2016

Friday, January 1, 2016
2016
====
ေကာင္းျမတ္ေသာ နွစ္သစ္တစ္ခုသုိ႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားပါျပီ။
၂၀၁၆ ခုနွစ္ဆုိပါေတာ့ ...။

တစ္ကယ္ေတာ့ ျမန္မာေဗဒင္ဆရာပီပီ ...ျမန္မာနွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ကုိသာ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ညြတ္သည့္ လူစားမ်ဳိးျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ 2016 အဂၤလိပ္ခုနွစ္ နွစ္သစ္ ကုိလည္း လက္ကမ္းလုိ႔ ၾကိဳဆုိရေပမည္။
ကၽြန္ေတာ္ သည္ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာကုိ ျမတ္ျမတ္နုိးနုိး ေလ့လာလုိက္စားသူျဖစ္ပါသည္။
Numberology ေခၚ အေနာက္တုိင္း စနစ္ ဂဏန္းေဗဒင္ကုိမူ စာဖတ္သိမွ်သာ အနဲငယ္ ေလ့လာဖူးပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္..........
ထုိ အသိေလးမွ်ျဖင့္ ...နွစ္သစ္ကို....ၾကိဳလုိက္ပါသည္ခင္ဗ်ား..။
==================


2016 ခုနွစ္ သည္ စုစုေပါင္း ေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ 9ဂဏန္း ရရွိေသာ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။
၉ဂဏန္းသည္ ဂဏန္းအားလုံးတြင္ ေနာက္ဆုံးဂဏန္း (၀ါ) အၾကီးဆုံးဂဏန္း လည္းျဖစ္သည္။
သူ႔အား ေနာင္ေတာ္ၾကီးဂဏန္း ဟုလည္း ေခၚဆုိေလ့ရွိၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂဏန္းအားလုံး ၏ အဆုံးသတ္ျဖစ္ေသာ အၾကီးေျမာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ ၉ဂဏန္း က်ေရာက္ေသာ နွစ္သည္ ...ကမာၻ႕လူသားအားလုံးအတြက္ .....လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အထြဋ္အထိပ္ သုိ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္ဟု ဆုိနုိင္သည္။

တစ္ဂဏန္းက်ေရာက္ခဲ့ေသာ ျပီးခဲ့ေသာ 2008 ခုနွစ္မွ စတင္လာခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္အားလုံး၏ အနွစ္ခ်ဳပ္အဆုံးသတ္ခ်ိန္ ကာလသည္ ယခု 2016 ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ယခု 2016 ခုနွစ္တြင္ .....မ်ားစြာေသာ မျပီးမျပတ္နုိင္ေသးဘဲ တုိ႔လုိ႔တန္းလန္းျဖစ္ေနေသာ ...လူသားတုိ႔၏ အေၾကာင္းအရာ အခန္းက႑မ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားစြာတုိ႔သည္ အဆုံးသတ္ျပီးဆုံးသြားပါလိမ့္မည္။
ကာလၾကာရွည္ အမႈျဖစ္ေနရသူအခ်ဳ်ိ႕ အမႈ ၏ ေနာက္ဆုံး တရားစီရင္ခ်ိန္သုိ႔ေရာက္ရွိလာမည္။ နွစ္ရွည္လမ်ား ...တစ္အီအီနွင့္ Yes or No မကြဲျပားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား .....Yes သုိ႔မဟုတ္ No ျပတ္ျပတ္သားသား ကြဲျပားလာၾကပါမည္။

၉ဂဏန္းသည္ ..ဂဏန္းအားလုံး၏ ေနာက္ဆုံးဂဏန္းျဖစ္သကဲ့သုိ႔ပင္ ...သူသည္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကား၏ ေနာက္ဆုံးဇာတ္၀င္ခန္းကဲ့သုိ႔ ...ဇာတ္ရွိန္ျမင့္သည့္ ကာလမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ...2016 သည္.... ကမာၻ႕နုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ...ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား အရွိန္အဟုန္ အျမင့္ဆုံး ကာလတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ နုိင္ငံေရး နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္လည္း ဤအခ်က္သည္ ...အာနိသင္ျပသလာမည္ျဖစ္သည္။

အေရးၾကီးေသာ အဆုံးအျဖတ္နွင့္ အနွစ္ခ်ဳပ္ ေနာက္ဆုံး နုိင္ငံေရးအဆုံးအျဖတ္မ်ား ...သည္ ၂၀၁၆ တြင္ ျဖစ္ေပၚလာပါမည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းဆီတြင္လည္း ....ဇာတ္ေပါင္းခ်ိန္... ဇာတ္လမ္းအဆုံးသတ္ လုပ္ရပ္ျဖစ္စဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရတတ္ေသာ ကာလကုိ လႊြမ္းမုိးပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ၉ပါး တြင္ ကုိးပါးေျမာက္ ဂုဏ္ေတာ္သည္ ဘဂ၀ါ ဂုဏ္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘဂ၀ါ ဂုဏ္ေတာ္၏ အနက္သည္.....
ဘ၀မ်ားစြာ ဆည္းပူးေတာ္ မူလာခဲ့ေသာ ပါရမီ ဘုန္းစက္ ၊ ကံလက္နက္ျဖင့္ ၊ ငါးခ်က္မာန္ခြင္း ၊ ေအာင္ေျမနင္းလ်က္ ၊ အမင္းမင္းနတ္ ၊ ျမတ္ထက္ျမတ္ဟု ၊ ေလးျမတ္ေကာ္ေရာ္ ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ထုိက္ေသာ ၊ ဘုန္းကံေတာ္ ၊ တန္ခုိးေတာ္၊ က်က္သေရေတာ္ အနႏၱတုိ႔ျဖင့္ အၾကြင္းမဲ့ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဟု အနက္ဖြင့္နုိင္ပါလိမ့္မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ....လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္နွစ္ေက်ာ္ခန္႔က အစပ်ဳိးလာခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ မေကာင္းမႈ အားလုံးသည္ ၂၀၁၆ တြင္ ရင့္မွည့္သီးပြင့္ခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာျပီ ျဖစ္ပါသည္။

သင္အစပ်ဳိးခဲ့မိေသာ ေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ား ...
သုိ႔မဟုတ္ မေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ား ၏ အနွစ္ခ်ဳပ္အေျဖရလဒ္မ်ား ေပၚလြင္စြာ ထြက္ေပၚလာတတ္ေသာ 2016 ခုနွစ္ သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလျပီ။
၉ဂဏန္းကို အျခားမည္သည့္ဂဏန္းျဖင့္ ေပါင္းသည္ျဖစ္ေစ...ေပါင္းသည့္ဂဏန္းသာ ျပန္ရသည္။ ဤအခ်က္မွာ လည္း ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ဟု ဆုိနုိင္သည္။
ဤအခ်က္အရ ၉ဂဏန္းက်ေရာက္ေသာ ခုနွစ္မ်ားသည္ ....မိမိတုိ႔၏ မူလအေရာင္အ၀ါ အလုိက္ ေပၚလြင္စြာ ထင္ရွားတတ္ၾကေသာ ကာလမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္။
ကုိယ္စုိက္ပ်ဳိးခဲ့သည္မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ ျပန္ရိတ္သိမ္းၾကရပါလိမ့္မည္။
သင္...
ေကာင္းတာ စုိက္ပ်ဳိး ခဲ့မိပါသလား...။
သင္...
ဆုိးတာ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့မိပါသလား....။
သင္စုိက္ခဲ့သည္မ်ားကုိ သင္ျပန္ ရိတ္သိမ္း ရခ်ိန္ 2016 သုိ႔ ေရာက္ရွိလာပါျပီ။
==============
ေနာင္ေတာ္ၾကီးဂဏန္းဟု ...သတ္မွတ္နုိင္ေသာ ၉ဂဏန္း လႊမ္းမုိးေသာ 2016 ခုနွစ္တြင္ ...အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ...အေတြ႕အၾကံဳ ပညာ ျပည့္၀ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ကမာၻေပၚတြင္ ထပ္မံေပၚထြက္လာၾကပါမည္။
2016 ... သည္ ...ဂဏန္းစက္၀န္း တစ္ခု၏ ေနာက္ဆုံးကာလ ျဖစ္သည့္နည္းတူ ...
လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနသမွ် ကိစၥအေၾကာင္းအရာမ်ား ...
ျမံဳေနေသာ အနာမ်ား ........
အျဖဴ အမည္း မသဲကြဲေသာ ...ဇာတ္လမ္းမ်ားစြာအတြက္ .....
ဇာတ္ရွိန္အျမင့္တက္လာနုိင္ဆုံး ...
ထုိသုိ႔ ဇာတ္ရွိန္ျမင့္တက္လာျပီးေနာက္....
ျမံဳေနေသာ အနာမ်ား မုခ် ေပါက္ထြက္အသြားနုိင္ဆုံး ကာလ တစ္ခု ဧကန္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
လူသားအားလုံးသည္ ဤအခ်ိန္ကာလကုိ ...ဂရုတစ္စုိက္ ျဖတ္သန္းၾကရပါလိိမ့္မည္။
မိမိတုိ႔သယ္ေဆာင္လာေသာ ကုသုိလ္ကံ ..အကုသုိလ္ကံမ်ား အလုိက္ လည္း
ေပးဆပ္သင့္သူတုိ႔ ေပးဆပ္ၾကရျပီး ...၊ ခံစားထုိက္သူတုိ႔ ခံစားၾကရပါေတာ့မည္။
=================
လက္ရွိျမန္မာနုိင္ငံသည္ ...နုိင္ငံေရး ..အေျပာင္းအလဲ ၾကီးစြာကုိ တာစူေနေသာ ကာလျဖစ္သလုိ... အလြန္အေရးၾကီးလွပါသည့္ ကာလတစ္ခုကုိ ...ျဖတ္သန္းေနရခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ...လူမ်ဳိးေရး ၊ ဘာသာေရး ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ၊ ညစ္ပတ္စုတ္ျပတ္ေနေသာ နုိင္ငံေရး ကစားကြက္မ်ား ၾကားထဲမွ.... ...သတိၾကီးစြာ ေျပာင္းလဲေနရေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေနပါသည္။
2016 တြင္ ....နုိင္ငံသူ နုိင္ငံသား အားလုံးတုိ႔သည္ ေနာင္ေတာ္ၾကီးကဲ့သုိ႔ ....တုိင္းသားျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ကုိ လမ္္းျပေခၚေဆာင္ ေပးနုိင္ေသာ ...လူထုေခါင္းေဆာင္ တုိ႔၏ လမ္းညႊြန္မႈေနာက္သုိ႔ စည္းလုံးစြာ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးလွပါသည္။
2016 တြင္ ...ဖ်က္မည့္အဖ်က္သမားတုိ႔ကလည္း .. 
ျပဳမည့္ အျပဳသမား ....အလင္းေရာင္ နွင့္ အမွန္တရားကို ျမတ္နုိးသူမ်ား အားလုံးကလည္း ...အစြမ္းကုန္ ...ကာကြယ္ျပီး လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ေရာက္ရွိသြားနုိင္ေအာင္ ...ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကရပါမည္။
.ေရကုန္ေရခမ္း ဖ်က္ဆီးနုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကပါလိမ့္မည္။
2016 သည္....
ေရာက္ရွိလုိ႔ လာခဲ့ပါျပီ။
ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သား တုိင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းမ်ား အားလုံးမွ...အလင္းေရာင္ နွင့္ အမွန္တရားကုိ ျမတ္နုိးတန္ဖုိးထားသူတုိင္း
ယခု 2016 တြင္ ....အဖ်က္သမား ကုိယ္က်ဳိးရွာ အျမတ္ထုတ္ လူတန္းစားတစ္ရပ္ကုိ ...တြန္းလွန္ဖယ္ရွားျပီး ...ေကာင္းျမတ္ေသာ ပန္းတုိင္ကို စုစုစည္းစည္း ညီညီညာညာ အေရာက္သြားနုိင္ေအာင္ၾကိဳးပမ္းၾကသင့္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
2016 သည္..
အနွစ္ခ်ဳပ္ ..အေျဖထြက္မည့္ ...ကာလျဖစ္သည္။
2016 သည္ ...
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံး၏ အရည္အေသြး ကုိ စာေမးပြဲစစ္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။
2016 သည္ ...
ျမံဳေနေသာ အနာမ်ားကုိ ခြဲထုတ္ခ်ပစ္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ( ထုိ႔ေၾကာင့္ နာက်င္မႈေတြလည္း ပါလာမည္။)
2016 သည္ ...
ယခုေရာက္လာခဲ့ေခ်ျပီ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အားလုံးကုိမူ...ဘဂ၀ါဂုဏ္ေတာ္ကုိ 2016 ခုနွစ္အတြင္း မၾကာမၾကာ ပြားမ်ားနုိင္ၾကျခင္း ၊ အဓိဌာန္ ၀င္စားနုိင္ၾကျခင္း ျပဳၾကရန္သာ တုိက္တြန္းအပ္ရပါလိမ့္မည္။
ေကာင္းျမတ္ေသာ 2016 ခုနွစ္သုိ႔ ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ ျဖင္ ့ျမန္မာနုိင္ငံသားျဖစ္ေသာ လူမ်ဳိး ..ဘာသာ၀င္ အသီးသီး တုိ႔သည္ ....စိတ္၀မ္းမကြဲ ညီညြတ္စြာ ....လက္တြဲျပီး
ေကာင္းျမတ္ေသာ ပန္းတုိင္ကုိ လွမ္းနုိင္သည္ ျဖစ္ၾကပါေစ။
ျငိမ္းခ်မ္္းေသာပန္းတုိင္တစ္ခုသုိ႔ ....
ေမွ်ာ္ရည္ျခင္းျဖင့္....................................
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
ကုိစုိးခုိင္
09 318 17287
09 789 333 791

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB