကမာၻလုံးမွာ အင္ဂ်င္နီရာေတြ၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ သခ်ာၤပညာရွင္ေတြ၊ နည္းပညာရွင္ေတြ၊ နည္းျပေတြ ….အထူးလုိလား လုိအပ္လာမယ့္ နွစ္တစ္နွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤါျဂိဳဟ္ လႊမ္းမုိးလာေသာ သည္လုိနွစ္မ်ဳိးမွာ အင္မတန္ နားေအးပါးေအး ေနတတ္သူေတြေတာင္ ….စိတ္ခြန္အားတက္ၾကြလာျပီး ျပိဳင္ဆုိင္ အနုိင္က်ဲၾကည့္လုိစိတ္မ်ဳိး ၀င္လာတတ္ခ်ိန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း တစ္နွစ္လုံးမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္၊ တစ္ပါတီနဲ႔တစ္ပါတီ၊ အုပ္စုတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အား ျပိဳင္ အားစမ္းၾကျခင္းမ်ဳိးေတြ .. ပုိ၍ပုိမုိ မ်ားျပားေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤါျဂိဳဟ္သည္…ခြန္အား ၊ လက္နက္ နဲ႔ စြမ္းရည္ တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ပမာအားျဖင့္ တင္စားရရင္ ဓါးတစ္လက္နဲ႔တူပါတယ္။ ဓါးသည္ အရုိးဘက္က ကုိင္မိထားရင္ ခြန္အားျဖစ္ေစနုိင္ေပမယ့္ ….အသြားဘက္က လွည့္ကုိင္လုိက္တာနဲ႔ …ထိခုိက္ျပတ္ရွ အႏၱရာယ္ေပးနုိင္ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သည္တစ္နွစ္မွာ သည္ဓါးကုိ အရုိးဘက္က ကၽြမ္းက်င္စြာ ကုိင္တြယ္အသုံးခ်နုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္လွပါတယ္။ အဲ…မေတာ္တစ္ဆမ်ား အသြားဘက္ကေန လွည့္ကုိင္မိျပီဆုိရင္ေတာ့ ….အျပတ္အရွရာ ဗရပြ ျဖစ္သြားနုိင္တဲ့ ကာလပါပဲ။

ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚမွာလည္း သည္အတုိင္းပါပဲ။

အေမစု (၀ါ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖုိ႔ …ဓါးကို အရုိးဘက္က ပုိင္ပုိင္နုိင္နုိင္ ကုိင္မိေစဖုိ႔ အေရးၾကီးလွတဲ့နွစ္ပါ။ ဓါးကုိ အသြားဘက္ကေန လွည့္ျပီး ရင္မဆုိင္မိဖုိ႔ အေရးၾကီးလြန္းလွတဲ့ နွစ္တစ္နွစ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမင္မိပါတယ္။ (လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲနုိင္ၾကပါတယ္။) ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ အရ စစ္တပ္နဲ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာလွ်င္ အေမစုအဖုိ႔ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြကုိ ပုိမုိ တက္လွမ္းခြင္ရရွိနုိင္ပါလိမ့္္မယ္။ ထားပါစုိ႔ ။ နုိင္ငံေရးေဟာစာတမ္း မဟုတ္တာေၾကာင့္ သည္မွ်နဲ႔ ရပ္ပါမယ္။

သည္တစ္နွစ္မွာ စေနေန႔ဖြားမ်ားနဲ႔ ….တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားဟာ ဓါးရဲ႕ အသြားဘက္တည့္တည့္မွာ ရွိေနတယ္လုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔အတြက္ေတာ့ … အႏၱရယ္မ်ားတတ္ေသာ ကာလလုိ႔ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ …ဒီတစ္နွစ္မွာ ေမတၱာသုတ္ေတာ္နဲ႔ ခႏၶသုတ္ေတာ္ၾကီးကို မၾကာခဏရြတ္ဖတ္ျခင္းနဲ႔ အဂၤါျဂိဳဟ္တုိင္ေထာင့္မွာ ေမတၱာပုိ႔ျခင္းမ်ဳိးကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳသင့္ၾကပါတယ္။

အဂၤါျဂိဳဟ္ဟာ အသစ္အဆန္းနဲ႔ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကုိ လည္း ကုိယ္စားျပဳပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္နွစ္မွာ လူသားေတြဟာ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ပိုမုိမက္ေမာလာၾကပါမယ္။ အေဟာင္းေတြကို ျငီးေငြ႕ စိတ္ကုန္လာၾကျပီး …ဖယ္ရွားစြန္႔ပစ္လုိစိတ္ေတြလည္း မ်ားလာၾကပါမယ္။ ဒီအခ်က္သည္ …ကမာၻ႕စီးပြားေရးရာ က႑မွာလညး္ …အဓိက ပင္မအခ်က္တစ္ရပ္သဖြယ္ ..အေရးပါလာပါမယ္။

နယ္ပယ္မ်ားစြာမွာ ကုန္ပစၥည္းသစ္ေတြ ၊ ထုတ္ကုန္သစ္ေတြ၊ နည္းပညာသစ္ေတြ သာ ေနရာပုိယူလာၾကမွာျဖစ္ျပီး၊ ေလွၾကီးထုိးရုိးရုိးသြားေနသူေတြအဖုိ႔ေတာ့ သည္တစ္နွစ္ဟာ ကံဆုိးမုိးေမွာင္ၾကမည့္ နွစ္တစ္နွစ္ ဧကန္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္း …ထုတ္ကုန္ စသည္တုိ႔ကုိ Update အျမဲလုပ္ေနမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ …ေအာင္ျမင္မႈရနုိင္ခ်ိန္ မုခ်ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္သည္ နုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံမ်ားေပၚမွာလည္း မ်ားစြာသက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ လူေတြဟာ ….ေရွးရုိးအတုိင္း ဆက္သြားဖုိ႔ ပ်င္းရိျငီးေငြ႕လာၾကျပီး…အသစ္အဆန္း တစ္စုံတစ္ရာကုိ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲ ပစ္နုိင္ဖုိ႔ ဆႏၵေတြ ရုန္းၾကြလာတတ္ခ်ိန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ နုိင္ငံေရးမွာလည္း စည္းရုံးေရးကအစ ၊ လုပ္ပုံ ကုိင္ပုံေဆာင္ရြက္ ပုံေတြမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနုိင္ကာမွ ေတာ္ရုံကာက်ပါမယ္။

တစ္ခါလာလည္း ဒါပဲ ဆုိတာေတြကုိ လူေတြ ဘယ္လုိမွ မနွစ္သက္နုိင္ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္ကုိ မုခ် က်ေရာက္ေနပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ …ပါတီေတြအေနနဲ႔ မဲဆြယ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ….ေရွးနည္းေတြနဲ႔မတူ..ျပည္သူေတြကုိ စည္းရုံးေရးနည္းဗ်ဳဟာသစ္ေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္နုိင္ဖုိ႔ အထူးလုိအပ္တဲ့ ကာလပါ။

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေဟာင္းမ်ားအေပၚ လူသားမ်ား၏ ျငီးေငြ႕လာမႈသည္…ကံမေကာင္းရင္ နုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ က်ေရာက္လာျပီး…..အဆုိပါနုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း နုိင္ငံေရးေလာကနဲ႔ ရာဇပလႅင္ ကုိ စြန္႔ခြာသြားရကိန္း က်ေရာက္လာနုိင္တဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့…..ဗ်ဳဟာသစ္ေတြ ခ်မွတ္သင့္ေသာ ကာလကုိ ေရာက္ေနျပီဆုိတာ သတိျပဳၾကဖုိ႔ အထူးလုိအပ္လွပါတယ္။

သာမန္လူေတြရဲ႕ ကံဇာတာမွာေတာ့ …အေဟာင္းေတြကုိ ျငီးေငြ႕လြယ္ကူျပီး အသစ္အဆန္းကုိ မက္ေမာလာေစတတ္ေသာ သည္လုိနွစ္မ်ဳိးသည္….အၾကီးကုိပစ္ျပီး အငယ္ကုိ စြဲမက္မိေစဖုိ႔ တုိက္တြန္း လႈံ႕ေဆာ္ေပးေနတတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္သလုိ..၊ နည္းေဟာင္းေတြကုိ စြန္႔ျပီး နည္းလမ္းသစ္ေတြနဲ႔ ကမာၻ႕လူသားေတြကုိ လမ္းေၾကာင္းသစ္ေပၚ တြန္းတင္ေပးတတ္သည္ ့နွစ္တစ္နွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

စုိးရိမ္တတ္ေသာ ဇနီးေမာင္နွံမ်ားအဖုိ႔ကေတာ့ ….မိမိတုိ႔ရဲ႕ အခ်စ္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရး ကုိ Update လုပ္ျခင္း၊ ဒီဇုိင္းေလးမ်ား ျပန္လည္ဆန္းသစ္လန္းဆန္းေစျခင္း ျပဳသင့္လွပါေၾကာင္း ….တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ကုန္သည္နဲ႔ စီးပြားေရးသမားမ်ားအတြက္ကေတာ့ သည္တစ္နွစ္မွာ ကုန္ပစၥည္းသစ္ေတြနဲ႔ ၀ယ္သူေတြကုိ ဆြဲေဆာင္နုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ေရာင္းကုန္ေတြကုိ ဘားရွင္းျမွင့္တင္ျခင္း ရွိေနဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။

ဒီတစ္နွစ္ရဲ႕ထူးျခားခ်က္က မျဖစ္နုိင္ဘူးလု႔ိ ဘယ္အရာကုိမွ ပုံေသတြက္လုိ႔ မရေတာ့ေလာက္သည္ အထိ… ထူးထူးဆန္းဆန္း ျဖစ္ေလ့မရွိတာေတြ ျဖစ္လာနုိင္တဲ့ ထူးျခားခ်က္ၾကီးတစ္ခု ရွိေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀မက်တာေတြ၊ ထူးျခားဆန္းၾကယ္တာေတြအားလုံး ၀ရုံးသုန္းကား ျဖစ္လာေစတတ္ေသာ သည္နွစ္မ်ဳိးကုိ ..Supernatural Year လုိ႔ေတာင္ တင္စားေခၚေ၀ၚရမယ့္ အေနအထားပါပဲ။

စာၾကြင္း …./ အဂၤါျဂိဳဟ္ တစ္လုံးရဲ႕ အေနအထားနဲ႔တင္ ေဆာင္းပါးက အနည္းငယ္ ရွည္လ်ားသြားခဲ့ပါျပီ။ ၁၃၇၇ခုနွစ္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ က႑ကုိ အပုိင္း(၃) ထိသာ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတာေၾကာင့္ ေနာက္ေဆာင္းပါးနံပါတ္(၃) မွာ က်န္ျဂိဳဟ္မ်ားရဲ႕အေနအထားကုိ စတိသေဘာမွ်သာ စုစည္းျပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေရးပါေတာ့မယ္။

ျပီးရင္…. ေန႔နံတစ္ခုခ်င္းဆီအလုိက္… တစ္နွစ္တာေဟာကိန္းေတြကို ဆက္လက္ ေရးသားေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္
ထားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးခ်င္လြန္းလာလုိ႔သာ အင္မတန္ အားစုိက္ျပီး ေရးေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နာရီခြဲခန္႔ထုိင္ျပီးတုိင္း ….ပက္လက္လွန္ျပီး ဇက္ေအာက္မွာ မ်က္နွာသုတ္ပု၀ါေလးကိုလိပ္ျပီး ခုရင္း နားရပါတယ္။

စာရုိက္နုိင္ေအာင္ အျမဲနွိပ္ေပး နင္းေပး ျပဳစုေပးေနေသာ သမီးၾကီးနဲ႔ ဇနီးကုိလည္း ေက်းဇူးတင္လွပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

စာဖတ္သူအားလုံးကုိ ေလးစားျမတ္နုိးစြာျဖင့္

ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
ကုိစုိးခုိင္
www.mahabote.org
phone 09 31817287


Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB